جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تیمورلو

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز تیمورلو

اذان صبح: ٠٥:٥٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:١٩
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٢٦

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تیمورلو (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر تیمورلو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر تیمورلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تیمورلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

توماس ادیسون
من شكست نخورده ام، تنها هزار راه حل پیدا كرده ام كه به كار نمی آیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تیمورلو

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تیمورلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیمورلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تیمورلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیمورلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیمورلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٤٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٦:٤٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٤٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥١:٢١١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٢١٠٠:٤٠:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٦:١١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٩:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٥:٥٠١٣:٢٥:٣١٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٨٠٦:٤٤:٣٠١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٨:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤١:٥١١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٧:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٤٠:٣٢١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٧:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٤:٣٢٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٦:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٤:٢١٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٦:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٤:١١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٦:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٤:٠٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٤:١٥١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٥:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٥:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٣١:٥٢١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٤:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٤:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٤:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٣:١٦٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٣:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٣:١٠٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٦:١٣١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٣:٠١٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٢:٥٣٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣١:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٩:١٢١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٣١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیمورلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیمورلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیمورلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیمورلو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر تیمورلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تیمورلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیمورلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر تیمورلو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تیمورلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر تیمورلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر تیمورلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تیمورلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیمورلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تیمورلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر تیمورلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیمورلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تیمورلو

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر تیمورلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تیمورلو شهر تیمورلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تیمورلو شهر تیمورلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تیمورلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیمورلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر تیمورلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیمورلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیمورلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر تیمورلو

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٠٠٧:١٣:١٣١٢:١٢:٢٠١٧:١١:٠٨١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٧:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٤٠٧:١٤:١٥١٢:١٢:٣٦١٧:١٠:٣٨١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٧:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١٥:١٨١٢:١٢:٥٣١٧:١٠:١٠١٧:٣٠:٣٠٢٣:٢٧:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٦:١٩١٢:١٣:١٠١٧:٠٩:٤٤١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٨:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٧:٢٠١٢:١٣:٢٨١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٤٤٢٣:٢٨:٢٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٨:٢١١٢:١٣:٤٧١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٩:٢٤٢٣:٢٨:٣٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٩:٢١١٢:١٤:٠٧١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٩:٠٦٢٣:٢٨:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٩٠٧:٢٠:٢٠١٢:١٤:٢٧١٧:٠٨:١٩١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٩:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢١:١٩١٢:١٤:٤٨١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٣٧٢٣:٢٩:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٠٠٧:٢٢:١٧١٢:١٥:١٠١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٨:٢٥٢٣:٢٩:٤٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٣:١٤١٢:١٥:٣٢١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٨:١٥٢٣:٣٠:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٠٠٧:٢٤:١٠١٢:١٥:٥٥١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٨:٠٧٢٣:٣٠:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢٥:٠٥١٢:١٦:١٨١٧:٠٧:١٩١٧:٢٨:٠١٢٣:٣٠:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٦:٠٠١٢:١٦:٤٣١٧:٠٧:١٣١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣١:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٦:٥٣١٢:١٧:٠٧١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٥٦٢٣:٣١:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٧:٤٦١٢:١٧:٣٣١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣١:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٨:٣٧١٢:١٧:٥٨١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٥٩٢٣:٣٢:١٠
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٩:٢٨١٢:١٨:٢٥١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٢:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٣٠:١٧١٢:١٨:٥٢١٧:٠٧:١٨١٧:٢٨:١٠٢٣:٣٢:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٩٠٧:٣١:٠٥١٢:١٩:١٩١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٨:١٩٢٣:٣٣:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٢٠٧:٣١:٥٢١٢:١٩:٤٦١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٨:٢٩٢٣:٣٣:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٣٠٧:٣٢:٣٧١٢:٢٠:١٥١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٤٢٢٣:٣٤:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٤٠٧:٣٣:٢١١٢:٢٠:٤٣١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٨:٥٦٢٣:٣٤:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٢٣٠٧:٣٤:٠٤١٢:٢١:١٢١٧:٠٨:١٥١٧:٢٩:١٣٢٣:٣٥:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠١٠٧:٣٤:٤٥١٢:٢١:٤١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:٣١٢٣:٣٥:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٩٠٧:٣٥:٢٤١٢:٢٢:١٠١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٩:٥١٢٣:٣٦:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٥٠٧:٣٦:٠٢١٢:٢٢:٣٩١٧:٠٩:١٤١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٦:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٣٦:٣٨١٢:٢٣:٠٩١٧:٠٩:٣٧١٧:٣٠:٣٨٢٣:٣٧:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٣٠٧:٣٧:١٣١٢:٢٣:٣٩١٧:١٠:٠٣١٧:٣١:٠٣٢٣:٣٧:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٦٠٧:٣٧:٤٦١٢:٢٤:٠٨١٧:١٠:٣٠١٧:٣١:٣١٢٣:٣٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تیمورلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر تیمورلو شهر تیمورلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر تیمورلو شهر تیمورلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تیمورلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیمورلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تیمورلو

تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر واقع شده‌است. شهر تیمورلو در ٧ کیلومتری غرب آذرشهر، ۴٧ کیلومتری جنوب غرب تبریز و ۶۹٦ کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده‌است. این شهر در ساحل شرقی دریاچهٔ ارومیه واقع شده‌است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳٢۰ متر می‌باشد. رودخانه گنبرچایی از کنار این شهر می گذرد وبه دریاچه ارومیه می ریزد. نام محلی شهر تیمورلو تمیرلی یا«دمیرلی» است

شهر تیمورلو در ویکیپدیا

شهر تیمورلو

درباره شهر تیمورلو ارسالی توسط کاربران

تیمورلو از سال ۱۳۹۰ تبدیل به شهر شده و پذیرای میهمانان خود می باشد.تیمورلو پایتخت سیر ایران می باشد.مرغوبترین زعفران دراین شهر تولید می شود. مردمانی بسیار خونگرم و سخت کوش دارد. سیر به عنوان یه محصول تجاری دراین شهر بصورت کلان داد وستد و سورت وبسته بندی و به کل ایران وکشورهای خارجی صادر می شود.

ارسال مطلب توسط: جناب آقای سعید مهدی زاده

شهر تیمورلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تیمورلو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تیمورلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تیمورلو
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر تیمورلو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر تیمورلو + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر تیمورلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تیمورلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تیمورلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تیمورلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تیمورلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ تیمورلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیمورلو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیمورلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تیمورلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیمورلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیمورلو
افق شرعی امروز فردا تیمورلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیمورلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تیمورلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو