جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیزآباد

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تیزآباد


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٣٥:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٨

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیزآباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای تیزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تیزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

آنا آندریم
شناختن خود، خرد است؛ ولی شناختن دیگری، هوش سرشار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیزآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:٢٢١٢:٥١:٣٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٢٤١٢:٥١:٢٥١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٣٩٠٠:٠٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٥١:١٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٣١١٢:٥١:٠٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:٤٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٠:٣٨١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٠:٣١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:٢١١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٦:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٦:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٠:١٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٦:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٦:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٥:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٠١١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٥:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٠:١٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٠:١٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیزآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تیزآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تیزآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٠:٠٥١٢:٥٩:١٥١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٥:٥١٠٠:١٩:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٢٨٠٠:١٩:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٤٧:٤٠١٢:٥٨:٣٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٠٥٠٠:١٨:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٦:٢٨١٢:٥٨:٢٠١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٤٢٠٠:١٨:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٥:١٦١٢:٥٨:٠٢١٩:١١:١٧١٩:٢٨:١٩٠٠:١٨:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٧:٤٥١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٢:٥٢١٢:٥٧:٢٧١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤١:٤١١٢:٥٧:٠٩١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:١٠٠٠:١٦:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٠:٣٠١٢:٥٦:٥١١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٤٧٠٠:١٦:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٩:٣٤٠٦:٣٩:١٩١٢:٥٦:٣٤١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٢٥٠٠:١٦:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٨:٠٨١٢:٥٦:١٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٥:٥٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٦:٥٨١٢:٥٦:٠٠١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٥:٤٣١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:١٧٠٠:١٥:١٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٥:٢٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٤:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٥:١٠١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٤:٢٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٤:٥٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:١٠٠٠:١٤:٠٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٠:٢١٠٦:٣١:١٢١٢:٥٤:٣٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٣:٤٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٤:٢٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٣:٢٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٨:٥٧١٢:٥٤:٠٧١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٣:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٢:٤٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٢:٢٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٣:٢٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٠١٠٠:١٢:٠٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٣:١٠١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٤٠٠٠:١١:٤٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:١٩٠٠:١١:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٠٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٢:٣١١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٣٨٠٠:١٠:٤٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٢:١٩١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٨٠٠:١٠:٣٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٥١:٥٦١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٩:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٢١١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تیزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تیزآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٧:١٩١٢:٠١:٠٢١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:٠٩٢٣:٥١:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٢:٤٦٠٠:٢١:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٤:٥٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٢٣٠٠:٢٠:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٣:٤٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٠٠٠٠:٢٠:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٢:٣٠١٢:٥٩:٥١١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:٣٧٠٠:٢٠:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥١:١٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:١٤٠٠:١٩:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٠:٠٥١٢:٥٩:١٥١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٥:٥١٠٠:١٩:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٢٨٠٠:١٩:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٤٧:٤٠١٢:٥٨:٣٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٠٥٠٠:١٨:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٦:٢٨١٢:٥٨:٢٠١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٤٢٠٠:١٨:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٥:١٦١٢:٥٨:٠٢١٩:١١:١٧١٩:٢٨:١٩٠٠:١٨:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٧:٤٥١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٢:٥٢١٢:٥٧:٢٧١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤١:٤١١٢:٥٧:٠٩١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:١٠٠٠:١٦:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٠:٣٠١٢:٥٦:٥١١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٤٧٠٠:١٦:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٣٩:١٩١٢:٥٦:٣٤١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٢٥٠٠:١٦:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٨:٠٨١٢:٥٦:١٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٥:٥٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٦:٥٨١٢:٥٦:٠٠١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٥:٤٣١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:١٧٠٠:١٥:١٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٥:٢٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٤:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٣:٢٩١٢:٥٥:١٠١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٤:٢٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٤:٥٣١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:١٠٠٠:١٤:٠٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٣١:١٢١٢:٥٤:٣٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٣:٤٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٤:٢٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٣:٢٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٨:٥٧١٢:٥٤:٠٧١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٣:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٢:٤٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٢:٢٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٣:٢٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٠١٠٠:١٢:٠٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٣:١٠١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٤٠٠٠:١١:٤٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:١٩٠٠:١١:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تیزآباد روستای تیزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تیزآباد روستای تیزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیزآباد

روستای تیزآباد بر روی نقشه

روستای تیزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیزآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تیزآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تیزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تیزآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیزآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیزآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تیزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیزآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیزآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو