جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز تی جی ری سفلی


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥١:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٤٧

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای تی جی ری سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تی جی ری سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
برای شخص فاسق (كسی كه آشكارا گناه می‌كند) غیبتی نیست. (پشت سر چنین فردی می‌توان از او بدگویی كرد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای تی جی ری سفلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی جی ری سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی جی ری سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تی جی ری سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٦:٣٧١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥١:١٥١٢:٣٦:٢٧١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٦:١٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٦:٠٨١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٥:٥١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٨:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:١٤٢٣:٤٧:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٩:١٠٢٣:٤٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٥:١٧١٩:٣٠:١٢١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٥:١٢١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠١٢٣:٤٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٥:٠٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٥:٠٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٥٣٢٣:٤٥:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٤:٥٧١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٤:٤٤٢٣:٤٥:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٥:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٢٨٢٣:٤٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٢٢٢٣:٤٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٤٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:١٦٢٣:٤٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٩:٤٠٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٢٩:٤٦١٢:٣٤:٥٤١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٥٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٦٢٣:٤٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٤:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٤٣:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٧:٣١١٢:٣٥:٠١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٠٤١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٢٦:٠٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٥:٢٢٢٣:٤٣:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٥:١٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٣:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٥٠٥:٢٤:٥٤١٢:٣٥:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٤٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تی جی ری سفلی

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای تی جی ری سفلی

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی جی ری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای تی جی ری سفلی

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥١:٠١٠٦:١٥:٤٨١١:٥١:٤٠١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:٤١٢٣:٠٨:٥٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٤:٣٠١١:٥١:٣٠١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠٨:٤٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:١١١١:٥١:٢٠١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:٣٦٢٣:٠٨:٣٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٥١١١:٥١:١٠١٧:٣١:٠١١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٨:٢٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٣١١١:٥٠:٥٩١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٨:١٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:١٠١١:٥٠:٤٧١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٠٨:٠٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٤٨١١:٥٠:٣٥١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:٢٥٢٣:٠٧:٥٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٠:٢٣١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٧:٤٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٠:٠٩١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:١٧٢٣:٠٧:٣٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٣:٣٩١١:٤٩:٥٦١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:١٣٢٣:٠٧:١٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٢:١٤١١:٤٩:٤٢١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٠٩٢٣:٠٧:٠٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٩:٢٨١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٠٤٢٣:٠٦:٤٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٩:٢٤١١:٤٩:١٣١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٠٠٢٣:٠٦:٣٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٥٨١١:٤٨:٥٨١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٨:٥٥٢٣:٠٦:١٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٦:٣٢١١:٤٨:٤٢١٧:٤١:٢٧١٧:٥٩:٥٠٢٣:٠٦:٠٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:٠٥١١:٤٨:٢٦١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٤٥٢٣:٠٥:٤٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٣٨١١:٤٨:١٠١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٣٩٢٣:٠٥:٢٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٢:١١١١:٤٧:٥٤١٧:٤٤:١٢١٨:٠٢:٣٤٢٣:٠٥:٠٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٤٣١١:٤٧:٣٧١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٢٨٢٣:٠٤:٤٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:١٦١١:٤٧:٢١١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:٢٢٢٣:٠٤:٣٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٧:٠٣١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:١٧٢٣:٠٤:١١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٦:١٩١١:٤٦:٤٦١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:١١٢٣:٠٣:٥١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٠١١:٤٦:٢٩١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:٠٥٢٣:٠٣:٣١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٣:٢٢١١:٤٦:١١١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٧:٥٩٢٣:٠٣:١١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤١:٥٣١١:٤٥:٥٤١٧:٥٠:٣١١٨:٠٨:٥٣٢٣:٣٢:٥٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٢٤١٢:٤٥:٣٦١٨:٥١:٢٤١٩:٠٩:٤٧٠٠:٠٢:٢٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٨:٥٥١٢:٤٥:١٨١٨:٥٢:١٧١٩:١٠:٤١٠٠:٠٢:٠٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٧:٢٦١٢:٤٥:٠٠١٨:٥٣:١١١٩:١١:٣٤٠٠:٠١:٤٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٥:٥٧١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٤:٠٤١٩:١٢:٢٨٠٠:٠١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تی جی ری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تی جی ری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی جی ری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٢:٠٤١١:٥٢:١٧١٧:٢٣:٠٢١٧:٤١:٤٧٢٣:٠٩:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٠:٥١١١:٥٢:١١١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٤٦٢٣:٠٩:٢٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٩:٣٦١١:٥٢:٠٤١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٣:٤٥٢٣:٠٩:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٢١١١:٥١:٥٧١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٤٤٢٣:٠٩:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٧:٠٥١١:٥١:٤٨١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٥:٤٢٢٣:٠٩:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٥:٤٨١١:٥١:٤٠١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:٤١٢٣:٠٨:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٤:٣٠١١:٥١:٣٠١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠٨:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:١١١١:٥١:٢٠١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:٣٦٢٣:٠٨:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٥١١١:٥١:١٠١٧:٣١:٠١١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٨:٢٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٣١١١:٥٠:٥٩١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٨:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:١٠١١:٥٠:٤٧١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٠٨:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٤٨١١:٥٠:٣٥١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:٢٥٢٣:٠٧:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٠:٢٣١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٧:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٠:٠٩١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:١٧٢٣:٠٧:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٣:٣٩١١:٤٩:٥٦١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:١٣٢٣:٠٧:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٢:١٤١١:٤٩:٤٢١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٠٩٢٣:٠٧:٠٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٩:٢٨١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٠٤٢٣:٠٦:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٩:٢٤١١:٤٩:١٣١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٠٠٢٣:٠٦:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٥٨١١:٤٨:٥٨١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٨:٥٥٢٣:٠٦:١٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٦:٣٢١١:٤٨:٤٢١٧:٤١:٢٧١٧:٥٩:٥٠٢٣:٠٦:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:٠٥١١:٤٨:٢٦١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٤٥٢٣:٠٥:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٣٨١١:٤٨:١٠١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٣٩٢٣:٠٥:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٢:١١١١:٤٧:٥٤١٧:٤٤:١٢١٨:٠٢:٣٤٢٣:٠٥:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٤٣١١:٤٧:٣٧١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٢٨٢٣:٠٤:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:١٦١١:٤٧:٢١١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:٢٢٢٣:٠٤:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٧:٠٣١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:١٧٢٣:٠٤:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٦:١٩١١:٤٦:٤٦١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:١١٢٣:٠٣:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٠١١:٤٦:٢٩١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:٠٥٢٣:٠٣:٣١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٣:٢٢١١:٤٦:١١١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٧:٥٩٢٣:٠٣:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تی جی ری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی روستای تی جی ری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تی جی ری سفلی روستای تی جی ری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تی جی ری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تی جی ری سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تی جی ری سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تی جی ری سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تی جی ری سفلی

روستای تی جی ری سفلی بر روی نقشه

روستای تی جی ری سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تی جی ری سفلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی جی ری سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تی جی ری سفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق تی جی ری سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق تی جی ری سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تی جی ری سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تی جی ری سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تی جی ری سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تی جی ری سفلی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تی جی ری سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تی جی ری سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو