جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تگرچا

امامزاده سید محمود | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز تگرچا


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٧
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣٣

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تگرچا (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای تگرچا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تگرچا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تگرچا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
كامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تگرچا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تگرچا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تگرچا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تگرچا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تگرچا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تگرچا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٢:٣٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٢٣١٣:١٢:٢٤١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٠:٢١١٣:١٢:١٥١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٢:٠٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:١١:٥٩١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٧:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٢١١٣:١١:٥٢١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:١١:٤٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٥:٢٧١٣:١١:٣٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٦:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٣١١٣:١١:٣٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٣:٣٦١٣:١١:٢٩١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٦:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١١:٢٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١١:٢٠٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٥٩١٣:١١:١٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٠:٠٩١٣:١١:١٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٩:٢٠١٣:١١:١٢٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٥:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:١٠٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٤٧١٣:١١:٠٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٤:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١١:٠٨٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:١٩١٣:١١:٠٨٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٣٧١٣:١١:٠٩٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣١٠٦:١٤:٥٦١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٤:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٤:١٧١٣:١١:١٢٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٣:٣٩١٣:١١:١٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٣:٠٣١٣:١١:١٨٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٢:٢٨١٣:١١:٢١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٣:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٥٤١٣:١١:٢٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٢٠٦:١١:٢٢١٣:١١:٣٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٥١١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:١١:٤١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تگرچا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تگرچا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تگرچا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تگرچا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تگرچا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تگرچا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تگرچا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تگرچا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تگرچا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تگرچا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تگرچا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تگرچا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تگرچا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تگرچا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تگرچا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تگرچا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تگرچا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٤:٤٠١١:٥٩:٠٩١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:٠٢٢٣:١٨:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٥:٢٨١١:٥٩:٠١١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٩:٥٩٢٣:١٨:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٦:١٧١١:٥٨:٥٤١٧:٣١:٠٥١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٨:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٨:٤٧١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٧:٥٧٢٣:١٨:١٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٨:٤١١٧:٢٩:٠١١٧:٤٦:٥٨٢٣:١٨:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٨:٤٥١١:٥٨:٣٦١٧:٢٨:٠١١٧:٤٦:٠٠٢٣:١٧:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٩:٣٥١١:٥٨:٣١١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٥:٠٣٢٣:١٧:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٠:٢٦١١:٥٨:٢٧١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٠٧٢٣:١٧:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣١:١٧١١:٥٨:٢٤١٧:٢٥:٠٨١٧:٤٣:١٢٢٣:١٧:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٢:٠٨١١:٥٨:٢٢١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:١٩٢٣:١٧:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٣:٠٠١١:٥٨:٢١١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٢٧٢٣:١٧:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٣:٥٢١١:٥٨:٢٠١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٠:٣٦٢٣:١٧:٢٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٤:٤٤١١:٥٨:٢٠١٧:٢١:٣٤١٧:٣٩:٤٧٢٣:١٧:٢١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٥:٣٦١١:٥٨:٢١١٧:٢٠:٤٤١٧:٣٨:٥٩٢٣:١٧:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٦:٢٩١١:٥٨:٢٣١٧:١٩:٥٥١٧:٣٨:١٢٢٣:١٧:١٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٧:٢٢١١:٥٨:٢٦١٧:١٩:٠٨١٧:٣٧:٢٧٢٣:١٧:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٨:١٥١١:٥٨:٢٩١٧:١٨:٢٢١٧:٣٦:٤٣٢٣:١٧:١٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٠٨١١:٥٨:٣٤١٧:١٧:٣٧١٧:٣٦:٠١٢٣:١٧:١٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٠:٠٢١١:٥٨:٣٩١٧:١٦:٥٤١٧:٣٥:٢٠٢٣:١٧:١٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٠:٥٦١١:٥٨:٤٥١٧:١٦:١٣١٧:٣٤:٤١٢٣:١٧:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٥٠١١:٥٨:٥١١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٧:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٤٤١١:٥٨:٥٩١٧:١٤:٥٤١٧:٣٣:٢٧٢٣:١٧:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٣:٣٨١١:٥٩:٠٨١٧:١٤:١٧١٧:٣٢:٥٢٢٣:١٧:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٤:٣٣١١:٥٩:١٧١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:١٩٢٣:١٧:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٥:٢٧١١:٥٩:٢٧١٧:١٣:٠٨١٧:٣١:٤٨٢٣:١٧:٤٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٦:٢١١١:٥٩:٣٨١٧:١٢:٣٦١٧:٣١:١٨٢٣:١٧:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٧:١٦١١:٥٩:٥٠١٧:١٢:٠٦١٧:٣٠:٥٠٢٣:١٨:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:١١١٢:٠٠:٠٣١٧:١١:٣٨١٧:٣٠:٢٤٢٣:١٨:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٩:٠٥١٢:٠٠:١٧١٧:١١:١١١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٨:١٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٩:٥٩١٢:٠٠:٣١١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٣٦٢٣:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تگرچا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تگرچا روستای تگرچا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تگرچا روستای تگرچا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تگرچا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تگرچا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تگرچا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تگرچا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تگرچا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تگرچا

روستای تگرچا بر روی نقشه

روستای تگرچا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تگرچا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تگرچا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تگرچا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تگرچا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تگرچا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تگرچا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تگرچا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تگرچا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تگرچا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تگرچا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تگرچا
جدول اوقات شرعی امروز فردا تگرچا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تگرچا
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تگرچا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تگرچا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تگرچا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تگرچا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو