جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تیمورسفلی

اذان صبح: ٠٣:٤٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٢٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای تیمورسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیمورسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیمورسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

حضرت محمد (ص)
(نعمت)‌ كمی كه بتوان شكر آن را به جا آورد، از (نعمت) ‌زیادی كه طاقت شكرش نمی‌باشد، بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیمورسفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیمورسفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیمورسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیمورسفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیمورسفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیمورسفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٣:٠٩٢٣:٤٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٢:١٢١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٨:١٨١٢:٣١:٥٨١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣١:٤٤١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣١:٣١١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٦:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣١:١٧١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٣:١١١٢:٣١:٠٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤٥:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٠:٥٣١٩:١٠:٢٣١٩:٢٩:١٦٢٣:٤٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٠:٤١١٩:١١:١٣١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٠:٢٩١٩:١٢:٠٣١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:١٨١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٥٤٢٣:٤٤:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٠:٠٨١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٤:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٢٩:٥٨١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٣:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٩:٤٨١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٩:٣٩١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٣:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٩:٣١١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٢:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤١:٢٤١٢:٢٩:٢٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٢:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٩:١٥١٩:١٨:٤٥١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٢:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٩:٠٩١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٢:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٨:١١١٢:٢٩:٠٢١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤١:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٨:٥٧١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٤٦٢٣:٤١:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٨:٥١١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٣٩٢٣:٤١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٤:١١١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٠:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:١١٢٣:٤٠:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٨:٣٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٠:٣١١٢:٢٨:٣٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٤١٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیمورسفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیمورسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیمورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیمورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیمورسفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیمورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیمورسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تیمورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیمورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیمورسفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تیمورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیمورسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیمورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیمورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیمورسفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٣٠٥:١٦:٤٤١٢:٣٤:٠٣١٩:٥١:٢٠٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤٠:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٨٠٥:١٦:٥٨١٢:٣٤:١٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٤٣٢٣:٤١:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٥٠٥:١٧:١٤١٢:٣٤:٢٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٢:٥٣٢٣:٤١:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٤٠٥:١٧:٣١١٢:٣٤:٤٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٣:٠٠٢٣:٤١:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:١٥٠٥:١٧:٤٩١٢:٣٤:٥٤١٩:٥١:٥٦٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤١:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٩٠٥:١٨:٠٩١٢:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٣:١٠٢٣:٤٢:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٥٠٥:١٨:٣٠١٢:٣٥:٢٠١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٢:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٤٠٥:١٨:٥٢١٢:٣٥:٣٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٢:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٩:١٦١٢:٣٥:٤٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٣:١٢٢٣:٤٢:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٦٠٥:١٩:٤٠١٢:٣٥:٥٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:٠٨٢٣:٤٣:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١١٠٥:٢٠:٠٦١٢:٣٦:٠٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٣:٠٣٢٣:٤٣:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٦:١٨١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:٥٧٢٣:٤٣:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٦:٢٩١٩:٥١:٤٦٢٠:١٢:٤٨٢٣:٤٣:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٦٠٥:٢١:٣١١٢:٣٦:٤٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٣٧٢٣:٤٤:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٢٢:٠١١٢:٣٦:٥٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١٢:٢٥٢٣:٤٤:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٢٠٥:٢٢:٣٣١٢:٣٧:٠٠١٩:٥١:١٤٢٠:١٢:١١٢٣:٤٤:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٨٠٥:٢٣:٠٥١٢:٣٧:١٠١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٥٥٢٣:٤٥:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٥٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٧:١٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٣٧٢٣:٤٥:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٤٠٥:٢٤:١٣١٢:٣٧:٢٨١٩:٥٠:٢٧٢٠:١١:١٨٢٣:٤٥:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٥٠٥:٢٤:٤٨١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٥:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٧:٤٤١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٣٣٢٣:٤٦:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٠٠٥:٢٦:٠١١٢:٣٧:٥٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٧:٥٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:٤١٢٣:٤٦:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٧:١٧١٢:٣٨:٠٥١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:١٣٢٣:٤٦:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٧:٥٧١٢:٣٨:١١١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٤٧:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٨:٣٧١٢:٣٨:١٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:١١٢٣:٤٧:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٨:٢٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٤٧:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٩:٥٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٤٧:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٨:٣١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٤٨:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٣٨:٣٤١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٤٨:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٣٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:٠٥٢٣:٤٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیمورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیمورسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیمورسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیمورسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیمورسفلی

روستای تیمورسفلی بر روی نقشه

روستای تیمورسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیمورسفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تیمورسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تیمورسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیمورسفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیمورسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیمورسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیمورسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تیمورسفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تیمورسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا تیمورسفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو