جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تکیه

اسفندان | کمیجان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز تکیه

اذان صبح: ٠٤:٥٨:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٧:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٠٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تکیه (شهرستان کمیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای تکیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تکیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تکیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

حضرت محمد (ص)
مرگ برای نصیحت كردن (انسان) و یقین برای بی‌نیازی كافی می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تکیه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تکیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تکیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تکیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٢:١٥١٣:١٢:٥١١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٠:٥٨١٣:١٢:٣٧١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٢:٢٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٢:٠٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:١٢١٣:١١:٥٥١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٥:٥٨١٣:١١:٤٢١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٤٤١٣:١١:٣٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٣:٣١١٣:١١:١٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٢:٢٠١٣:١١:٠٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٦:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:٠٩١٣:١٠:٥٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٠:٤٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٠:٣٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٥:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٧:٤١١٣:١٠:٢٣١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٤:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٠:١٣١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٤:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٠:٠٤١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١١٠٠:٢٤:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٤:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٣:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:١٢١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٣:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٢:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٩:١١١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٧:١٤١٣:٠٩:١٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٢:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:١٨١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥١٠٠:٢١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢١:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢١:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١١:٥٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکیه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تکیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تکیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای تکیه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای تکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای تکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تکیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تکیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای تکیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تکیه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تکیه روستای تکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای تکیه روستای تکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تکیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تکیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تکیه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٥:٢٢١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٠:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٦:٠٤١٣:١٩:٠٧٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٠:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٦:٤٧١٣:١٩:٠٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٠:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٧:٣٠١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٠:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٨:١٣١٣:١٩:٠٨٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٠:٥١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٨:٥٧١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣١:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٤١١٣:١٩:٠٦٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣١:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٩:٠٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣١:١٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢١:٠٩١٣:١٩:٠٢٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣١:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:٥٩٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣١:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٨:٥٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣١:٣٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٨:٥٠٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣١:٤٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٨:٤٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣١:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٨:٤٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢١٠٠:٣١:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٨:٣٤٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣١:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:٢١١٣:١٨:٢٧٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٢:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٨:١٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٢:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٨:١١٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٢:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٣٢:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٩:٢١١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٢:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٢:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٠:٥١١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣٢:٠٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣١:٣٦١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٢:٠٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٢:٢١١٣:١٧:١٢٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٢:٠٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٣١:٥٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٣:٥١١٣:١٦:٤٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠١٠٠:٣١:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٦:٣٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣١:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٢١١٣:١٦:٢٢١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:٣١:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٦:٠٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١٨٠٠:٣١:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٥:٥٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣١:٣٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٥:٣٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٦٠٠:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تکیه روستای تکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تکیه روستای تکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تکیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تکیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تکیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تکیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تکیه

روستای تکیه بر روی نقشه

روستای تکیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تکیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تکیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تکیه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای تکیه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای تکیه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای تکیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تکیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تکیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تکیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تکیه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تکیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تکیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق تکیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکیه
افق شرعی امروز فردا تکیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تکیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تکیه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تکیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تکیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو