جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تکین آباد

داودآباد | اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز تکین آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٤
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٨:١٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تکین آباد (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای تکین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تکین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تکین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

هراكلیت
ای جویندگان خرد! كاری را بكنید كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تکین آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تکین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تکین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تکین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٣:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٢٠٠:٢٣:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٢١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢١:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢١:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٦:١٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٠:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٥:١٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٠:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٠:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:١١:٥١١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١١:٠٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٩:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٧:٤٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٨:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تکین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تکین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تکین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تکین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تکین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٩:٢١١٣:١٢:٥٦٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢١:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٣:٠٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢١:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٩:٥١١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢١:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٨٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٣:٣٥٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٢٢:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٠:٢٦١٣:١٣:٤٨٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٠:٤٥١٣:١٤:٠٠٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٢:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠١:٠٦١٣:١٤:١٣٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٢:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠١:٢٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٣:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠١:٥٢١٣:١٤:٣٧٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٢٣:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٢:١٦١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٣:٣٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٥:٠١٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٣:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٣:٠٩١٣:١٥:١٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٢٤:١٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٥:٢٣٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٤:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٤:٠٥١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٤:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١١٠٠:٢٤:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٥:٥٤٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٢٥:١٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٥:٣١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:١٣٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٢٥:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٦:٢٢٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٧:١٧١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٦:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٦:٥٨٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٢٧:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٠:١٨١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٧:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٠:٥٦١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٧:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٣٥١٣:١٧:١٤٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٧:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٢:١٤١٣:١٧:١٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٢٨:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٢:٥٤١٣:١٧:٢٢٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٨:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٣:٣٤١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٨:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٤:١٥١٣:١٧:٢٨٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تکین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تکین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تکین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تکین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تکین آباد

روستای تکین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تکین آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای تکین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تکین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تکین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تکین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تکین آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکین آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تکین آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تکین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تکین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو