جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تک تک

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تک تک


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک تک (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای تک تک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تک تک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک تک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
از زمین محافظت كنید زیرا مانند مادر شماست چون كسی كاری از خوب یا بد روی زمین انجام نمی‌دهد مگر این كه (روز قیامت) خبر می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک تک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک تک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک تک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تک تک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک تک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تک تک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٨:١٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٨:٠٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٧:٣٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٥١١٣:١٧:٣١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣١:٥٣١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٧:١٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٢:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٧:١٣٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣١:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٨:١١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٧:١٩١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣١:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٠:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٦:٥١٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٠:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٤:٠١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٠:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٥١٣:١٦:٤٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٦:٤٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٠:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٤٦١٣:١٦:٤٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٠:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢١:٠٤١٣:١٦:٤٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٦:٤٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٩:٤٤١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٩:٠٦١٣:١٦:٥٤٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٢٩١٣:١٦:٥٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٥٤١٣:١٧:٠٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١٧:٠٤٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٩:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:١٧١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٤٨١٣:١٧:٢٠٢٠:١٩:١١٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک تک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تک تک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تک تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تک تک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک تک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٣٧١٣:٢٣:١٠١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٠:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٩:١٧١٣:٢٢:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٠٦٠٠:٤٠:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٢:٣٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٢:٥١٠٠:٤٠:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٢:٢١١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٩:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:١٧١٣:٢٢:٠٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٢٠٠٠:٣٩:٤٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥١:٥٦١٣:٢١:٤٧١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣٩:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢١:٢٩١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٩:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:١٦١٣:٢١:١١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٩:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:١١٠٠:٣٨:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٤:٣٤١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٣٨:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٠:١٥١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٣٨:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٥:٥٣١٣:١٩:٥٦١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:١٤٠٠:٣٨:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٦:٣٢١٣:١٩:٣٦١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٧:١١١٣:١٩:١٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٤٠٠:٣٧:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٧:٥٠١٣:١٨:٥٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١٣٠٠:٣٧:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٨:٢٩١٣:١٨:٣٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٧:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٨:١٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٣٦:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٧:٥٤١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٦:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٠:٢٥١٣:١٧:٣٣١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٤٨٠٠:٣٦:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠١:٠٣١٣:١٧:١٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٦:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠١:٤٢١٣:١٦:٥١١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٥:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٢:٢٠١٣:١٦:٣٠١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤٢٠٠:٣٥:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٢:٥٩١٣:١٦:٠٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣٥:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٥:٤٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٧٠٠:٣٤:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٤:١٦١٣:١٥:٢٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٥٠٠:٣٤:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٤:٥٥١٣:١٥:٠٤١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:١٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٥:٣٤١٣:١٤:٤٢١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٥٠٠٠:٣٤:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٦:١٣١٣:١٤:٢١١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٢٨٠٠:٣٣:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٦:٥٢١٣:١٣:٥٩١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٠٦٠٠:٣٣:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:٠٧:٣١١٣:١٣:٣٨١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٤٣٠٠:٠٣:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:١٠١٢:١٣:١٧١٨:١٧:٥٣١٨:٣٥:٢١٢٣:٣٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک تک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تک تک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک تک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک تک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک تک

روستای تک تک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک تک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک تک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک تک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تک تک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تک تک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک تک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک تک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک تک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تک تک
زمان پخش اذان زنده به افق تک تک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تک تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تک تک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تک تک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تک تک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تک تک
زمان پخش اذان آنلاین به افق تک تک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک تک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو