جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تیران

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز تیران


اذان صبح: ٠٥:٣٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١١
نیمه شب: ٢٣:١٧:١٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تیران (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر تیران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

عنصرالمعالی
بسیار [ اتفاق ] افتد كه ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش كه بدانی روزی به كار آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تیران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تیران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تیران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تیران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٣:١٠١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢١:١٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:١٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:١٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٧:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٢:١٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٧:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٧:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٦:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:٥٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٦:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١١:٥٣١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٣٠٠:١٦:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٠٣١٣:٠١:٥٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٥:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٠:١٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٥:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠١:٤٥١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١٨٠٠:١٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠١:٤٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٤٥١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠١:٤٥١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٥:١٣١٣:٠١:٤٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠١:٥١١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠١٠٠:١٤:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٤:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٢:١١٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تیران

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تیران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٣:١١١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٤٠٢٣:١٠:٥٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٣:٣١١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٣٢٢٣:١١:٠٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:١٤١١:٥٣:٥٣١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:٢٥٢٣:١١:٢٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:٠٥١١:٥٤:١٥١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٠٢٣:١١:٤٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٤:٣٧١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١٦٢٣:١٢:٠٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:١٥٢٣:١٢:٢٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٣٥١١:٥٥:٢٤١٦:٥٩:٠٢١٧:١٨:١٥٢٣:١٢:٤٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٠٣١٧:١٨:١٧٢٣:١٣:٠٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:١٢١١:٥٦:١٣١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:٢١٢٣:١٣:٣٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٦:٣٩١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٦٢٣:١٣:٥٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٧:٠٥١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣٣٢٣:١٤:١٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٣١١١:٥٧:٣١١٦:٥٩:٢٣١٧:١٨:٤٢٢٣:١٤:٤٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٦:١٦١١:٥٧:٥٨١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٥٣٢٣:١٥:٠٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٧:٠٠١١:٥٨:٢٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٠٥٢٣:١٥:٣٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٤٣١١:٥٨:٥٣١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:١٩٢٣:١٥:٥٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٨:٢٤١١:٥٩:٢١١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٥٢٣:١٦:٢٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٩:٠٥١١:٥٩:٤٩١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٥٢٢٣:١٦:٤٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٧:١٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٠:٤٦١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٧:٤٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٠١:١٦١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٨:١٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠١:٣٦١٢:٠١:٤٥١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:١٨٢٣:١٨:٤١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٢:١٤١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٤٣٢٣:١٩:٠٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٢:٤٤١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:١٠٢٣:١٩:٣٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٣:١٤١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٠:٠٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٠:٣٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٤:١٦١٢:٠٤:١٤١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٤٠٢٣:٢١:٠٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٤:٤٤١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٤:١٢٢٣:٢١:٣٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٥:١٠١٢:٠٥:١٤١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٤٦٢٣:٢٢:٠٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٥:٤٤١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:٢١٢٣:٢٢:٣٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٥:٥٨١٢:٠٦:١٣١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تیران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:١٠١١:٥١:٢٣١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٠٩٢٣:٠٩:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:٠٤١١:٥١:٣٩١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٠٢٣:٠٩:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٢:٥٨١١:٥١:٥٥١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٣٢٢٣:٠٩:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٥١١١:٥٢:١٣١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:١٦٢٣:١٠:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٤:٤٥١١:٥٢:٣٢١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٠٣٢٣:١٠:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٥:٣٧١١:٥٢:٥١١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٥٠٢٣:١٠:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٣:١١١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٤٠٢٣:١٠:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٣:٣١١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٣٢٢٣:١١:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:١٤١١:٥٣:٥٣١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:٢٥٢٣:١١:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:٠٥١١:٥٤:١٥١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٠٢٣:١١:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٤:٣٧١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١٦٢٣:١٢:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٥:٠٠١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:١٥٢٣:١٢:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٣٥١١:٥٥:٢٤١٦:٥٩:٠٢١٧:١٨:١٥٢٣:١٢:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٠٣١٧:١٨:١٧٢٣:١٣:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٣:١٢١١:٥٦:١٣١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:٢١٢٣:١٣:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٦:٣٩١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢٦٢٣:١٣:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٧:٠٥١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٣٣٢٣:١٤:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٣١١١:٥٧:٣١١٦:٥٩:٢٣١٧:١٨:٤٢٢٣:١٤:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٦:١٦١١:٥٧:٥٨١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٥٣٢٣:١٥:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٧:٠٠١١:٥٨:٢٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٠٥٢٣:١٥:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٤٣١١:٥٨:٥٣١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:١٩٢٣:١٥:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٨:٢٤١١:٥٩:٢١١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٥٢٣:١٦:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٩:٠٥١١:٥٩:٤٩١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٥٢٢٣:١٦:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠٠:١٧١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٧:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٠:٤٦١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٧:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٠١:١٦١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٨:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠١:٣٦١٢:٠١:٤٥١٧:٠١:٥٢١٧:٢١:١٨٢٣:١٨:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٢:١٤١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٤٣٢٣:١٩:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٢:٤٤١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:١٠٢٣:١٩:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٣:١٤١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تیران شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تیران شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تیران

شهر تیران در شهرستان تیران از شهرستان‌های استان اصفهان محسوب می‌شود و در دوره‌های مختلف باستانی و تاریخی سکونتگاه بشر بوده‌است. مدرک این ادعا وجود سنگ نگاره‌های ۶۰۰۰ ساله در اطراف شهرستان تیران و کرون می‌باشد

شهر تیران در ویکیپدیا

شهر تیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تیران بر روی نقشه

شهر تیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تیران
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تیران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تیران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تیران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تیران
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تیران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تیران
جدول اوقات شرعی امروز فردا تیران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تیران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو