جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تک تک

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تک تک


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٤٦

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
٢١ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تک تک (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ دی ٩٨ روستای تک تک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تک تک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک تک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (1334 هـ ش

مارلون براندو
هر چه شما را نمی كشد شما را قوی تر می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تک تک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تک تک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک تک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تک تک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تک تک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تک تک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٨:٣٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٤٩٠٠:٣٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٩:٠١١٣:١٨:٢٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٣٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٨:١٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٨:٠٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٧:٤٦٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٧:٣٨٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٥١١٣:١٧:٣١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣١:٥٣١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٢:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٧:١٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٢:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٧:١٣٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣١:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٨:١١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٧:١٩١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣١:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣١:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٠:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٦:٥١٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٤:٠١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٠:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٥١٣:١٦:٤٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٠:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٦:٤٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٠:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٤٦١٣:١٦:٤٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢١:٠٤١٣:١٦:٤٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٦:٤٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٩:٤٤١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٩:٠٦١٣:١٦:٥٤٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٢٩١٣:١٦:٥٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٥٤١٣:١٧:٠٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١٧:٠٤٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٩:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:٤٨١٣:١٧:٠٩٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٩:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:١٧١٣:١٧:١٤٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تک تک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تک تک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای تک تک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢١:٤٦١٧:٢١:٣٥١٧:٤١:٠٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٢:١٥١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٤٤٢٣:٣٩:٠٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٣:١٣١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٣:٠٥٢٣:٤٠:٠٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٣:٤٢١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:٤٧٢٣:٤٠:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٤:١٠١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤١:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:١٥٢٣:٤١:٣٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٣:٤٣١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٦٢٣:٤٢:٣١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٤:٠١١٢:٢٦:٢٦١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤٣:٢٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٦:٥٢١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٨٢٣:٤٣:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٧٢٣:٤٤:٢٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٧:٤٢١٧:٣١:٣٣١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤٤:٥٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٥٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٢:٢٥١٧:٥١:٣٧٢٣:٤٥:١٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤٥:٤٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٨:٥٣١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٢٠٢٣:٤٦:٠٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٩:١٥١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٤:١٢٢٣:٤٦:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:٢٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٤٢٣:٤٦:٥٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:١٧١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٥٧٢٣:٤٧:٢٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٣:٠٣١٢:٣٠:١٨١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٨:٠٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٣٠١٢:٣٠:٥٧١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٨:٣٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٢:١١١٢:٣١:١٦١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٣٢٢٣:٤٨:٥٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٣١:٣٣١٧:٤١:٣٤١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٩:١٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢١:٢٧١٢:٣١:٥٠١٧:٤٢:٣٠١٨:٠١:٢١٢٣:٤٩:٣٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٣٨٠٧:٢١:٠٣١٢:٣٢:٠٦١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٩:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٠:٣٧١٢:٣٢:٢٢١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:١١٢٣:٥٠:١٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٠:٠٩١٢:٣٢:٣٦١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:٠٦٢٣:٥٠:٣٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٣٩٠٧:١٩:٤٠١٢:٣٢:٥٠١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٠١٢٣:٥٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تک تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک تک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تک تک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تک تک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٩:٢٧١٢:١٨:٤٧١٧:١٨:٠٦١٧:٣٧:٣٧٢٣:٣٥:٣٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:١٩:٥٧١٢:١٩:١٧١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:٠٩٢٣:٣٦:٠٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٢٤١٢:١٩:٤٧١٧:١٩:١٠١٧:٣٨:٤١٢٣:٣٦:٣٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:٢٠:٥١١٢:٢٠:١٧١٧:١٩:٤٥١٧:٣٩:١٥٢٣:٣٧:٠٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢١:١٥١٢:٢٠:٤٦١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٧:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢١:٣٨١٢:٢١:١٦١٧:٢٠:٥٧١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٨:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢١:٤٦١٧:٢١:٣٥١٧:٤١:٠٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٢:١٥١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٤٤٢٣:٣٩:٠٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٣:١٣١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٣:٠٥٢٣:٤٠:٠٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٣:٤٢١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:٤٧٢٣:٤٠:٣٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٤:١٠١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٣٠٢٣:٤١:٠٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٤:٣٨١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:١٥٢٣:٤١:٣٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٣:٤٣١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤٢:٠٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٦٢٣:٤٢:٣١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٢٤:٠١١٢:٢٦:٢٦١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤٣:٢٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٦:٥٢١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٠٨٢٣:٤٣:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢٧:١٧١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٧٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٧:٤٢١٧:٣١:٣٣١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤٤:٥٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٥٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٢:٢٥١٧:٥١:٣٧٢٣:٤٥:١٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤٥:٤٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٨:٥٣١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٢٠٢٣:٤٦:٠٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٩:١٥١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٤:١٢٢٣:٤٦:٣٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:٢٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٤٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:١٧١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٥٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٣:٠٣١٢:٣٠:١٨١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٧:٤٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٨:٠٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٣٠١٢:٣٠:٥٧١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٨:٣٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٢:١١١٢:٣١:١٦١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:٣٢٢٣:٤٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تک تک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک روستای تک تک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای تک تک روستای تک تک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تک تک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تک تک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تک تک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تک تک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تک تک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تک تک

روستای تک تک بر روی نقشه

روستای تک تک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تک تک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تک تک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تک تک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای تک تک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای تک تک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تک تک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تک تک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تک تک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تک تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تک تک
زمان پخش اذان مستقیم به افق تک تک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تک تک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تک تک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تک تک
زمان پخش اذان زنده به افق تک تک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تک تک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تک تک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو