جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تکاب

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تکاب


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٠٢

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تکاب (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر تکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

آندره موروا
گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تکاب

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تکاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تکاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تکاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٩:١٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:١٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٣١:٣١١٣:١٩:٠١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣١:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣١:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٩:١٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٨:٣١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٨:٢٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٠:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٨:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٨:١٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٨:١٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:٠٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:٥٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٨:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٩:٠٢١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٧:١٥١٣:١٧:٥٥٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٨:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٦:٢٤١٣:١٧:٥٤٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٢٨:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٥:٣٤١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٤:٤٥١٣:١٧:٥٥٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٥٨١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:١٣١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٧:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٢:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٢٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:١٩٠٠:٢٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١١:٠٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٣٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:١١٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٨:١٦٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٣:١٨:٢١٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکاب

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تکاب

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تکاب

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٦:٠٨١٣:٢٧:٠٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٢٠٠:٤٤:٠٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٤:٤١١٣:٢٦:٥٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:٤٣:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٣:١٣١٣:٢٦:٣٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٧٠٠:٤٣:١٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١١:٤٦١٣:٢٦:١٤١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:٤٢:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١٠:١٩١٣:٢٥:٥٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٤٢:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٢:٠٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٤١:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٠٠٠:٤١:٢٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٤:٣٢١٣:٢٤:٤٥١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٤٠:٥٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٣:٠٦١٣:٢٤:٢٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٤٠:٣٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠١:٤٠١٣:٢٤:١٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٠:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٠:١٥١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٣٩:٤٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٨:٥٠١٣:٢٣:٣٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٩:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٧:٢٥١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٣٩:٠٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٣:٠٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٨:٣٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٤:٣٨١٣:٢٢:٤٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٨:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٢:٣١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٦٠٠:٣٧:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٢:١٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣٧:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٤٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢٢:٠١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٧:٠٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢١:٤٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٦:٤٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢١:٣١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٤١٠٠:٣٦:٢٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢١:١٧١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٦:٠٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٥:٠٩١٣:٢١:٠٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٥:٣٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٣:٥٠١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٥:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢٠:٣٧١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣٢٠٦:٤١:١٦١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٤:٣٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٩:٥٩١٣:٢٠:١٣٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٤:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٨:٤٤١٣:٢٠:٠١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٣:٥١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٣:٣١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:١٦١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٤:٥٥١٢:٢٨:٥٦١٨:٣٣:٣٢١٨:٥١:٤٧٠٠:١٦:١١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٣:٢٧١٣:٢٨:٣٨١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٤٠٠٠:٤٥:٥٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢١:٥٩١٣:٢٨:٢٠١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:٤٥:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤١٠٧:٢٠:٣٢١٣:٢٨:٠٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٢٥٠٠:٤٥:٠٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٩:٠٤١٣:٢٧:٤٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١٧٠٠:٤٤:٤٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣١٠٧:١٧:٣٦١٣:٢٧:٢٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:١٠٠٠:٤٤:٢٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٦:٠٨١٣:٢٧:٠٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٢٠٠:٤٤:٠٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٤:٤١١٣:٢٦:٥٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:٤٣:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٣:١٣١٣:٢٦:٣٢١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٧٠٠:٤٣:١٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١١:٤٦١٣:٢٦:١٤١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:٤٢:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١٠:١٩١٣:٢٥:٥٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٤٢:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٥٠٠:٤٢:٠٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٤١:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٠٠٠:٤١:٢٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٤:٣٢١٣:٢٤:٤٥١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٤٠:٥٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٣:٠٦١٣:٢٤:٢٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٤٠:٣٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠١:٤٠١٣:٢٤:١٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٠:١٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٠:١٥١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٣٩:٤٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٨:٥٠١٣:٢٣:٣٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٩:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٧:٢٥١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٣٩:٠٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٦:٠١١٣:٢٣:٠٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٨:٣٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٤:٣٨١٣:٢٢:٤٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٨:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٢:٣١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٦٠٠:٣٧:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٢:١٦١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣٧:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢٢:٠١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٧:٠٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢١:٤٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٦:٤٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢١:٣١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٤١٠٠:٣٦:٢٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٢٨١٣:٢١:١٧١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٦:٠٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٥:٠٩١٣:٢١:٠٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٥:٣٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٣:٥٠١٣:٢٠:٥٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٥:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢٠:٣٧١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر از سمت شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستان‌های سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان شاهین‌دژ و

شهر تکاب در ویکیپدیا

شهر تکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تکاب بر روی نقشه

شهر تکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تکاب
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تکاب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکاب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تکاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تکاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تکاب
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تکاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو