جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیزآباد

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تیزآباد


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٠٣

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیزآباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای تیزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تیزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیزآباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٢١١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:٢٢١٢:٥١:٣٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٩:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٢٤١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٣٩٠٠:٠٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٣١١٢:٥١:٠٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٨:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:٤٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٠:٣٨١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٠:٣١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:٢١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٦:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٠:١٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٥:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٠١١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٥:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٠:١٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٠:١٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٤:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٤:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیزآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیزآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیزآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٦:٤٨١٢:٠٦:١٦١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٠١٢٣:٢٥:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٦:٢١١٢:٠٦:٢٨١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٥١٢٣:٢٥:٥٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٥:٥٢١٢:٠٦:٣٩١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٥:٤١٢٣:٢٦:٠٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٥:٢١١٢:٠٦:٥٠١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٦:٣١٢٣:٢٦:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٤:٤٩١٢:٠٧:٠٠١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٧:٢١٢٣:٢٦:٣٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٤:١٦١٢:٠٧:٠٩١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:١٠٢٣:٢٦:٤٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٣:٤١١٢:٠٧:١٧١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٦:٥٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٧:٢٤١٧:٣٢:٠٣١٧:٤٩:٤٩٢٣:٢٧:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٢:٢٧١٢:٠٧:٣٠١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢٧:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤١:٤٨١٢:٠٧:٣٦١٧:٣٣:٤٤١٧:٥١:٢٦٢٣:٢٧:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤١:٠٧١٢:٠٧:٤٠١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٧:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٠:٢٦١٢:٠٧:٤٤١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٣:٠٢٢٣:٢٧:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٩:٥٨٠٦:٣٩:٤٢١٢:٠٧:٤٧١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٥٠٢٣:٢٧:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٨:٥٨١٢:٠٧:٥٠١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٣٧٢٣:٢٧:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٨:١٢١٢:٠٧:٥١١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٥:٢٤٢٣:٢٧:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٧:٢٥١٢:٠٧:٥٢١٧:٣٨:٤١١٧:٥٦:١١٢٣:٢٨:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٦:٣٧١٢:٠٧:٥٢١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٦:٥٨٢٣:٢٨:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٥:٤٨١٢:٠٧:٥١١٧:٤٠:١٧١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٨:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٧:٥٠١٧:٤١:٠٤١٧:٥٨:٣٠٢٣:٢٨:٠٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٦١٢:٠٧:٤٧١٧:٤١:٥٢١٧:٥٩:١٥٢٣:٢٨:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٧:٤٥١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢٨:٠٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٢٠١٢:٠٧:٤١١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٤٥٢٣:٢٨:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٤١٠٦:٣١:٢٦١٢:٠٧:٣٧١٧:٤٤:١١١٨:٠١:٣٠٢٣:٢٨:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٣٠١٢:٠٧:٣٢١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٢:١٤٢٣:٢٧:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٢٩:٣٤١٢:٠٧:٢٦١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٢:٥٨٢٣:٢٧:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٨:٣٦١٢:٠٧:٢٠١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٣:٤٢٢٣:٢٧:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٧:٣٨١٢:٠٧:١٣١٧:٤٧:١٢١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٧:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٦:٣٨١٢:٠٧:٠٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:٠٨٢٣:٢٧:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٥:٣٨١٢:٠٦:٥٧١٧:٤٨:٤١١٨:٠٥:٥١٢٣:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تیزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تیزآباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٤٩:٠٠١٢:٠٤:٤٦١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٠٠٢٣:٢٣:٥١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٨:٤٢١٢:٠٥:٠٣١٧:٢١:٤٠١٧:٣٩:٥٠٢٣:٢٤:١١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٨:٢٢١٢:٠٥:١٩١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٠:٤٠٢٣:٢٤:٣٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٤٨:٠١١٢:٠٥:٣٤١٧:٢٣:٢٤١٧:٤١:٣١٢٣:٢٤:٤٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٧:٣٨١٢:٠٥:٤٩١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٢١٢٣:٢٥:٠٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٧:١٤١٢:٠٦:٠٣١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٣:١١٢٣:٢٥:٢٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٦:٤٨١٢:٠٦:١٦١٧:٢٦:٠١١٧:٤٤:٠١٢٣:٢٥:٣٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٦:٢١١٢:٠٦:٢٨١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٥١٢٣:٢٥:٥٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٥:٥٢١٢:٠٦:٣٩١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٥:٤١٢٣:٢٦:٠٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٥:٢١١٢:٠٦:٥٠١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٦:٣١٢٣:٢٦:٢٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٤:٤٩١٢:٠٧:٠٠١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٧:٢١٢٣:٢٦:٣٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٤:١٦١٢:٠٧:٠٩١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:١٠٢٣:٢٦:٤٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٣:٤١١٢:٠٧:١٧١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٦:٥٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٧:٢٤١٧:٣٢:٠٣١٧:٤٩:٤٩٢٣:٢٧:٠٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٢:٢٧١٢:٠٧:٣٠١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢٧:١٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤١:٤٨١٢:٠٧:٣٦١٧:٣٣:٤٤١٧:٥١:٢٦٢٣:٢٧:٢٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤١:٠٧١٢:٠٧:٤٠١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٧:٣٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٠:٢٦١٢:٠٧:٤٤١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٣:٠٢٢٣:٢٧:٤١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٣٩:٤٢١٢:٠٧:٤٧١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٥٠٢٣:٢٧:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٨:٥٨١٢:٠٧:٥٠١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٣٧٢٣:٢٧:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٨:١٢١٢:٠٧:٥١١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٥:٢٤٢٣:٢٧:٥٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٧:٢٥١٢:٠٧:٥٢١٧:٣٨:٤١١٧:٥٦:١١٢٣:٢٨:٠٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٦:٣٧١٢:٠٧:٥٢١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٦:٥٨٢٣:٢٨:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٥:٤٨١٢:٠٧:٥١١٧:٤٠:١٧١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢٨:٠٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٥٨١٢:٠٧:٥٠١٧:٤١:٠٤١٧:٥٨:٣٠٢٣:٢٨:٠٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٦١٢:٠٧:٤٧١٧:٤١:٥٢١٧:٥٩:١٥٢٣:٢٨:٠٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٧:٤٥١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢٨:٠٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٢:٢٠١٢:٠٧:٤١١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٤٥٢٣:٢٨:٠٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣١:٢٦١٢:٠٧:٣٧١٧:٤٤:١١١٨:٠١:٣٠٢٣:٢٨:٠١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٣٠١٢:٠٧:٣٢١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٢:١٤٢٣:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تیزآباد روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تیزآباد روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیزآباد

روستای تیزآباد بر روی نقشه

روستای تیزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیزآباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تیزآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تیزآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیزآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیزآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ تیزآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیزآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تیزآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو