جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تیران

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز تیران

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٤٥

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تیران (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر تیران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

لئوبوسكالیا
فقط به همان اندازه می‌توانید دیگران را دوست بدارید كه خودتان را دوست دارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تیران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تیران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تیران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تیران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تیران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٧:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٣٥٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:٢٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٥:١١١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢١:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:١٦١٣:٠٤:٣١١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٢١٠٠:٢١:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٤:١٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢١:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٠:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٣:٤٣١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٠:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٣:٣٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٩:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٣:٢١١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٣:١١١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٩:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٨:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٨:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٨:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٧:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٧:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٢:١٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٧:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٤:٤١١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٠١:٥٦١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٥٠٠:١٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٢:٠٥١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١١:١٥١٣:٠١:٥٠١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٨٠٠:١٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢١٠٠:١٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠١:٤٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تیران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تیران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تیران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تیران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تیران شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تیران شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تیران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٧:١٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:١٧:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٧:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٧:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٠٨٠٠:١٨:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٨:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٨:٢١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٢٠٠٠:١٨:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٨:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٩:١٠٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٢٤٠٠:١٩:٤٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠١:١٧١٣:٠٩:٢١٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٩:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٠:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٠:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٠:٠٤٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢١:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٠:١٤٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢١:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٠:٢٤٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢١:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٠:٣٣٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢١:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٥:٠٥١٣:١٠:٤٢٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٢:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٢:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٤٤١٣:١١:٠٥٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٢:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٧:١٨١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٢:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٥٣١٣:١١:١٩٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٣:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٨:٢٩١٣:١١:٢٥٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٣:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٩:٠٥١٣:١١:٣١٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٩:٤١١٣:١١:٣٦٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٣:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:١٩١٣:١١:٤٠٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٤:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٤٤٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٤:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١١:٣٤١٣:١١:٤٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٤:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:١٢١٣:١١:٥١٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تیران شهر تیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تیران شهر تیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تیران

شهر تیران در شهرستان تیران از شهرستان‌های استان اصفهان محسوب می‌شود و در دوره‌های مختلف باستانی و تاریخی سکونتگاه بشر بوده‌است. مدرک این ادعا وجود سنگ نگاره‌های ۶۰۰۰ ساله در اطراف شهرستان تیران و کرون می‌باشد

شهر تیران در ویکیپدیا

شهر تیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تیران بر روی نقشه

شهر تیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تیران
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تیران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تیران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تیران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تیران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تیران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تیران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تیران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو