جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز تی جی ری سفلی


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٠٢:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای تی جی ری سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تی جی ری سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
چیزهایی كه من مایل به دانستن آنها هستم در كتاب وجود دارد و بهترین رفیق من كسی است كه كتابی به من بدهد كه [ آن را ] نخوانده باشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تی جی ری سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی جی ری سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی جی ری سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تی جی ری سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٦:١٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٦:٠٨١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٥:٥١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:١٤٢٣:٤٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٩:١٠٢٣:٤٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٥:١٧١٩:٣٠:١٢١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٥:١٢١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠١٢٣:٤٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٥:٠٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٥:٠٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٥٣٢٣:٤٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٥:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٤:٥٧١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٤:٤٤٢٣:٤٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٤:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٢٨٢٣:٤٤:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٢٢٣:٤٤:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٤٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:١٦٢٣:٤٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٤:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٢٩:٤٦١٢:٣٤:٥٤١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٥٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٦٢٣:٤٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٤:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٤٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٧:٣١١٢:٣٥:٠١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٠٤١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٢٦:٠٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٥:٢٢٢٣:٤٣:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٥:١٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٣:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٥٠٥:٢٤:٥٤١٢:٣٥:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٤٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٠٨٠٥:٢٤:١٨١٢:٣٥:٢٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٥٠٢٣:٤٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تی جی ری سفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تی جی ری سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تی جی ری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی جی ری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تی جی ری سفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تی جی ری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی جی ری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠١:٣٣١٢:٤١:١٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥٥:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٤٠:٥٩١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٣:١١١٢:٤٠:٤٣١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٥:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٠:٢٦١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٥:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٠:٠٩١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٥:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٣٩:٥٢١٩:١٣:٢٩١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٥:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٩:٣٤١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٥٦٢٣:٥٤:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٧:١٦١٢:٣٩:١٦١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٤:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٨:٠٥١٢:٣٨:٥٨١٩:٠٩:١٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٤:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٨:٥٤١٢:٣٨:٣٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:٣٣٢٣:٥٤:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٩:٤٢١٢:٣٨:٢٠١٩:٠٦:٢١١٩:٢٥:٠٥٢٣:٥٤:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٠:٣١١٢:٣٨:٠١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٣٦٢٣:٥٣:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١١:٢٠١٢:٣٧:٤١١٩:٠٣:٢٦١٩:٢٢:٠٦٢٣:٥٣:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٢:٠٨١٢:٣٧:٢١١٩:٠١:٥٨١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥٣:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:٥٦١٢:٣٧:٠١١٩:٠٠:٢٩١٩:١٩:٠٦٢٣:٥٣:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٣:٤٥١٢:٣٦:٤١١٨:٥٩:٠٠١٩:١٧:٣٥٢٣:٥٣:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٤:٣٣١٢:٣٦:٢٠١٨:٥٧:٣١١٩:١٦:٠٤٢٣:٥٢:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٥:٢١١٢:٣٥:٥٩١٨:٥٦:٠١١٩:١٤:٣٣٢٣:٥٢:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٠٩١٢:٣٥:٣٨١٨:٥٤:٣١١٩:١٣:٠٢٢٣:٥٢:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٦:٥٧١٢:٣٥:١٧١٨:٥٣:٠١١٩:١١:٣٠٢٣:٥١:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٧:٤٥١٢:٣٤:٥٦١٨:٥١:٣٠١٩:٠٩:٥٩٢٣:٥١:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٨:٣٤١٢:٣٤:٣٥١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٨:٢٧٢٣:٥١:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٩:٢٢١٢:٣٤:١٣١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٦:٥٥٢٣:٥١:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:١٠١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٦:٥٨١٩:٠٥:٢٣٢٣:٥٠:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٣:٣٠١٨:٤٥:٢٦١٩:٠٣:٥١٢٣:٥٠:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢١:٤٦١٢:٣٣:٠٩١٨:٤٣:٥٥١٩:٠٢:١٩٢٣:٥٠:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٢:٣٥١٢:٣٢:٤٧١٨:٤٢:٢٤١٩:٠٠:٤٧٢٣:٥٠:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:٢٣١٢:٣٢:٢٦١٨:٤٠:٥٢١٨:٥٩:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:١٢١٢:٣٢:٠٤١٨:٣٩:٢١١٨:٥٧:٤٣٢٣:٤٩:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٥:٠١١٢:٣١:٤٣١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٦:١١٢٣:١٩:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٢٥:٥٠١١:٣١:٢٢١٧:٣٦:١٩١٧:٥٤:٣٩٢٢:٤٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تی جی ری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تی جی ری سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تی جی ری سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تی جی ری سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تی جی ری سفلی

روستای تی جی ری سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تی جی ری سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تی جی ری سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تی جی ری سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تی جی ری سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تی جی ری سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تی جی ری سفلی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تی جی ری سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تی جی ری سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تی جی ری سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو