جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیغ اب

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تیغ اب

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٦
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٧
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٦

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیغ اب (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای تیغ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تیغ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیغ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

ویكتور هوگو
در بینوایی همچنان كه در سرما نیز دیده می شود، افراد به یكدیگر فشرده می گردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیغ اب

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیغ اب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیغ اب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیغ اب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیغ اب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیغ اب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٠:٢٢١٢:٣٣:٢٣١٨:٥٦:٤٨١٩:١٣:٣٧٢٣:٥٣:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٩:٢٢١٢:٣٣:٠٨١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:١٠٢٣:٥٣:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٢:٥٤١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٤٢٢٣:٥٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٧:٢٤١٢:٣٢:٤٠١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:١٥٢٣:٥٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٣٢:٢٧١٨:٥٨:٥٢١٩:١٥:٤٧٢٣:٥٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٢:١٤١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٢٠٢٣:٥٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٢:٠١١٨:٥٩:٥٤١٩:١٦:٥٣٢٣:٥١:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣١:٤٩١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٢٧٢٣:٥١:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٢:٤١١٢:٣١:٣٧١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٠٠٢٣:٥١:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٣١:٢٦١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٣٤٢٣:٥٠:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣١:١٥١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٠:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣١:٠٤١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:٤١٢٣:٥٠:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:١٦٢٣:٥٠:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٥٠٢٣:٤٩:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٢٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣٠:٣٦١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٢٤٢٣:٤٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٠:٢٧١٩:٠٤:٤٢١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:٠٥:١٥١٩:٢٢:٣٤٢٣:٤٩:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٠:١٢١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٠٩٢٣:٤٨:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٤:١١١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٤٤٢٣:٤٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٣:٢٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:١٩٢٣:٤٨:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥١:٥٦١٢:٢٩:٤٨١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥١:١٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٩:٣٩١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٧:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٩:٥١١٢:٢٩:٣٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:١٧٢٣:٤٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٩:١١١٢:٢٩:٣٣١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٧:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٩:٣١١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤٧:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٢٩:٢٩١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٧:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٩:٢٨١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیغ اب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تیغ اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیغ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیغ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تیغ اب

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیغ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیغ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تیغ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای تیغ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیغ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تیغ اب

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تیغ اب روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تیغ اب روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تیغ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیغ اب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیغ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیغ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیغ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیغ اب

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٢:٣٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٦:٤٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٦:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٦:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٤:١١١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٤٦٢٣:٥٧:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٧:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٧:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٠١٢٣:٥٧:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٦:١٥١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٧:٢٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥٧:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٣٩:٣٠١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٧:٣١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥٧:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٨:١٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥٧:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٩:١٧١٩:١٩:٢٤١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٧:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٩:١١١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٧:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥٧:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٨:٥٨١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٥٧:٣٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣٨:٥١١٩:١٦:٢٩١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٧:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٨:٤٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٧:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٨:٣٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٧:٣٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٨:٢٥١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٧:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٢:٥٣١٢:٣٨:١٦١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٣٥٢٣:٥٧:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٨:٠٦١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٧:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٧:٥٥١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:٥٠٢٣:٥٧:١٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٧:٤٤١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٥٦٢٣:٥٧:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٧:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٥:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٠٥٢٣:٥٧:٠٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٥:٤٩١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٥:٠٨٢٣:٥٦:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:١١٢٣:٥٦:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٦:٤٦١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٦:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٥:١٣١٩:٢٢:١٤٢٣:٥٦:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣٦:١١١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:١٤٢٣:٥٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیغ اب روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیغ اب روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیغ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیغ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیغ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیغ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیغ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیغ اب

روستای تیغ اب بر روی نقشه

روستای تیغ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیغ اب
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تیغ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیغ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تیغ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیغ اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تیغ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیغ اب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیغ اب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیغ اب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تیغ اب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیغ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو