جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تی تک

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تی تک


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تی تک (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای تی تک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تی تک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی تک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

افلاطون
اگر كسی در آب بیفتد، خواه در حوض افتاده باشد، خواه در میان دریا، به ناچار باید شنا كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تی تک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تی تک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی تک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تی تک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی تک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تی تک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٢:١٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٩:٣٤١٣:١١:٣٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٢٤١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٧:١٦١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٦:٠٨١٣:١١:١٦٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٣:٥٧١٣:١١:٠٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٢:٥٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٥٠١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٠:٤٩١٣:١٠:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٥:١٠١٣:١٠:٤٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٣٦٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٤:١٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:٤٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٢:٤١١٣:١٠:٤٩٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٣٠٦:٠١:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:١٥٠٠:١٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٣٠٦:٠١:١٠١٣:١٠:٥٤٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٩:٤٤١٣:١١:٠٢٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٩:٠٤١٣:١١:٠٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٨:٢٦١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تی تک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تی تک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تی تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تی تک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تی تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی تک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تی تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٦:١٣١٣:١٧:٠٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٠:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:١٦:٥٢١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٠:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٦:٣٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٣٠:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٦:١٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٠:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٦:٠٢١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٠:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٥:٤٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٣٠:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٤١:٢٠١٣:١٥:٢٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٣٠:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٤٢:١١١٣:١٥:٠٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٩:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٤:٥٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٩:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٤:٣٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٩:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٩:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:١٣:٥٣١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٩:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٣:٣٤١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٨:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٧:١٧١٣:١٣:١٤١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٨:٤٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٢:٥٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٨:٥٨١٣:١٢:٣٣١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٨:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٢:١٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٨:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٥٠:٣٩١٣:١١:٥٢١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:١٣٠٠:٢٧:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥١:٢٩١٣:١١:٣١١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٣٩٠٠:٢٧:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٢:٢٠١٣:١١:١٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:٢٧:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٣:١٠١٣:١٠:٤٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٣١٠٠:٢٧:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٤:٠١١٣:١٠:٢٧١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٥٧٠٠:٢٦:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٤:٥١١٣:١٠:٠٦١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٦:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٥:٤٢١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٦:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٦:٣٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:١٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٩:٠١١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٣٩٠٠:٢٥:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٨:١٤١٣:٠٨:٤٠١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٠٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٩:٠٥١٣:٠٨:١٨١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٣١٠٠:٢٥:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٩:٥٦١٣:٠٧:٥٧١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٤:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٤٧١٣:٠٧:٣٦١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٤:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:٣٨١٢:٠٧:١٤١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٤٨٢٣:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تی تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی تک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تی تک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تی تک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تی تک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تی تک

روستای تی تک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تی تک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تی تک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تی تک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تی تک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تی تک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی تک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تی تک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تی تک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تی تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تی تک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تی تک
زمان پخش اذان زنده به افق تی تک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تی تک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تی تک دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تی تک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تی تک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تی تک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو