جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تیره کرملو

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تیره کرملو


اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:١٩
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیره کرملو (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای تیره کرملو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تیره کرملو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیره کرملو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
عشق، یك روح است كه در دو جسم دمیده شده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیره کرملو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیره کرملو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیره کرملو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تیره کرملو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیره کرملو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیره کرملو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٢:٢٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١١٠٠:٢١:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٢:١٠١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢١:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠١:٥٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢١:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠١:٤٢١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٠٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠١:٢٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:٢٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٢:٠١١٣:٠١:١٥١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠١:٠٣١٩:٣١:٣٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٢٠٠:١٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٠:١٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٢٩٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٨:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٨:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٤:١١١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٧:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٧:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٩:٢١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٦:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٩:١٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٠١٠٠:١٦:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٤١٠٠:١٦:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٧:١٩١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٨:٤٥١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٨:٤١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٥:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٥:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٤:١٨١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٨:٣١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٢:١٥١٢:٥٨:٣٠١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تیره کرملو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تیره کرملو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تیره کرملو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیره کرملو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تیره کرملو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تیره کرملو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیره کرملو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تیره کرملو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیره کرملو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تیره کرملو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تیره کرملو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیره کرملو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیره کرملو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیره کرملو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیره کرملو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیره کرملو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیره کرملو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٣:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٣:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٣:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٠١١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١١٠٠:١٣:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٩:١٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٣:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٩:٢١١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٣:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٣:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٤:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٤:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٠:١٢١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٥١٠٠:١٤:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٥١٠٠:١٤:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٤:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٤:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠١:١٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٤٠٠:١٤:٥٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٥:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٥:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠١:٥٢٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٥:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٥:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:١٥٠٠:١٥:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٥:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٦:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٦:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٧:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تیره کرملو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیره کرملو روستای تیره کرملو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تیره کرملو روستای تیره کرملو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیره کرملو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیره کرملو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیره کرملو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیره کرملو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیره کرملو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیره کرملو

روستای تیره کرملو بر روی نقشه

روستای تیره کرملو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیره کرملو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیره کرملو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیره کرملو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تیره کرملو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تیره کرملو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تیره کرملو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیره کرملو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیره کرملو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تیره کرملو
افق شرعی امروز فردا تیره کرملو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تیره کرملو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیره کرملو
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تیره کرملو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیره کرملو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیره کرملو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیره کرملو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیره کرملو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو