جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تیکمه داش

بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز تیکمه داش


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٠٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تیکمه داش (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر تیکمه داش)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تیکمه داش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیکمه داش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

پیتر مك ویلیام
تنها، شخص كنجكاو است كه خواهد آموخت و تنها، انسان با اراده، بر موانع [ =بازدارنده های ] راه علم و دانش چیره خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تیکمه داش

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تیکمه داش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیکمه داش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تیکمه داش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیکمه داش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیکمه داش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٢:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٣٢:١٩١٣:١٩:٥٥٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣١:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٣١:٠٥١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣١:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣١:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣١:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٩:٢١٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٠:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٩:١٤٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٥:١١١٣:١٩:٠٧٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٩:٠١٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٩:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٨:٥٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:٥١٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٨:٤٦٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٩:٤٧١٣:١٨:٤٢٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٨:٤٦١٣:١٨:٣٩٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٨:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٧:٤٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٨:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٦:٤٨١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٧:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٥:٥١١٣:١٨:٣٢٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:١٨٠٠:٢٧:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٤:٥٥١٣:١٨:٣١٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٧:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٤:٠١١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:١١٠٠:٢٧:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠١٠٦:١٣:٠٨١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٢٧:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٢:١٧١٣:١٨:٣١٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٠٠٦:١١:٢٨١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٢٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٠:٤٠١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٢٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٢٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٢٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٨:٤٧٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢٥:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٨:٥٧٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٢٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیکمه داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیکمه داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیکمه داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیکمه داش

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تیکمه داش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تیکمه داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیکمه داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تیکمه داش

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر تیکمه داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تیکمه داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تیکمه داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تیکمه داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیکمه داش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تیکمه داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تیکمه داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیکمه داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تیکمه داش

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٠:١٦١٢:١٤:٣٩١٨:١٨:٢٥١٨:٣٦:٥٨٢٣:٣١:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١١:٠٧١٢:١٤:١٨١٨:١٦:٥٢١٨:٣٥:٢٤٢٣:٣١:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١١:٥٨١٢:١٣:٥٧١٨:١٥:١٩١٨:٣٣:٥١٢٣:٣١:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٢:٥٠١٢:١٣:٣٦١٨:١٣:٤٦١٨:٣٢:١٨٢٣:٣٠:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٣:٤٢١٢:١٣:١٦١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٤٥٢٣:٣٠:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٣٤١٢:١٢:٥٦١٨:١٠:٤١١٨:٢٩:١٣٢٣:٣٠:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٢٦١٢:١٢:٣٦١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٧:٤١٢٣:٢٩:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٦:١٩١٢:١٢:١٦١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٦:٠٩٢٣:٢٩:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:١١١٢:١١:٥٦١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:٣٨٢٣:٢٩:١٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٨:٠٤١٢:١١:٣٧١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٣:٠٧٢٣:٢٨:٥٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:٥٧١٢:١١:١٨١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:٣٧٢٣:٢٨:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٩:٥١١٢:١٠:٥٩١٨:٠١:٣٣١٨:٢٠:٠٧٢٣:٢٨:٢١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٠:٤٤١٢:١٠:٤١١٨:٠٠:٠٣١٨:١٨:٣٧٢٣:٢٨:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢١:٣٨١٢:١٠:٢٣١٧:٥٨:٣٤١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٧:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٢:٣٢١٢:١٠:٠٥١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٤٠٢٣:٢٧:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٢٦١٢:٠٩:٤٨١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١٢٢٣:٢٧:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٢١١٢:٠٩:٣١١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٤٥٢٣:٢٦:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:١٦١٢:٠٩:١٥١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:١٩٢٣:٢٦:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:١١١٢:٠٨:٥٩١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٥٣٢٣:٢٦:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٧:٠٦١٢:٠٨:٤٤١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:٢٨٢٣:٢٦:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٠٢١٢:٠٨:٢٩١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٧:٠٤٢٣:٢٥:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٥٨١٢:٠٨:١٤١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٥:٤٠٢٣:٢٥:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٩:٥٥١٢:٠٨:٠٠١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:١٨٢٣:٢٥:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٥٢١٢:٠٧:٤٧١٧:٤٤:١٠١٨:٠٢:٥٦٢٣:٢٥:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٤٩١٢:٠٧:٣٤١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:٣٥٢٣:٢٤:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٠٧:٢٢١٧:٤١:٢٦١٨:٠٠:١٥٢٣:٢٤:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٣:٤٤١٢:٠٧:١١١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٥٦٢٣:٢٤:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٤:٤٣١٢:٠٧:٠٠١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٣٨٢٣:٢٤:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٥:٤١١٢:٠٦:٤٩١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٢١٢٣:٢٣:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٦:٤٠١٢:٠٦:٤٠١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٠٥٢٣:٢٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تیکمه داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تیکمه داش شهر تیکمه داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تیکمه داش شهر تیکمه داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تیکمه داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیکمه داش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تیکمه داش

تیکمه‌داش یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز بخش تیکمه‌داش شهرستان بستان‌آباد است. این شهر در ۱۶ کیلومتری بستان‌آباد، ۶۱ کیلومتری تبریز و ۹۱ کیلومتری میانه واقع شده‌است و به این دلیل داد وستد و بازار رسمی آن شهرهای مهم تبریز و میانه می‌باشد

شهر تیکمه داش در ویکیپدیا

شهر تیکمه داش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تیکمه داش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تیکمه داش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تیکمه داش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تیکمه داش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تیکمه داش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تیکمه داش
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تیکمه داش + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر تیکمه داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیکمه داش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تیکمه داش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تیکمه داش رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تیکمه داش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیکمه داش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیکمه داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیکمه داش
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیکمه داش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تیکمه داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیکمه داش
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تیکمه داش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تیکمه داش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو