جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تک گزو

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز تک گزو

اذان صبح: ٠٤:١٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٠:٣٩

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک گزو (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای تک گزو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تک گزو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تک گزو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک گزو

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک گزو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تک گزو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠١:٢٥١٢:٣٠:٣٥١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:٢٠٢٣:٤٧:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٠:٢٠١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٧:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٠:٠٦١٩:٠١:٤٥١٩:١٩:٥٣٢٣:٤٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٢:٢٩:٥٢١٩:٠٢:٣٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٦:٣٤١٢:٢٩:٣٩١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٤٦:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٥:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٩:١٣١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٥:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٣:٠٣١٢:٢٩:٠١١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٥:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٢٨:٤٩١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٤:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٠:٤٧١٢:٢٨:٣٧١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٤:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٨:٢٧١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:١١٢٣:٤٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٨:١٦١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٥٨٢٣:٤٣:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:٤٦٢٣:٤٣:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٧:٥٧١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٥:٢٠١٢:٢٧:٤٨١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٢٢٢٣:٤٣:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٤:١٧١٢:٢٧:٣٩١٩:١١:٣١١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٢:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:١٦١٢:٢٧:٣١١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٧:٢٤١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٢:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٤٠٥:٤١:١٦١٢:٢٧:١٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٤٢٣:٤١:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٧:١١١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٤١:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٧:٠٥١٩:١٥:١٨١٩:٣٤:١٠٢٣:٤١:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٧:٠٠١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٦:٥٥١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤١:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٦:٥١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٦:٤٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٠:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٦:٤٥١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:١١٢٣:٤٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٦:٤٣١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٠:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٦:٤١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٠:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٦:٤٠١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٣٤٢٣:٣٩:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تک گزو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تک گزو

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تک گزو روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تک گزو روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تک گزو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تک گزو

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٦:١٣١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٣٦٢٣:٤٩:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٥٦٢٣:٤٩:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٦:٥١١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:١٥٢٣:٤٩:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٦:٥١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٣٢٢٣:٤٩:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٦:٥١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٩:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٦:٥١١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٠٢٢٣:٤٩:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٠:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٢٧٢٣:٥٠:١٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤١:٤١١٢:٣٦:٤٥١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥٠:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٠:٢٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٦:٣٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٠:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٦:٣٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٠:٣٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٠:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٠:٤٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٦:١٧١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:١٠٢٣:٥٠:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٦:١٠١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:١١٢٣:٥٠:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:١١٢٣:٥٠:٤٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٠:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٠:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٥:٣٧١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٠:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٠:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٥:١٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٠:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٥:٠٧١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٠:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:٥٥١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٤١٢٣:٥٠:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٤:٤٤١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥٠:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٤:٣١١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥٠:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٤:١٩١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:١٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٤:٠٥١٩:١٢:٤٠١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٠:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٣:٥٢١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٠:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٦:٢٣١٢:٣٣:٣٧١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥٠:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تک گزو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک گزو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک گزو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک گزو

روستای تک گزو بر روی نقشه

روستای تک گزو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک گزو
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تک گزو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک گزو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تک گزو
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تک گزو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تک گزو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تک گزو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تک گزو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تک گزو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تک گزو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تک گزو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو