جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیغ اب

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تیغ اب


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١١:٢٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٣٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیغ اب (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای تیغ اب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیغ اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیغ اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
ما در جهانی زندگی می كنیم كه بایستی هویت هایمان پیوسته گسترده تر شوند تا كیفیت زندگی مان بهتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیغ اب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیغ اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیغ اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیغ اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیغ اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیغ اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣١:١٣١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:١٦٢٣:٥٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٣١:٠٣١٩:٠٢:٤١١٩:١٩:٥١٢٣:٥٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٠٣:٤٦١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٤:١٩١٩:٢١:٣٤٢٣:٤٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٢:٠٩٢٣:٤٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٠:١٩١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٤٢٣:٤٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٠:١٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٥٣:١٦١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٢٩٢٣:٤٨:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٩:٥٣١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٠٥٢٣:٤٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥١:٤٧١٢:٢٩:٤٨١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٤٠٢٣:٤٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥١:٠٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٩:٣٩١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٩:٣٦١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٩:٠٣١٢:٢٩:٣٣١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤٧:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٢٩:٣١١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٧:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢٩:٢٩١٩:١١:٣١١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٧:١١١٢:٢٩:٢٨١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٦:٣٦١٢:٢٩:٢٨١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢٩:٢٨١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٠١٢٣:٤٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٩:٢٨١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٩:٣٠١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٩:٣١١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٩:٣٤١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٢٣٢٣:٤٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٩:٣٧١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:٥٨٢٣:٤٦:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٩:٤٠١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٢٩:٤٤١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٩:٤٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٦:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٩:٥٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:١٧٢٣:٤٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیغ اب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیغ اب

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیغ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیغ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیغ اب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٢:٠٢١١:٢٠:٥٣١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤١:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:٤٧١١:٢١:١٤١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٢٠٢٢:٤١:١٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٢١١:٢١:٣٥١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:١٩٢٢:٤١:٣٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٤:١٧١١:٢١:٥٧١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:٢٠٢٢:٤١:٥٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٥:٠١١١:٢٢:٢٠١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٢:١٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٥:٤٥١١:٢٢:٤٣١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٢٧٢٢:٤٢:٣٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٢٩١١:٢٣:٠٧١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٤٢:٥٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٧:١٢١١:٢٣:٣١١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٧:٣٩٢٢:٤٣:٢١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٧:٥٥١١:٢٣:٥٦١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٤٨٢٢:٤٣:٤٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٨:٣٧١١:٢٤:٢١١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٤:٠٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٩:١٩١١:٢٤:٤٧١٦:٤٠:٠٨١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٤:٣١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٠:٠٠١١:٢٥:١٣١٦:٤٠:٢٠١٦:٥٨:٢٢٢٢:٤٤:٥٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٤١١١:٢٥:٤٠١٦:٤٠:٣٤١٦:٥٨:٣٧٢٢:٤٥:٢١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١١:٢١١١:٢٦:٠٧١٦:٤٠:٤٨١٦:٥٨:٥٢٢٢:٤٥:٤٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٢:٠٠١١:٢٦:٣٥١٦:٤١:٠٥١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٦:١٢
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٢:٣٩١١:٢٧:٠٣١٦:٤١:٢٣١٦:٥٩:٢٨٢٢:٤٦:٣٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:١٧١١:٢٧:٣١١٦:٤١:٤٢١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٧:٠٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٣:٥٤١١:٢٨:٠٠١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٧:٣٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:٣٠١١:٢٨:٢٩١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٨:٠١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٠٥١١:٢٨:٥٨١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٨:٣٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٥:٤٠١١:٢٩:٢٧١٦:٤٣:١٢١٧:٠١:٢٠٢٢:٤٨:٥٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:١٣١١:٢٩:٥٧١٦:٤٣:٣٨١٧:٠١:٤٧٢٢:٤٩:٢٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٤٦١١:٣٠:٢٦١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٢:١٤٢٢:٤٩:٥٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:١٨١١:٣٠:٥٦١٦:٤٤:٣٤١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٠:٢٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٧:٤٨١١:٣١:٢٦١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:١٣٢٢:٥٠:٥٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٨:١٨١١:٣١:٥٦١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥١:٢٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٤٦١١:٣٢:٢٦١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٤:١٥٢٢:٥١:٥٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٩:١٣١١:٣٢:٥٦١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٤:٤٨٢٢:٥٢:٢٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:٣٩١١:٣٣:٢٦١٦:٤٧:١٥١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٢:٥٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٣٣:٥٦١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٥:٥٧٢٢:٥٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیغ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیغ اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیغ اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیغ اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیغ اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیغ اب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٧:٢٩١١:١٩:٠٥١٦:٤٠:٢٨١٦:٥٨:٠٦٢٢:٣٩:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٨:١٥١١:١٩:٢١١٦:٤٠:١٥١٦:٥٧:٥٥٢٢:٣٩:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٥:٥٩:٠٠١١:١٩:٣٨١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٧:٤٥٢٢:٣٩:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٩:٤٦١١:١٩:٥٦١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٠:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٠:٣١١١:٢٠:١٤١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٠:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١١٠٦:٠١:١٧١١:٢٠:٣٣١٦:٣٩:٣٩١٦:٥٧:٢٥٢٢:٤٠:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٢:٠٢١١:٢٠:٥٣١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤١:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٢:٤٧١١:٢١:١٤١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٢٠٢٢:٤١:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٣٢١١:٢١:٣٥١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:١٩٢٢:٤١:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٤:١٧١١:٢١:٥٧١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٧:٢٠٢٢:٤١:٥٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٥:٠١١١:٢٢:٢٠١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٢:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٥:٤٥١١:٢٢:٤٣١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٢٧٢٢:٤٢:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٢٩١١:٢٣:٠٧١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٤٢:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٧:١٢١١:٢٣:٣١١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٧:٣٩٢٢:٤٣:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٧:٥٥١١:٢٣:٥٦١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٤٨٢٢:٤٣:٤٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٨:٣٧١١:٢٤:٢١١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٤:٠٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٩:١٩١١:٢٤:٤٧١٦:٤٠:٠٨١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٤:٣١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٠:٠٠١١:٢٥:١٣١٦:٤٠:٢٠١٦:٥٨:٢٢٢٢:٤٤:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٤١١١:٢٥:٤٠١٦:٤٠:٣٤١٦:٥٨:٣٧٢٢:٤٥:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١١:٢١١١:٢٦:٠٧١٦:٤٠:٤٨١٦:٥٨:٥٢٢٢:٤٥:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٢:٠٠١١:٢٦:٣٥١٦:٤١:٠٥١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٦:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٢:٣٩١١:٢٧:٠٣١٦:٤١:٢٣١٦:٥٩:٢٨٢٢:٤٦:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:١٧١١:٢٧:٣١١٦:٤١:٤٢١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٧:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٣:٥٤١١:٢٨:٠٠١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٧:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:٣٠١١:٢٨:٢٩١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٨:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٠٥١١:٢٨:٥٨١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٨:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٥:٤٠١١:٢٩:٢٧١٦:٤٣:١٢١٧:٠١:٢٠٢٢:٤٨:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:١٣١١:٢٩:٥٧١٦:٤٣:٣٨١٧:٠١:٤٧٢٢:٤٩:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٤٦١١:٣٠:٢٦١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٢:١٤٢٢:٤٩:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:١٨١١:٣٠:٥٦١٦:٤٤:٣٤١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیغ اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیغ اب روستای تیغ اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تیغ اب روستای تیغ اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیغ اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیغ اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیغ اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیغ اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیغ اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیغ اب

روستای تیغ اب بر روی نقشه

روستای تیغ اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیغ اب
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تیغ اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیغ اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیغ اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تیغ اب
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیغ اب
افق شرعی امروز فردا تیغ اب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیغ اب
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تیغ اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیغ اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیغ اب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیغ اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیغ اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو