جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تک پهن

براکوه | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز تک پهن


اذان صبح: ٠٤:٠٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٣

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک پهن (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای تک پهن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تک پهن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک پهن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
هرچه رهبر بزرگتر باشد میزان از خودگدشتگی او باید بیشتر شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک پهن

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک پهن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک پهن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تک پهن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک پهن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تک پهن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٢:١١١٢:٣١:١٣١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٧:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥١:٠٧١٢:٣١:٠٣١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٠٥١٢:٣٠:٥٤١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٦:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٩:٠٣١٢:٣٠:٤٥١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٢٥٢٣:٤٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٠:٣٧١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٠:٢٩١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٠:٢٢١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٥:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٠:١٥١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٠:٠٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:١٩٢٣:٤٥:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٠:٠٤١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٩:٥٨١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:١٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٩:٥٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢٩:٥٠١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٢٥٢٣:٤٤:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٩:٤٤١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٣:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٩:٤١١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٣:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٣١٢٣:٤٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٦:٣١١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:١٧٢٣:٤٣:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٣:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٣:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٢٥٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:١٩٢٣:٤٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٤٩٢٣:٤٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣١:٤٧١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣١:١٢١٢:٢٩:٥١١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:١٧٢٣:٤٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٠١٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٢١٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک پهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک پهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک پهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک پهن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تک پهن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تک پهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک پهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تک پهن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تک پهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تک پهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تک پهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک پهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک پهن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تک پهن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک پهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک پهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تک پهن

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٢:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:١٠٢٣:٥٢:٥٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٢٩٢٣:٥٣:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٣:١٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٣:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٣:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٣٣٢٣:٥٣:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٣:٤٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٣:٤٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٣:٥٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٤:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٩:٣١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥٤:٠٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٤:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٩:٢١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٤:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٩:١٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٤:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٤:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٤:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٤:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٤:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٨:٣٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٤:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٨:٢٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٤:١٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣٨:١٤١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٤:١٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٨:٠٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥٤:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٧:٥٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٤:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٧:٤٠١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٤:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٧:٢٧١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٣:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:١٤١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٣:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٩:٠١١٢:٣٧:٠٠١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٤٣٢٣:٥٣:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٦:٤٦١٩:١٣:٢١١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٣:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٠:٢١١٢:٣٦:٣٢١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٣:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠١:٠١١٢:٣٦:١٧١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تک پهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تک پهن روستای تک پهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تک پهن روستای تک پهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک پهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک پهن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تک پهن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک پهن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک پهن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک پهن

روستای تک پهن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک پهن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک پهن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک پهن
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تک پهن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تک پهن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک پهن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک پهن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک پهن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تک پهن دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تک پهن
زمان پخش اذان آنلاین به افق تک پهن
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تک پهن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تک پهن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تک پهن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تک پهن
جدول اوقات شرعی امروز فردا تک پهن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک پهن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو