جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تک گزو

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز تک گزو


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٤
اذان ظهر: ١١:٤١:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٢٧
اذان مغرب: ١٧:١٠:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٢

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک گزو (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای تک گزو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تک گزو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک گزو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
تجربه به من نشان داده كه یكی از تفاوت‌های موجود بین افراد كامیاب و دیگر مردم دنیا این است كه آن‌ها به آسودگی، رویاهای بزرگ‌تری برای خود در نظر می‌گیرند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک گزو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک گزو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تک گزو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٢٣٢٣:٤٤:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١١٢٣:٤٣:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٣:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٧:٥٥١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٣:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢٧:٤٧١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٧:٣٨١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢٧:٣١١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:١١٢٣:٤٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢٧:٢٣١٩:١٣:١٤١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٦٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٧:١٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤١:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٧:١٠١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤١:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٧:٠٥١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٧:٠٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١١٢٣:٤١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٦:٥٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٦:٥١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٦:٤٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٠:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٦:٤٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٠:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٠:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٦:٤١١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٥٨٢٣:٣٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٦:٤٠١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٢٢٣:٣٩:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٣٩:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٠:٠٣١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٠٦٢٣:٣٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٦:٤١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٣٩:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٤٢٣:٣٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٧:٢٥١٢:٢٦:٤٨١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:١٨٠٥:٢٦:٤٩١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٤٢٣:٣٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٦:١٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٧:٠١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٢٣٢٣:٣٨:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٧:٠٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٢:٥٧١١:٣١:٣٧١٦:٣٠:٢٠١٦:٤٩:٥٧٢٢:٤٨:١٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:١٧١١:٣٢:٠٦١٦:٣١:٠٠١٦:٥٠:٣٦٢٢:٤٨:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٣:٣٥١١:٣٢:٣٥١٦:٣١:٤١١٦:٥١:١٦٢٢:٤٩:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٣:٥١١١:٣٣:٠٤١٦:٣٢:٢٣١٦:٥١:٥٨٢٢:٤٩:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٤:٠٦١١:٣٣:٣٣١٦:٣٣:٠٧١٦:٥٢:٤٠٢٢:٥٠:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٤:١٩١١:٣٤:٠١١٦:٣٣:٥١١٦:٥٣:٢٣٢٢:٥٠:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٣٠١١:٣٤:٢٩١٦:٣٤:٣٧١٦:٥٤:٠٨٢٢:٥١:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٤:٣٩١١:٣٤:٥٧١٦:٣٥:٢٣١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥١:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:٤٦١١:٣٥:٢٤١٦:٣٦:١١١٦:٥٥:٣٩٢٢:٥٢:٠٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٥٢١١:٣٥:٥١١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٦:٢٧٢٢:٥٢:٣٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٤:٥٦١١:٣٦:١٧١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٧:١٥٢٢:٥٣:٠٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٥٨١١:٣٦:٤٣١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٨:٠٣٢٢:٥٣:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٤:٥٨١١:٣٧:٠٨١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٨:٥٣٢٢:٥٤:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٤:٥٦١١:٣٧:٣٣١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٤:٢٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:٥٣١١:٣٧:٥٧١٦:٤١:١٤١٧:٠٠:٣٣٢٢:٥٤:٥٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٤:٤٧١١:٣٨:٢١١٦:٤٢:٠٧١٧:٠١:٢٥٢٢:٥٥:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:٤٠١١:٣٨:٤٤١٦:٤٣:٠١١٧:٠٢:١٧٢٢:٥٥:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٤:٣١١١:٣٩:٠٦١٦:٤٣:٥٥١٧:٠٣:٠٩٢٢:٥٦:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٤:٢٠١١:٣٩:٢٨١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٤:٠٢٢٢:٥٦:٣٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٤:٠٧١١:٣٩:٤٩١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٧:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٥٣١١:٤٠:١٠١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٥:٥٠٢٢:٥٧:٢٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٣:٣٧١١:٤٠:٢٩١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٦:٤٤٢٢:٥٧:٤٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٣:١٩١١:٤٠:٤٩١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٧:٣٨٢٢:٥٨:٠٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٢:٥٩١١:٤١:٠٧١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٣٣٢٢:٥٨:٣١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٣٧١١:٤١:٢٥١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٢٨٢٢:٥٨:٥٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:١٤١١:٤١:٤٢١٦:٥١:٢٧١٧:١٠:٢٤٢٢:٥٩:١٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٤٩١١:٤١:٥٨١٦:٥٢:٢٤١٧:١١:١٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٢٢١١:٤٢:١٣١٦:٥٣:٢٢١٧:١٢:١٥٢٢:٥٩:٥١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٢:٢٨١٦:٥٤:٢٠١٧:١٣:١١٢٣:٠٠:٠٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٢٤١١:٤٢:٤٢١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٣٧١١:٤١:٢٥١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٢٨٢٢:٥٨:٥٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٢:١٤١١:٤١:٤٢١٦:٥١:٢٧١٧:١٠:٢٤٢٢:٥٩:١٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٤٩١١:٤١:٥٨١٦:٥٢:٢٤١٧:١١:١٩٢٢:٥٩:٣٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٢٢١١:٤٢:١٣١٦:٥٣:٢٢١٧:١٢:١٥٢٢:٥٩:٥١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٢:٢٨١٦:٥٤:٢٠١٧:١٣:١١٢٣:٠٠:٠٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٢٤١١:٤٢:٤٢١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٠:٢٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٥٢١١:٤٢:٥٥١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٠:٤٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:١٩١١:٤٣:٠٧١٦:٥٧:١٥١٧:١٥:٥٩٢٣:٠٠:٥٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٤٤١١:٤٣:١٨١٦:٥٨:١٣١٧:١٦:٥٥٢٣:٠١:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٣:٢٩١٦:٥٩:١٢١٧:١٧:٥١٢٣:٠١:٢٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٧:٢٩١١:٤٣:٣٨١٧:٠٠:١٠١٧:١٨:٤٦٢٣:٠١:٤٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٤٩١١:٤٣:٤٧١٧:٠١:٠٨١٧:١٩:٤٢٢٣:٠١:٥٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:٠٧١١:٤٣:٥٥١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:٣٨٢٣:٠٢:٠٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٢٥١١:٤٤:٠٣١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٣٣٢٣:٠٢:١٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٤:٤٠١١:٤٤:٠٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:٢٨٢٣:٠٢:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:٥٤١١:٤٤:١٥١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٣:٢٤٢٣:٠٢:٣٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:٠٧١١:٤٤:١٩١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٢:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:١٨١١:٤٤:٢٣١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٥:١٣٢٣:٠٢:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٢٨١١:٤٤:٢٦١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٦:٠٨٢٣:٠٢:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٣٧١١:٤٤:٢٩١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٠٢٢٣:٠٢:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٤٤١١:٤٤:٣٠١٧:٠٩:٤١١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٣:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:٥٠١١:٤٤:٣١١٧:١٠:٣٧١٧:٢٨:٤٩٢٣:٠٣:٠٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٥٥١١:٤٤:٣١١٧:١١:٣٢١٧:٢٩:٤٣٢٣:٠٣:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:٥٨١١:٤٤:٣٠١٧:١٢:٢٨١٧:٣٠:٣٦٢٣:٠٣:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٠١١١:٤٤:٢٩١٧:١٣:٢٣١٧:٣١:٢٩٢٣:٠٣:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٠٢١١:٤٤:٢٧١٧:١٤:١٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٠٣:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٤:٠٢١١:٤٤:٢٤١٧:١٥:١١١٧:٣٣:١٤٢٣:٠٣:١٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:٠١١١:٤٤:٢٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:٠٧٢٣:٠٣:١١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١١:٥٩١١:٤٤:١٦١٧:١٦:٥٩١٧:٣٤:٥٩٢٣:٠٣:٠٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٠:٥٦١١:٤٤:١١١٧:١٧:٥٣١٧:٣٥:٥٠٢٣:٠٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تک گزو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک گزو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک گزو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک گزو

روستای تک گزو بر روی نقشه

روستای تک گزو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک گزو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک گزو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک گزو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تک گزو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تک گزو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تک گزو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تک گزو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تک گزو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تک گزو
زمان پخش اذان زنده به افق تک گزو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تک گزو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو