جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تیرتاش

کلباد شرقی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تیرتاش


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٠٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تیرتاش (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای تیرتاش)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تیرتاش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیرتاش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
شیوه‌ی رشد و آگاهی‌‌ست، شیوه‌ی عشق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تیرتاش

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تیرتاش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیرتاش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تیرتاش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تیرتاش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیرتاش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٥:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٢:٢٢١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:٣٢٠٠:٠٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٢:١٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٠١١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥١:٥٤١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٣:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥١:٤٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٣:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥١:٤٤١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥١:٣٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٠١٠٠:٠٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥١:٣٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥١:٣٢١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٢:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥١:٢٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٢:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥١:٥٣١٢:٥١:٢٧١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٤٠٠٠:٠١:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥١:٢٥١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠١:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥١:٢٤١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠١:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٩:١٣١٢:٥١:٢٣١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٨:٢٢١٢:٥١:٢٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:١٦٠٠:٠١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥١:٢٥١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥١:٢٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٥١:٣٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٤٦٠٠:٠٠:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٤:٣٢١٢:٥١:٣٣١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:٠٠:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٨٠٥:٤٣:٥١١٢:٥١:٣٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٠:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٤٣:١١١٢:٥١:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٠٠:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٢:٣٣١٢:٥١:٤٥٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٢:٠٩٢٣:٥٩:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤١:٥٦١٢:٥١:٥٠٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٥٨٢٣:٥٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیرتاش

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیرتاش

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیرتاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیرتاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تیرتاش

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠١:١٥١٢:٠٧:٣٩١٧:١٤:٢٥١٧:٣٤:٠٣٢٣:٢٣:٣٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٧:٥١١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:٠٥٢٣:٢٣:٥٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٩:٥٣١٢:٠٨:٠٢١٧:١٦:٣٤١٧:٣٦:٠٧٢٣:٢٤:٠٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٩:١٠١٢:٠٨:١٣١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٤:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٨:٢٥١٢:٠٨:٢٣١٧:١٨:٤٤١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٤:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٧:٣٩١٢:٠٨:٣٢١٧:١٩:٤٩١٧:٣٩:١٤٢٣:٢٤:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٨:٤٠١٧:٢٠:٥٤١٧:٤٠:١٦٢٣:٢٥:٠٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٠٠١٢:٠٨:٤٧١٧:٢١:٥٨١٧:٤١:١٨٢٣:٢٥:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٥:٠٩١٢:٠٨:٥٣١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٢:٢٠٢٣:٢٥:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٤:١٦١٢:٠٨:٥٩١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٢٢٢٣:٢٥:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٣:٢٢١٢:٠٩:٠٣١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٢٤٢٣:٢٥:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٢:٢٦١٢:٠٩:٠٧١٧:٢٦:١٦١٧:٤٥:٢٦٢٣:٢٥:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥١:٢٨١٢:٠٩:١٠١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٦:٢٧٢٣:٢٥:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٢٩١٢:٠٩:١٣١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٥:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٢٩١٢:٠٩:١٤١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٦:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٢٨١٢:٠٩:١٥١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٣١٢٣:٢٦:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:٢٥١٢:٠٩:١٥١٧:٣١:٣٣١٧:٥٠:٣١٢٣:٢٦:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٦:٢١١٢:٠٩:١٤١٧:٣٢:٣٦١٧:٥١:٣٢٢٣:٢٦:١١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:١٦١٢:٠٩:١٣١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٣٢٢٣:٢٦:١٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٤:٠٩١٢:٠٩:١٠١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٣٣٢٣:٢٦:١٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٣:٠٢١٢:٠٩:٠٨١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٣٣٢٣:٢٦:١٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤١:٥٣١٢:٠٩:٠٤١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٥:٣٢٢٣:٢٦:١٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٠:٤٣١٢:٠٩:٠٠١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٣٢٢٣:٢٦:١٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٩:٣٢١٢:٠٨:٥٥١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٧:٣١٢٣:٢٦:٠٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٢٠١٢:٠٨:٤٩١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٨:٣٠٢٣:٢٦:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:٠٧١٢:٠٨:٤٣١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٢٩٢٣:٢٥:٥٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠٨:٣٦١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢٥:٥٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٤:٣٩١٢:٠٨:٢٨١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٢٦٢٣:٢٥:٤٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٣:٢٣١٢:٠٨:٢٠١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٢٤٢٣:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تیرتاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیرتاش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تیرتاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تیرتاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تیرتاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تیرتاش

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٢٠١٢:٠٨:٤٩١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٨:٣٠٢٣:٢٦:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:٠٧١٢:٠٨:٤٣١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٢٩٢٣:٢٥:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠٨:٣٦١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٢٨٢٣:٢٥:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٤:٣٩١٢:٠٨:٢٨١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٢٦٢٣:٢٥:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٣:٢٣١٢:٠٨:٢٠١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٢٤٢٣:٢٥:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٠٦١٢:٠٨:١١١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٢٢٢٣:٢٥:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٤٩١٢:٠٨:٠٢١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:١٩٢٣:٢٥:٢٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٩:٣٠١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:١٦٢٣:٢٥:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٨:١١١٢:٠٧:٤١١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٦:١٣٢٣:٢٥:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٦:٥٢١٢:٠٧:٣٠١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٠٢٣:٢٤:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٥:٣١١٢:٠٧:١٩١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٠٦٢٣:٢٤:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٤:١٠١٢:٠٧:٠٧١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٩:٠٣٢٣:٢٤:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٢:٤٨١٢:٠٦:٥٤١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:٥٩٢٣:٢٤:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٢٥١٢:٠٦:٤١١٧:٥٢:٣٠١٨:١٠:٥٤٢٣:٢٤:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٠:٠٢١٢:٠٦:٢٧١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٥٠٢٣:٢٣:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٨:٣٨١٢:٠٦:١٤١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٤٥٢٣:٢٣:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٧:١٤١٢:٠٥:٥٩١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٤٠٢٣:٢٣:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٠٥:٤٤١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٢٣:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٠٥:٢٩١٧:٥٧:٠٩١٨:١٥:٢٩٢٣:٢٢:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:٥٨١٢:٠٥:١٤١٧:٥٨:٠٤١٨:١٦:٢٤٢٣:٢٢:٣٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٣٢١٢:٠٤:٥٨١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:١٨٢٣:٢٢:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:١٢٢٣:٢٢:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٣٩١٢:٠٤:٢٥١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٠٦٢٣:٢١:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٧:١٢١٢:٠٤:٠٩١٨:٠١:٤١١٨:٢٠:٠٠٢٣:٢١:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٣:٥٢١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٥٣٢٣:٢١:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٤:١٧١٢:٠٣:٣٥١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:٤٧٢٣:٢٠:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٣:١٨١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٤١٢٣:٢٠:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠١:٢١١٢:٠٣:٠٠١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٣٤٢٣:٢٠:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٩:٥٢١٢:٠٢:٤٣١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:٢٨٢٣:١٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تیرتاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تیرتاش روستای تیرتاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تیرتاش روستای تیرتاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تیرتاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تیرتاش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تیرتاش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تیرتاش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تیرتاش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تیرتاش

روستای تیرتاش بر روی نقشه

روستای تیرتاش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تیرتاش
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تیرتاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تیرتاش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تیرتاش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تیرتاش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تیرتاش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تیرتاش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیرتاش
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تیرتاش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تیرتاش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیرتاش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تیرتاش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تیرتاش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو