جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیلویی

تمین | میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تیلویی


اذان صبح: ٠٤:٤٦:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٩
اذان ظهر: ١١:١٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٠٤
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٢٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیلویی (شهرستان میرجاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تیلویی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیلویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیلویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فیلیپ چسترفیلد
كسی كه شتاب می‌كند، نشان می‌دهد چیزی كه در موردش شتاب می‌كند بیش از حد برایش بزرگ است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیلویی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیلویی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیلویی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیلویی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیلویی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیلویی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٢٩٢٣:٤٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٩:٣٣١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٨:٣٦١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٢:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٣:٤٣١٨:٥٩:١٢١٩:١٦:٤٥٢٣:٤١:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٧:٤٥١٢:٢٣:٣٤١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٢٣٢٣:٤١:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٠:٢٤١٩:١٨:٠٢٢٣:٤١:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٣:١٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٤٠٢٣:٤١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٣:١١١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:١٨٢٣:٤٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٥٧٢٣:٤٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٠:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٢:٥٣١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:١٤٢٣:٤٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٤١:١٠١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٩:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٢:٣٩١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:١١٢٣:٣٩:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٢:٣٦١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:٤٩٢٣:٣٩:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٢:٣٣١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٢٨٢٣:٣٩:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٨:١٨١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٠٧٢٣:٣٩:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٥٩١٢:٢٢:٢٨١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٢٥٢٣:٣٩:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٢:٢٧١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:٠٣٢٣:٣٨:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٢:٢٧١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٤٢٢٣:٣٨:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٢:٢٨١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٢٠٢٣:٣٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٢:٢٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٥٩٢٣:٣٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٢:٣١١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٣٧٢٣:٣٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٣:٣١١٢:٢٢:٣٣١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٣٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٢:٣٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٥٣٢٣:٣٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٣٢١٢:٢٢:٤٠١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٣١٢٣:٣٨:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٢:٤٤١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٨:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٢:٤٨١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٤٥٢٣:٣٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣١:١٣١٢:٢٢:٥٤١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٢٢٢٣:٣٨:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیلویی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیلویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیلویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیلویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیلویی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیلویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیلویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیلویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیلویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیلویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیلویی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٣:٥٢١١:١٢:٠٤١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٨:٠١٢٢:٣١:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٤:٤٠١١:١٢:٢١١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٤٧٢٢:٣٢:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٥:٢٨١١:١٢:٣٧١٦:٢٩:٣٣١٦:٤٧:٣٥٢٢:٣٢:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٦:١٦١١:١٢:٥٥١٦:٢٩:٢١١٦:٤٧:٢٥٢٢:٣٢:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٧:٠٤١١:١٣:١٣١٦:٢٩:١١١٦:٤٧:١٦٢٢:٣٢:٤٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٧:٥١١١:١٣:٣٣١٦:٢٩:٠٢١٦:٤٧:٠٩٢٢:٣٣:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٨:٣٩١١:١٣:٥٣١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٧:٠٣٢٢:٣٣:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٩:٢٦١١:١٤:١٣١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٦:٥٩٢٢:٣٣:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٠:١٣١١:١٤:٣٤١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٦:٥٧٢٢:٣٣:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠١:٠٠١١:١٤:٥٦١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٦:٥٦٢٢:٣٤:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠١:٤٦١١:١٥:١٩١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٦:٥٧٢٢:٣٤:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٢:٣٢١١:١٥:٤٢١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٦:٥٩٢٢:٣٤:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٣:١٧١١:١٦:٠٦١٦:٢٨:٤٦١٦:٤٧:٠٣٢٢:٣٥:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٤:٠٢١١:١٦:٣٠١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٧:٠٩٢٢:٣٥:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٤:٤٦١١:١٦:٥٥١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٧:١٦٢٢:٣٦:٠١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٥:٣٠١١:١٧:٢٠١٦:٢٩:٠٣١٦:٤٧:٢٤٢٢:٣٦:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٦:١٣١١:١٧:٤٦١٦:٢٩:١٢١٦:٤٧:٣٥٢٢:٣٦:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٦:٥٦١١:١٨:١٣١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٧:٤٦٢٢:٣٧:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٧:٣٨١١:١٨:٣٩١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٨:٠٠٢٢:٣٧:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٨:١٩١١:١٩:٠٧١٦:٢٩:٤٩١٦:٤٨:١٤٢٢:٣٨:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٨:٥٩١١:١٩:٣٤١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٣٨:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٩:٣٩١١:٢٠:٠٢١٦:٣٠:٢١١٦:٤٨:٤٨٢٢:٣٨:٥٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٠:١٧١١:٢٠:٣١١٦:٣٠:٣٩١٦:٤٩:٠٧٢٢:٣٩:٢٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٠:٥٥١١:٢٠:٥٩١٦:٣٠:٥٩١٦:٤٩:٢٨٢٢:٣٩:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١١:٣٢١١:٢١:٢٨١٦:٣١:٢١١٦:٤٩:٥٠٢٢:٤٠:١٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٢:٠٨١١:٢١:٥٧١٦:٣١:٤٤١٦:٥٠:١٣٢٢:٤٠:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٤٣١١:٢٢:٢٦١٦:٣٢:٠٨١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤١:١٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٣:١٧١١:٢٢:٥٦١٦:٣٢:٣٤١٦:٥١:٠٣٢٢:٤١:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٣:٥٠١١:٢٣:٢٦١٦:٣٣:٠١١٦:٥١:٣١٢٢:٤٢:١٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٤:٢٢١١:٢٣:٥٦١٦:٣٣:٢٩١٦:٥١:٥٩٢٢:٤٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیلویی روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیلویی روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیلویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیلویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیلویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیلویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیلویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیلویی

روستای تیلویی بر روی نقشه

روستای تیلویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیلویی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیلویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیلویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تیلویی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیلویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تیلویی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تیلویی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تیلویی
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیلویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تیلویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تیلویی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو