جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تی تک

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تی تک


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٤١

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تی تک (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای تی تک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تی تک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی تک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
با یكدیگر دشمنی نكنید و پشت (هم) به یكدیگر نكنید و چشم و هم‌چشمی ننمایید و ای بندگان خدا با هم برادر باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تی تک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تی تک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی تک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تی تک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تی تک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تی تک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٢:٣٠١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٤:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٢:١٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٩:٣٤١٣:١١:٣٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٢٤١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٧:١٦١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٦:٠٨١٣:١١:١٦٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢١:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٣:٥٧١٣:١١:٠٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢١:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٢:٥٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٥٠١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٠:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٠:٤٩١٣:١٠:٥٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٠:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٩:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٥:١٠١٣:١٠:٤٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٣٦٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٤:١٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:٤٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٢:٤١١٣:١٠:٤٩٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٣٠٦:٠١:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:١٥٠٠:١٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٣٠٦:٠١:١٠١٣:١٠:٥٤٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٩:٤٤١٣:١١:٠٢٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٩:٠٤١٣:١١:٠٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٧:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٨:٢٦١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تی تک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تی تک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تی تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تی تک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٨:٥٢١٢:١٥:٤٣١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٣:٣٧٢٣:٢٩:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٩:١٠١٢:١٦:١٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٤:١٨٢٣:٣٠:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٩:٢٦١٢:١٦:٤٢١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٥:٠١٢٣:٣٠:٣٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٩:٤٠١٢:١٧:١١١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٥:٤٥٢٣:٣١:٠٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٩:٥١١٢:١٧:٣٩١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٦:٣٠٢٣:٣١:٣٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٣٠:٠١١٢:١٨:٠٨١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٧:١٦٢٣:٣٢:٠٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٣٠:٠٩١٢:١٨:٣٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٢:٣٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٣٠:١٤١٢:١٩:٠٣١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٨:٥٣٢٣:٣٣:٠٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٣٠:١٨١٢:١٩:٣٠١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:٤٣٢٣:٣٣:٣٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:١٣٠٧:٣٠:١٩١٢:١٩:٥٧١٧:٠٩:٤٦١٧:٣٠:٣٤٢٣:٣٤:٠٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٩٠٧:٣٠:١٨١٢:٢٠:٢٣١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٢٦٢٣:٣٤:٣١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٣٠:١٦١٢:٢٠:٤٩١٧:١١:٣٥١٧:٣٢:١٩٢٣:٣٤:٥٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٣٠:١١١٢:٢١:١٥١٧:١٢:٣١١٧:٣٣:١٣٢٣:٣٥:٢٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٣٠:٠٤١٢:٢١:٣٩١٧:١٣:٢٨١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٥:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٩:٥٥١٢:٢٢:٠٣١٧:١٤:٢٦١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٦:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٩:٤٤١٢:٢٢:٢٧١٧:١٥:٢٥١٧:٣٦:٠١٢٣:٣٦:٤٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٩:٣٠١٢:٢٢:٥٠١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٥٩٢٣:٣٧:١٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٩:١٥١٢:٢٣:١٢١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٧:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٨:٥٨١٢:٢٣:٣٤١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٥٦٢٣:٣٨:٠٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٨:٣٩١٢:٢٣:٥٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٩:٥٦٢٣:٣٨:٣٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٨:١٧١٢:٢٤:١٦١٧:٢٠:٣٢١٧:٤٠:٥٦٢٣:٣٨:٥٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٧:٥٤١٢:٢٤:٣٥١٧:٢١:٣٥١٧:٤١:٥٧٢٣:٣٩:١٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٧:٢٩١٢:٢٤:٥٥١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٢:٥٩٢٣:٣٩:٤١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٧:٠٢١٢:٢٥:١٣١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٠:٠٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٦:٣٢١٢:٢٥:٣١١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٥:٠٣٢٣:٤٠:٢٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٦:٠١١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٦:٠٦٢٣:٤٠:٤٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٥:٢٨١٢:٢٦:٠٤١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٧:٠٩٢٣:٤١:٠٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٤:٥٤١٢:٢٦:١٩١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٨:١٢٢٣:٤١:٢٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٩:١٢١٧:٤٩:١٦٢٣:٤١:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٦:٤٧١٧:٣٠:١٩١٧:٥٠:٢٠٢٣:٤٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تی تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی تک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تی تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تی تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٤٠٧:٢٦:٢٦١٢:١٢:٤٤١٦:٥٩:٠٢١٧:٢٠:٠٤٢٣:٢٦:٣٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٦:٥٥١٢:١٣:١٤١٦:٥٩:٣٤١٧:٢٠:٣٥٢٣:٢٧:٠٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٧:٢٢١٢:١٣:٤٤١٧:٠٠:٠٧١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٧:٣٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٧:٤٧١٢:١٤:١٤١٧:٠٠:٤٣١٧:٢١:٤٣٢٣:٢٨:٠٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٨:١١١٢:١٤:٤٤١٧:٠١:١٩١٧:٢٢:٢٠٢٣:٢٨:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٨:٣٣١٢:١٥:١٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٩:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٨:٥٢١٢:١٥:٤٣١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٣:٣٧٢٣:٢٩:٣٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٩:١٠١٢:١٦:١٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٤:١٨٢٣:٣٠:٠٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٩:٢٦١٢:١٦:٤٢١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٥:٠١٢٣:٣٠:٣٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٩:٤٠١٢:١٧:١١١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٥:٤٥٢٣:٣١:٠٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٩:٥١١٢:١٧:٣٩١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٦:٣٠٢٣:٣١:٣٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٣٠:٠١١٢:١٨:٠٨١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٧:١٦٢٣:٣٢:٠٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٣٠:٠٩١٢:١٨:٣٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٢:٣٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٣٠:١٤١٢:١٩:٠٣١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٨:٥٣٢٣:٣٣:٠٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٣٠:١٨١٢:١٩:٣٠١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:٤٣٢٣:٣٣:٣٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٣٠٧:٣٠:١٩١٢:١٩:٥٧١٧:٠٩:٤٦١٧:٣٠:٣٤٢٣:٣٤:٠٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٩٠٧:٣٠:١٨١٢:٢٠:٢٣١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٢٦٢٣:٣٤:٣١
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٣٠:١٦١٢:٢٠:٤٩١٧:١١:٣٥١٧:٣٢:١٩٢٣:٣٤:٥٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٣٠:١١١٢:٢١:١٥١٧:١٢:٣١١٧:٣٣:١٣٢٣:٣٥:٢٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٣٠:٠٤١٢:٢١:٣٩١٧:١٣:٢٨١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٥:٥٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٩:٥٥١٢:٢٢:٠٣١٧:١٤:٢٦١٧:٣٥:٠٤٢٣:٣٦:٢٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٩:٤٤١٢:٢٢:٢٧١٧:١٥:٢٥١٧:٣٦:٠١٢٣:٣٦:٤٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٩:٣٠١٢:٢٢:٥٠١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٥٩٢٣:٣٧:١٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٩:١٥١٢:٢٣:١٢١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٧:٤١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٨:٥٨١٢:٢٣:٣٤١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٥٦٢٣:٣٨:٠٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٨:٣٩١٢:٢٣:٥٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٩:٥٦٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٨:١٧١٢:٢٤:١٦١٧:٢٠:٣٢١٧:٤٠:٥٦٢٣:٣٨:٥٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٧:٥٤١٢:٢٤:٣٥١٧:٢١:٣٥١٧:٤١:٥٧٢٣:٣٩:١٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٧:٢٩١٢:٢٤:٥٥١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٢:٥٩٢٣:٣٩:٤١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٧:٠٢١٢:٢٥:١٣١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٤:٠١٢٣:٤٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تی تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک روستای تی تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تی تک روستای تی تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تی تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تی تک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تی تک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تی تک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تی تک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تی تک

روستای تی تک بر روی نقشه

روستای تی تک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تی تک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تی تک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تی تک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تی تک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تی تک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تی تک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تی تک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تی تک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تی تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تی تک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تی تک
زمان پخش اذان آنلاین به افق تی تک
جدول اوقات شرعی امروز فردا تی تک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تی تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تی تک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تی تک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تی تک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو