جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تکاب

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تکاب

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:١١:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١١

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تکاب (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر تکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام علی (ع)
هیچ علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثیّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند علم و هیچ عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكم‌تر از مشورت نمی‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تکاب

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تکاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تکاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تکاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢١:٣٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٣٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٦:٤٨١٣:٢١:٢٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٢٢٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٥:٢٨١٣:٢١:٠٧١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٠:٥٣١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٥:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٠:٤٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٠:٢٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٥٩٠٠:٣٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٠:١٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٣٤:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٠:٠٣٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٣٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٤٣٠٠:٣٣:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٩:٤١٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٩:٣١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٣٢:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٩:٢١٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣١:٤٧١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٨:٥٤٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣١:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٨:٤٦٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣١:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٧:١٧١٣:١٨:٣٢٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٠:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١١٠٦:٢٦:١٢١٣:١٨:٢٥٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٨:٢٠٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٨:١٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٨:١٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٩:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٨:٠٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:٠٨١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٩:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢٠:١١١٣:١٨:٠٠٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٩:١٥١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٨:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٨:٢٠١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٧:٢٧١٣:١٧:٥٥٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٦:٣٦١٣:١٧:٥٤٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکاب

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تکاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تکاب

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تکاب

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٣٥١٢:١٤:٠٩١٨:١٨:٠٩١٨:٣٦:٢٢٢٣:٣١:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٢٣١٢:١٣:٤٨١٨:١٦:٣٩١٨:٣٤:٥١٢٣:٣١:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١١:١١١٢:١٣:٢٧١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:٢٢٢٣:٣١:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١١:٥٩١٢:١٣:٠٦١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٥٢٢٣:٣١:٠١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٢:٤٧١٢:١٢:٤٦١٨:١٢:١٠١٨:٣٠:٢٣٢٣:٣٠:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٣:٣٥١٢:١٢:٢٥١٨:١٠:٤١١٨:٢٨:٥٣٢٣:٣٠:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٢٤١٢:١٢:٠٥١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٢٥٢٣:٣٠:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٥:١٣١٢:١١:٤٥١٨:٠٧:٤٤١٨:٢٥:٥٦٢٣:٢٩:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٦:٠٢١٢:١١:٢٥١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٩:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٥١١٢:١١:٠٦١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٩:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٧:٤٠١٢:١٠:٤٧١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٣٣٢٣:٢٨:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:٣٠١٢:١٠:٢٨١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٠٦٢٣:٢٨:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٩:٢٠١٢:١٠:٠٩١٨:٠٠:٢٥١٨:١٨:٤٠٢٣:٢٨:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٠:١٠١٢:٠٩:٥١١٧:٥٨:٥٩١٨:١٧:١٥٢٣:٢٧:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:٠١١٢:٠٩:٣٤١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٤٩٢٣:٢٧:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢١:٥٢١٢:٠٩:١٦١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٢٥٢٣:٢٧:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٢:٤٣١٢:٠٨:٥٩١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٠١٢٣:٢٧:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٣:٣٤١٢:٠٨:٤٣١٧:٥٣:١٩١٨:١١:٣٨٢٣:٢٦:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٤:٢٦١٢:٠٨:٢٧١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:١٥٢٣:٢٦:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٥:١٨١٢:٠٨:١٢١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٨:٥٣٢٣:٢٦:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٦:١١١٢:٠٧:٥٧١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٣٢٢٣:٢٦:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٧:٠٤١٢:٠٧:٤٢١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:١٢٢٣:٢٥:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٧:٥٧١٢:٠٧:٢٨١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:٥٣٢٣:٢٥:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٨:٥١١٢:٠٧:١٥١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٣٤٢٣:٢٥:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:٤٥١٢:٠٧:٠٢١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:١٦٢٣:٢٥:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٠٦:٥٠١٧:٤٢:٣٠١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٤:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣١:٣٤١٢:٠٦:٣٨١٧:٤١:١٣١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٤:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:٢٩١٢:٠٦:٢٨١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٢٨٢٣:٢٤:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٢٤١٢:٠٦:١٧١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:١٤٢٣:٢٤:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٤:٢٠١٢:٠٦:٠٨١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٠١٢٣:٢٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر از سمت شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستان‌های سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان شاهین‌دژ و

شهر تکاب در ویکیپدیا

شهر تکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تکاب بر روی نقشه

شهر تکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تکاب
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تکاب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق تکاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تکاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تکاب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تکاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تکاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تکاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو