جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیلویی

تمین | میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تیلویی

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٣٢:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٣٢

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیلویی (شهرستان میرجاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای تیلویی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیلویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیلویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

بنجامین فرانكلین
شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیلویی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیلویی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیلویی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیلویی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیلویی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیلویی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٢٦:٢٣١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:٣٤٢٣:٤٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٠:٤١١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:١٠٢٣:٤٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٢٥:٥٤١٨:٥٢:٣٦١٩:٠٩:٤٧٢٣:٤٥:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٨:٣٦١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٢٣٢٣:٤٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٥:٢٧١٨:٥٣:٤٥١٩:١١:٠٠٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٢٥:١٣١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٣٦٢٣:٤٤:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٥:٣٣١٢:٢٥:٠١١٨:٥٤:٥٥١٩:١٢:١٣٢٣:٤٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٤:٣٣١٢:٢٤:٤٩١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٣:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٣:٣٤١٢:٢٤:٣٧١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٢٧٢٣:٤٣:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٢:٣٦١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٦:٤٠١٩:١٤:٠٤٢٣:٤٣:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٤:١٤١٨:٥٧:١٦١٩:١٤:٤٢٢٣:٤٢:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٠:٤٢١٢:٢٤:٠٤١٨:٥٧:٥١١٩:١٥:١٩٢٣:٤٢:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٥٧٢٣:٤٢:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٣٥٢٣:٤١:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٧:٥٧١٢:٢٣:٣٥١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:١٣٢٣:٤١:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٧:٠٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٥١٢٣:٤١:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٦:١٢١٢:٢٣:١٩١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٢٩٢٣:٤١:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٣:١٢١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٠٨٢٣:٤١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢٣:٠٥١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٣:٤١١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٠:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٢:٥٣١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٠:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٢:٤٧١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٤٢٢٣:٤٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٢١٢٣:٣٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٢:٣٩١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٠٠٢٣:٣٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٢:٣٦١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٣٢٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٢:٣٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:١٨٢٣:٣٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٥٧٢٣:٣٩:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٤١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٢:٢٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:١٥٢٣:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیلویی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیلویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیلویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیلویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیلویی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیلویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیلویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیلویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تیلویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیلویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیلویی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیلویی روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیلویی روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تیلویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیلویی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیلویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیلویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیلویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیلویی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٢٨:٥٠١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤١:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٨:١٢١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٢:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٨:٢٥١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٢:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤٢:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٨:٥٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٢:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٠:١٠١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٥٤٢٣:٤٢:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٩:١٦١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٣:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٣:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٣:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٣:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٢:١٦١٢:٣٠:١٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٤:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٤:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٣:٠٤١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٥٤٢٣:٤٤:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٠:٤٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٥:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٥:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣١:٠٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٣٠٢٣:٤٥:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣١:١٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٥:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٥:١٧١٢:٣١:٢٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٦:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣١:٣٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٦:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٣١:٤٠١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٦:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣١:٤٨١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٦:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٧:١٤١٢:٣١:٥٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٠٣٢٣:٤٦:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٢:٠١١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٤٣٢٣:٤٧:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٨:١٦١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٧:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٢:١٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٧:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٩:١٩١٢:٣٢:١٨١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٧:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٢:٢٣١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:١٠٢٣:٤٧:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٠:٢٣١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٨:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٢:٣٠١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٨:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیلویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیلویی روستای تیلویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیلویی روستای تیلویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیلویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیلویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیلویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیلویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیلویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیلویی

روستای تیلویی بر روی نقشه

روستای تیلویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیلویی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیلویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تیلویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیلویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تیلویی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیلویی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیلویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تیلویی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیلویی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیلویی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیلویی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تیلویی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیلویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو