جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیری

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تیری

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٥٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیری (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای تیری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
پنهان كردن حقایق همیشه نتیجه‌ی وارونه دارد. هر چه بیشتر آن را پنهان كنید، بدتر به خودتان و كسان دیگری كه در آن بهره‌ای دارند، آسیب می‌رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٠:٣٥١٩:١٤:٤٣١٩:٣١:٤٠٠٠:١٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٠:٢٠١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:١٤٠٠:١٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٠:٠٦١٩:١٥:٤٧١٩:٣٢:٤٨٠٠:٠٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٣:٤٩١٢:٤٩:٥٢١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:٢٢٠٠:٠٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٢:٤٩١٢:٤٩:٣٩١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٥٦٠٠:٠٩:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٤٩:٢٦١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٣١٠٠:٠٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٢:٤٩:١٣١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٠٥٠٠:٠٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٩:٥٤١٢:٤٩:٠١١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٤٠٠٠:٠٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٨:٥٨١٢:٤٨:٤٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:١٥٠٠:٠٨:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٨:٠١١٢:٤٨:٣٧١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٥١٠٠:٠٧:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٨:٢٦١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٢٦٠٠:٠٧:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:١١١٢:٤٨:١٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٧:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٥:١٨١٢:٤٨:٠٦١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٦:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٧:٥٦١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:١٣٠٠:٠٦:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٤٩٠٠:٠٦:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٦:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١١:٥١١٢:٤٧:٣١١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٠١٠٠:٠٥:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١١:٠٢١٢:٤٧:٢٤١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٥:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٠:١٤١٢:٤٧:١٧١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٧:١١١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٥:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٥٥١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٧:١١١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٦:٥١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:١٩٠٠:٠٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٦:٤١١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تیری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیری روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تیری روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٢:١١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٦:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٧:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٧:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٧:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٣:١٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٧:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٨:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٨:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٨:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٨:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٤:١٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٩:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٩:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٩:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٩:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٠:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٠:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٥:١٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٠:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٢١١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٠:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٠:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١١:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٥:٥٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١١:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١١:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١١:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:١١١٢:٥٦:١٤١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٢:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٢:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٥:١١١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٢:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٢:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٢:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٢:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٦:٤٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٣:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیری روستای تیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تیری روستای تیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیری

روستای تیری بر روی نقشه

روستای تیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیری
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیری رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تیری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیری
افق شرعی امروز فردا تیری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تیری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو