جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تیژ تیژ

سنندج | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز تیژ تیژ


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:١٤:١٦
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تیژ تیژ (شهرستان سنندج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر تیژ تیژ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تیژ تیژ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیژ تیژ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر تیژ تیژ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تیژ تیژ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیژ تیژ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تیژ تیژ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیژ تیژ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیژ تیژ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٩:٢٨١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٨:١٨١٣:٢١:١٠٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٣٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢١:٠٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢٠:٥١٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣١:٣٧١٣:٢٠:١٩٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٠:١٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٣:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٠:٠٦٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٣:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٢:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٧:٣١١٣:١٩:٥٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٩:٥١٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٩:٤٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٢:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٩:٤٣٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٩:٤١٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣١:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٩:٣٨٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣١:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:٥٨١٣:١٩:٣٧٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣١٠٠:٣١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢١:٠٧١٣:١٩:٣٦٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٠:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٠:١٨١٣:١٩:٣٥٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٠:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٩:٣٠١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٧:٥٨١٣:١٩:٣٧٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٧:١٥١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٦:٣٣١٣:١٩:٤١٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٥:١٣١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠١٠٠:٢٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٤:٣٦١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٤:٠٠١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٢٩:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیژ تیژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیژ تیژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیژ تیژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیژ تیژ

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر تیژ تیژ

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیژ تیژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیژ تیژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر تیژ تیژ

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٩:٠٠١٢:٣٦:٢٣١٨:١٤:١٦١٨:٣٢:٣١٢٣:٥٤:٢٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٧:٤٦١٢:٣٦:١٤١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:٢٥٢٣:٥٤:٢١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٦:٣١١٢:٣٦:٠٤١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٤:١٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٥:١٥١٢:٣٥:٥٣١٨:١٧:٠٢١٨:٣٥:١٣٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٤٢١٨:١٧:٥٧١٨:٣٦:٠٦٢٣:٥٣:٥٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٢:٤١١٢:٣٥:٣٠١٨:١٨:٥١١٨:٣٦:٥٩٢٣:٥٣:٤١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥١:٢٣١٢:٣٥:١٨١٨:١٩:٤٥١٨:٣٧:٥٢٢٣:٥٣:٢٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٢:٣٥:٠٦١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٨:٤٥٢٣:٥٣:١٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٨:٤٥١٢:٣٤:٥٣١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٣٧٢٣:٥٣:٠٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٧:٢٥١٢:٣٤:٣٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٢٩٢٣:٥٢:٥٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٦:٠٥١٢:٣٤:٢٥١٨:٢٣:١٧١٨:٤١:٢١٢٣:٥٢:٣٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٤:٤٤١٢:٣٤:١١١٨:٢٤:١٠١٨:٤٢:١٢٢٣:٥٢:٢٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٣:٢٣١٢:٣٣:٥٦١٨:٢٥:٠٢١٨:٤٣:٠٤٢٣:٥٢:٠٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٢:٠١١٢:٣٣:٤١١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٣:٥٥٢٣:٥١:٥٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:٣٨١٢:٣٣:٢٥١٨:٢٦:٤٥١٨:٤٤:٤٦٢٣:٥١:٣٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٩:١٦١٢:٣٣:٠٩١٨:٢٧:٣٦١٨:٤٥:٣٧٢٣:٥١:١٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٧:٥٣١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٦:٢٨٢٣:٥١:٠٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٢٩١٢:٣٢:٣٧١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٨٢٣:٥٠:٤٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٠٥١٢:٣٢:٢٠١٨:٣٠:٠٩١٨:٤٨:٠٩٢٣:٥٠:٢٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٣:٤١١٢:٣٢:٠٣١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٨:٥٩٢٣:٥٠:٠٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٢:١٧١٢:٣١:٤٦١٨:٣١:٤٩١٨:٤٩:٤٩٢٣:٤٩:٤٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٠:٥٣١٢:٣١:٢٩١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٣٩٢٣:٤٩:٢٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٣١:١٢١٨:٣٣:٢٩١٨:٥١:٣٠٢٣:٤٩:٠٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:٠٣١٢:٣٠:٥٤١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٢٠٢٣:٤٨:٤٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٦:٣٨١٢:٣٠:٣٧١٨:٣٥:٠٩١٨:٥٣:١٠٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠١:٤٥٠٧:٢٥:١٣١٣:٣٠:١٩١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٩٠٠:٤٨:٠٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٣:٤٨١٣:٣٠:٠١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٩٠٠:٤٧:٤٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٢:٢٣١٣:٢٩:٤٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٤٧:٢٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٠:٥٨١٣:٢٩:٢٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٩٠٠:٤٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر تیژ تیژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر تیژ تیژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر تیژ تیژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تیژ تیژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیژ تیژ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تیژ تیژ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر تیژ تیژ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیژ تیژ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تیژ تیژ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٤:٥٨١٢:٣٧:٠١١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٤:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٣:٤٨١٢:٣٦:٥٤١٨:١٠:٣٠١٨:٢٨:٥١٢٣:٥٤:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٢:٣٧١٢:٣٦:٤٧١٨:١١:٢٧١٨:٢٩:٤٦٢٣:٥٤:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠١:٢٦١٢:٣٦:٤٠١٨:١٢:٢٤١٨:٣٠:٤١٢٣:٥٤:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٠:١٣١٢:٣٦:٣٢١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:٣٦٢٣:٥٤:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٩:٠٠١٢:٣٦:٢٣١٨:١٤:١٦١٨:٣٢:٣١٢٣:٥٤:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٧:٤٦١٢:٣٦:١٤١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:٢٥٢٣:٥٤:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٦:٣١١٢:٣٦:٠٤١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:١٩٢٣:٥٤:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٥:١٥١٢:٣٥:٥٣١٨:١٧:٠٢١٨:٣٥:١٣٢٣:٥٤:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٤٢١٨:١٧:٥٧١٨:٣٦:٠٦٢٣:٥٣:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٢:٤١١٢:٣٥:٣٠١٨:١٨:٥١١٨:٣٦:٥٩٢٣:٥٣:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥١:٢٣١٢:٣٥:١٨١٨:١٩:٤٥١٨:٣٧:٥٢٢٣:٥٣:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٢:٣٥:٠٦١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٨:٤٥٢٣:٥٣:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٨:٤٥١٢:٣٤:٥٣١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٣٧٢٣:٥٣:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٧:٢٥١٢:٣٤:٣٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٢٩٢٣:٥٢:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٦:٠٥١٢:٣٤:٢٥١٨:٢٣:١٧١٨:٤١:٢١٢٣:٥٢:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٤:٤٤١٢:٣٤:١١١٨:٢٤:١٠١٨:٤٢:١٢٢٣:٥٢:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٣:٢٣١٢:٣٣:٥٦١٨:٢٥:٠٢١٨:٤٣:٠٤٢٣:٥٢:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٢:٠١١٢:٣٣:٤١١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٣:٥٥٢٣:٥١:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:٣٨١٢:٣٣:٢٥١٨:٢٦:٤٥١٨:٤٤:٤٦٢٣:٥١:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٩:١٦١٢:٣٣:٠٩١٨:٢٧:٣٦١٨:٤٥:٣٧٢٣:٥١:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٧:٥٣١٢:٣٢:٥٣١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٦:٢٨٢٣:٥١:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٢٩١٢:٣٢:٣٧١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٨٢٣:٥٠:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٠٥١٢:٣٢:٢٠١٨:٣٠:٠٩١٨:٤٨:٠٩٢٣:٥٠:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٣:٤١١٢:٣٢:٠٣١٨:٣٠:٥٩١٨:٤٨:٥٩٢٣:٥٠:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٢:١٧١٢:٣١:٤٦١٨:٣١:٤٩١٨:٤٩:٤٩٢٣:٤٩:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٠:٥٣١٢:٣١:٢٩١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٣٩٢٣:٤٩:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٣١:١٢١٨:٣٣:٢٩١٨:٥١:٣٠٢٣:٤٩:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:٠٣١٢:٣٠:٥٤١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٢٠٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تیژ تیژ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تیژ تیژ شهر تیژ تیژ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر تیژ تیژ شهر تیژ تیژ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تیژ تیژ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیژ تیژ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تیژ تیژ

تیژتیژ، روستایی از توابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است

شهر تیژ تیژ در ویکیپدیا

شهر تیژ تیژ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تیژ تیژ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تیژ تیژ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تیژ تیژ بر روی نقشه

شهر تیژ تیژ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تیژ تیژ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تیژ تیژ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تیژ تیژ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر تیژ تیژ + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر تیژ تیژ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیژ تیژ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تیژ تیژ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تیژ تیژ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تیژ تیژ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تیژ تیژ
افق شرعی امروز فردا تیژ تیژ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیژ تیژ
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تیژ تیژ دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تیژ تیژ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیژ تیژ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تیژ تیژ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تیژ تیژ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو