جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیری

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تیری


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٤٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیری (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای تیری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٥:٥٩١٢:٤٨:١٤١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:١١٠٠:٠٧:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٨:٠٤١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٤:١٣١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٦:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٣:٢١١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٣٠١٢:٤٧:٣٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٦:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٤٠١٢:٤٧:٣١١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:١٢٠٠:٠٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١١٠٦:١٠:٥١١٢:٤٧:٢٣١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٤٨٠٠:٠٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٧:١٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٧:١٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٠١٠٠:٠٥:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٦:٥١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٤:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٦:٤١١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٣:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٦:٣٩١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:١١٠٠:٠٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٦:٣٩١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠١:١٥١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٦:٤١١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٣:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٦:٥٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٧:٠١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٧:٣١١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تیری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تیری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٣٨:٥٦١١:٤٢:٤٨١٧:٤٦:١٦١٨:٠٢:٤٨٢٣:٠٤:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٣٩:٢٤١١:٤٢:٢٧١٧:٤٥:٠٦١٨:٠١:٣٨٢٣:٠٤:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٣٩:٥٢١١:٤٢:٠٦١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٠:٢٩٢٣:٠٣:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٠:٢٠١١:٤١:٤٦١٧:٤٢:٤٧١٧:٥٩:١٩٢٣:٠٣:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٠:٤٩١١:٤١:٢٥١٧:٤١:٣٨١٧:٥٨:١٠٢٣:٠٣:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤١:١٧١١:٤١:٠٥١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٧:٠١٢٣:٠٢:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤١:٤٦١١:٤٠:٤٥١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٥:٥٢٢٣:٠٢:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٢:١٥١١:٤٠:٢٥١٧:٣٨:١١١٧:٥٤:٤٤٢٣:٠٢:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٢:٤٤١١:٤٠:٠٦١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٣:٣٦٢٣:٠٢:٠١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٣:١٤١١:٣٩:٤٦١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٢:٢٩٢٣:٠١:٤٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٤٣:٤٣١١:٣٩:٢٨١٧:٣٤:٤٨١٧:٥١:٢١٢٣:٠١:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٤٤:١٣١١:٣٩:٠٩١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٠:١٥٢٣:٠١:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٤:٤٣١١:٣٨:٥١١٧:٣٢:٣٤١٧:٤٩:٠٩٢٣:٠٠:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٤٥:١٤١١:٣٨:٣٣١٧:٣١:٢٧١٧:٤٨:٠٣٢٣:٠٠:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٥:٤٥١١:٣٨:١٥١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٦:٥٨٢٣:٠٠:١٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٤٦:١٦١١:٣٧:٥٨١٧:٢٩:١٦١٧:٤٥:٥٣٢٢:٥٩:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٤٦:٤٧١١:٣٧:٤١١٧:٢٨:١١١٧:٤٤:٤٩٢٢:٥٩:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٥:٤٧:١٩١١:٣٧:٢٤١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٣:٤٥٢٢:٥٩:١٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٤٧:٥١١١:٣٧:٠٩١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٢:٤٢٢٢:٥٩:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٤٨:٢٣١١:٣٦:٥٣١٧:٢٥:٠٠١٧:٤١:٤٠٢٢:٥٨:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٤٨:٥٦١١:٣٦:٣٨١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٠:٣٨٢٢:٥٨:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٤٩:٢٩١١:٣٦:٢٤١٧:٢٢:٥٦١٧:٣٩:٣٨٢٢:٥٨:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٠:٠٢١١:٣٦:١٠١٧:٢١:٥٥١٧:٣٨:٣٨٢٢:٥٧:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٠:٣٦١١:٣٥:٥٦١٧:٢٠:٥٤١٧:٣٧:٣٨٢٢:٥٧:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥١:١٠١١:٣٥:٤٤١٧:١٩:٥٥١٧:٣٦:٤٠٢٢:٥٧:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥١:٤٥١١:٣٥:٣١١٧:١٨:٥٦١٧:٣٥:٤٢٢٢:٥٧:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٢:٢٠١١:٣٥:٢٠١٧:١٧:٥٨١٧:٣٤:٤٥٢٢:٥٧:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٢:٥٥١١:٣٥:٠٩١٧:١٧:٠١١٧:٣٣:٤٩٢٢:٥٦:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٥:٥٣:٣١١١:٣٤:٥٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٢:٥٤٢٢:٥٦:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٤:٠٨١١:٣٤:٤٩١٧:١٥:٠٩١٧:٣٢:٠٠٢٢:٥٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تیری روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تیری روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیری

روستای تیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تیری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تیری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو