جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تک گزو

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز تک گزو


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:١٨
اذان ظهر: ١١:٢٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٠٩
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٤٠:٢٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک گزو (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تک گزو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تک گزو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک گزو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک گزو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک گزو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تک گزو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک گزو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٨:١٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١١٢٣:٤٣:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٦:٠٩١٢:٢٧:٥٥١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢٧:٤٧١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٧:٣٨١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢٧:٣١١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:١١٢٣:٤٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢٧:٢٣١٩:١٣:١٤١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٢:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٦٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٧:١٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤١:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٧:١٠١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤١:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٧:٠٥١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤١:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٧:٠٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١١٢٣:٤١:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٦:٥٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٦:٥١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٦:٤٨١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٤:٤١١٢:٢٦:٤٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٠:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٦:٤١١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٥٨٢٣:٣٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٦:٤٠١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٩:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٢٢٣:٣٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٦:٣٩١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٣٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٠:٠٣١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٠٦٢٣:٣٩:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٦:٤١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٣٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٩:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٢٤٢٣:٣٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٧:٢٥١٢:٢٦:٤٨١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:١٨٠٥:٢٦:٤٩١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٤٢٣:٣٨:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٦:١٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٧:٠١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:٢٣٢٣:٣٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٧:٠٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک گزو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تک گزو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک گزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک گزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٧:٣٠١١:١٦:١٧١٦:٢٤:٤٧١٦:٤٣:٤٧٢٢:٣٣:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٢٥١١:١٦:٣٣١٦:٢٤:٢٥١٦:٤٣:٢٧٢٢:٣٤:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٩:١٩١١:١٦:٥٠١٦:٢٤:٠٤١٦:٤٣:٠٩٢٢:٣٤:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٠:١٤١١:١٧:٠٧١٦:٢٣:٤٥١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٤:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١١:٠٨١١:١٧:٢٦١٦:٢٣:٢٨١٦:٤٢:٣٧٢٢:٣٤:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٢:٠٢١١:١٧:٤٥١٦:٢٣:١٣١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٥:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٢:٥٦١١:١٨:٠٥١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٥:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٣:٤٩١١:١٨:٢٥١٦:٢٢:٤٩١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٥:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٤:٤١١١:١٨:٤٧١٦:٢٢:٣٩١٦:٤١:٥٦٢٢:٣٥:٥٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٥:٣٣١١:١٩:٠٩١٦:٢٢:٣١١٦:٤١:٥٠٢٢:٣٦:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٦:٢٥١١:١٩:٣١١٦:٢٢:٢٦١٦:٤١:٤٦٢٢:٣٦:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:١٦١١:١٩:٥٤١٦:٢٢:٢٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٦:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٠٦١١:٢٠:١٨١٦:٢٢:١٩١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٧:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٨:٥٦١١:٢٠:٤٢١٦:٢٢:١٩١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٧:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٩:٤٤١١:٢١:٠٧١٦:٢٢:٢١١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٨:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٠:٣٢١١:٢١:٣٣١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٥٢٢٢:٣٨:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢١:١٩١١:٢١:٥٩١٦:٢٢:٣٠١٦:٤١:٥٩٢٢:٣٨:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٢:٠٥١١:٢٢:٢٥١٦:٢٢:٣٧١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٩:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:٥١١١:٢٢:٥٢١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:١٧٢٢:٣٩:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٣:٣٥١١:٢٣:١٩١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:٢٩٢٢:٤٠:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٤:١٨١١:٢٣:٤٧١٦:٢٣:٠٩١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٠:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٥:٠٠١١:٢٤:١٤١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٢:٥٨٢٢:٤٠:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٤١١١:٢٤:٤٣١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٣:١٥٢٢:٤١:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٦:٢١١١:٢٥:١١١٦:٢٣:٥٨١٦:٤٣:٣٤٢٢:٤١:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٠٠١١:٢٥:٤٠١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:٥٤٢٢:٤٢:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٧:٣٧١١:٢٦:٠٩١٦:٢٤:٣٩١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٢:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:١٣١١:٢٦:٣٩١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٣٩٢٢:٤٣:١٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:٤٨١١:٢٧:٠٨١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٥:٠٥٢٢:٤٣:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٩:٢٢١١:٢٧:٣٨١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٣١٢٢:٤٤:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٩:٥٤١١:٢٨:٠٨١٦:٢٦:٢١١٦:٤٦:٠٠٢٢:٤٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تک گزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تک گزو روستای تک گزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک گزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک گزو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تک گزو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک گزو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک گزو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک گزو

روستای تک گزو بر روی نقشه

روستای تک گزو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک گزو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تک گزو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک گزو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک گزو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تک گزو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تک گزو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تک گزو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تک گزو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تک گزو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تک گزو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تک گزو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تک گزو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک گزو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو