جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تیمورسفلی


اذان صبح: ٠٥:٠٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:١٩:١١
اذان مغرب: ١٦:٣٩:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٤١:٠٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تیمورسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیمورسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیمورسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین اعمال نزد حق تعالی سه چیز است: سیر كردن مسلمان گرسنه، یا قرض مسلمان را ادا كردن، یا غمی را از دل او برداشتن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیمورسفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیمورسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیمورسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیمورسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیمورسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیمورسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٠:٠٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٩:٥٦١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٣:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢٩:٤٧١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٩:٣٨١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٩:٣٠١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٩:٢٢١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٢:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢٩:١٥١٩:١٨:٥٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٩:٠٠١٢:٢٩:٠٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:١٤٢٣:٤١:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٩:٠٢١٩:٢٠:٣٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤١:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٨:٥٧١٩:٢١:٢٩١٩:٤١:٠٠٢٣:٤١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٨:٥١١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٥٣٢٣:٤١:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٠:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٠:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٠:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣١:١١١٢:٢٨:٣٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٨:٣٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٧:٠٨٢٣:٣٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٩:٢٧١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٨:٠٠٢٣:٣٩:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٨:٣١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٢٧:٤٩١٢:٢٨:٣١١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٩:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٥٣٠٥:٢٧:٠٢١٢:٢٨:٣٢١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٣٤٢٣:٣٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢٦:١٦١٢:٢٨:٣٣١٩:٣١:١٧١٩:٥١:٢٥٢٣:٣٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٨:٣٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:١٦٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٤:٤٩١٢:٢٨:٣٧١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٣:٠٥٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٨:٤٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٥٥٢٣:٣٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٣:٢٨١٢:٢٨:٤٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٤٤٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٢:٥٠١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٥:١٠١٩:٥٥:٣٢٢٣:٣٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٦٠٥:٢٢:١٤١٢:٢٨:٥٢١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٦:٢٠٢٣:٣٨:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢١:٣٩١٢:٢٨:٥٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٧:٠٧٢٣:٣٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیمورسفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیمورسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیمورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیمورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیمورسفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیمورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیمورسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیمورسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیمورسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیمورسفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٤:١٧١١:١٨:٠٩١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:١٩٢٢:٣٤:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:١٥١١:١٨:٢٥١٦:٢١:١٦١٦:٤٠:٥٥٢٢:٣٤:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:١٤١١:١٨:٤١١٦:٢٠:٥٢١٦:٤٠:٣٣٢٢:٣٥:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:١٢١١:١٨:٥٩١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:١٣٢٢:٣٥:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٨:١٠١١:١٩:١٨١٦:٢٠:٠٩١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣٥:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٠٧١١:١٩:٣٧١٦:١٩:٥١١٦:٣٩:٣٩٢٢:٣٥:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٠٤١١:١٩:٥٧١٦:١٩:٣٥١٦:٣٩:٢٥٢٢:٣٦:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢١:٠٠١١:٢٠:١٧١٦:١٩:٢٠١٦:٣٩:١٢٢٢:٣٦:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:٥٦١١:٢٠:٣٩١٦:١٩:٠٨١٦:٣٩:٠٢٢٢:٣٦:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٢:٥١١١:٢١:٠٠١٦:١٨:٥٧١٦:٣٨:٥٣٢٢:٣٦:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٤٥١١:٢١:٢٣١٦:١٨:٤٨١٦:٣٨:٤٧٢٢:٣٧:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٤:٣٨١١:٢١:٤٦١٦:١٨:٤٢١٦:٣٨:٤٢٢٢:٣٧:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٥:٣١١١:٢٢:١٠١٦:١٨:٣٧١٦:٣٨:٣٩٢٢:٣٧:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٦:٢٣١١:٢٢:٣٤١٦:١٨:٣٥١٦:٣٨:٣٨٢٢:٣٨:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:١٤١١:٢٢:٥٩١٦:١٨:٣٤١٦:٣٨:٣٩٢٢:٣٨:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٨:٠٤١١:٢٣:٢٥١٦:١٨:٣٥١٦:٣٨:٤٢٢٢:٣٩:٠٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٨:٥٣١١:٢٣:٥٠١٦:١٨:٣٩١٦:٣٨:٤٧٢٢:٣٩:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٩:٤١١١:٢٤:١٧١٦:١٨:٤٤١٦:٣٨:٥٣٢٢:٣٩:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:٢٨١١:٢٤:٤٤١٦:١٨:٥١١٦:٣٩:٠٢٢٢:٤٠:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣١:١٤١١:٢٥:١١١٦:١٩:٠٠١٦:٣٩:١٢٢٢:٤٠:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣١:٥٩١١:٢٥:٣٨١٦:١٩:١١١٦:٣٩:٢٤٢٢:٤١:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٤٢١١:٢٦:٠٦١٦:١٩:٢٤١٦:٣٩:٣٨٢٢:٤١:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٣:٢٥١١:٢٦:٣٥١٦:١٩:٣٩١٦:٣٩:٥٤٢٢:٤١:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٤:٠٦١١:٢٧:٠٣١٦:١٩:٥٦١٦:٤٠:١٢٢٢:٤٢:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٤:٤٥١١:٢٧:٣٢١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:٣١٢٢:٤٢:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٢٤١١:٢٨:٠١١٦:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٥٣٢٢:٤٣:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٦:٠٠١١:٢٨:٣١١٦:٢٠:٥٨١٦:٤١:١٦٢٢:٤٣:٤٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٦:٣٦١١:٢٩:٠٠١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:٤٠٢٢:٤٤:١٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٧:١٠١١:٢٩:٣٠١٦:٢١:٤٩١٦:٤٢:٠٧٢٢:٤٤:٤٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٧:٤٢١١:٣٠:٠٠١٦:٢٢:١٧١٦:٤٢:٣٥٢٢:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیمورسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیمورسفلی روستای تیمورسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیمورسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیمورسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیمورسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیمورسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیمورسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیمورسفلی

روستای تیمورسفلی بر روی نقشه

روستای تیمورسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیمورسفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تیمورسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیمورسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیمورسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تیمورسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیمورسفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تیمورسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تیمورسفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیمورسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیمورسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیمورسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیمورسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیمورسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو