جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تکین آباد

داودآباد | اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز تکین آباد


اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٢٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٥٧

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تکین آباد (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای تکین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تکین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تکین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بپرهیز از دوست داشتن مدّاحی و تملّق دیگران، زیرا این صفات پلید از محكم‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است كه نیكی نیكوكاران را در آن محو می‌سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تکین آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تکین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تکین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تکین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تکین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٢٠٠:٢٣:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٢١:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢١:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢١:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٦:١٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٠:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٥:١٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٠:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:١١:٥١١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٩:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١١:٠٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٩:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٨:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٧:٤٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٨:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکین آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تکین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تکین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تکین آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تکین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای تکین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تکین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:٣٢١١:٥٥:٢٢١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٥:٥٤٢٣:١٤:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٣:٢٣١١:٥٥:١٤١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٤:٤٨٢٣:١٤:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٤:١٥١١:٥٥:٠٧١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:٤٤٢٣:١٣:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٥:٠٨١١:٥٥:٠٠١٧:٢٤:٢٦١٧:٤٢:٤٠٢٣:١٣:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:٠٠١١:٥٤:٥٤١٧:٢٣:٢١١٧:٤١:٣٧٢٣:١٣:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٤:٤٩١٧:٢٢:١٨١٧:٤٠:٣٦٢٣:١٣:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٤:٤٤١٧:٢١:١٦١٧:٣٩:٣٦٢٣:١٣:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٨:٤١١١:٥٤:٤١١٧:٢٠:١٥١٧:٣٨:٣٧٢٣:١٣:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٣٥١١:٥٤:٣٨١٧:١٩:١٥١٧:٣٧:٣٩٢٣:١٣:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٠:٢٩١١:٥٤:٣٥١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:٤٣٢٣:١٣:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣١:٢٤١١:٥٤:٣٤١٧:١٧:١٩١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٢:٥٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:١٩١١:٥٤:٣٣١٧:١٦:٢٣١٧:٣٤:٥٤٢٣:١٢:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:١٤١١:٥٤:٣٤١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٠١٢٣:١٢:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٤:١٠١١:٥٤:٣٥١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:١٠٢٣:١٢:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٠٦١١:٥٤:٣٦١٧:١٣:٤٣١٧:٣٢:٢١٢٣:١٢:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٦:٠٢١١:٥٤:٣٩١٧:١٢:٥٣١٧:٣١:٣٣٢٣:١٢:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٥٨١١:٥٤:٤٢١٧:١٢:٠٤١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٢:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٧:٥٤١١:٥٤:٤٧١٧:١١:١٦١٧:٣٠:٠١٢٣:١٢:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٨:٥١١١:٥٤:٥٢١٧:١٠:٣٠١٧:٢٩:١٧٢٣:١٢:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٩:٤٨١١:٥٤:٥٨١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٨:٣٥٢٣:١٢:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٠:٤٤١١:٥٥:٠٥١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٧:٥٥٢٣:١٢:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤١:٤١١١:٥٥:١٢١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:١٦٢٣:١٢:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٣٨١١:٥٥:٢١١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:٣٨٢٣:١٣:٠٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٣:٣٦١١:٥٥:٣٠١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٠٣٢٣:١٣:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٣٣١١:٥٥:٤٠١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:٢٩٢٣:١٣:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٥:٣٠١١:٥٥:٥١١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٤:٥٧٢٣:١٣:٢١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٦:٠٣١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٢٦٢٣:١٣:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٧:٢٤١١:٥٦:١٦١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٣:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٢١١١:٥٦:٣٠١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٣٠٢٣:١٣:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٩:١٨١١:٥٦:٤٤١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تکین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد روستای تکین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای تکین آباد روستای تکین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تکین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تکین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تکین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تکین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تکین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تکین آباد

روستای تکین آباد بر روی نقشه

روستای تکین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تکین آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای تکین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تکین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تکین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تکین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تکین آباد
افق شرعی امروز فردا تکین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکین آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تکین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تکین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا تکین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تکین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو