جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تکاب

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تکاب


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٧

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تکاب (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ شهر تکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر تکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تکاب

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تکاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تکاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تکاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:١٦١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٩:١٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:١٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٣١:٣١١٣:١٩:٠١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٩:١٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٨:٣١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٠:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٨:٢٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٠:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٨:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٠:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٨:١٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٨:١٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:٠٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٩:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:٥٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٩:٠٢١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٨:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٧:١٥١٣:١٧:٥٥٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٦:٢٤١٣:١٧:٥٤٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٢٨:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٥:٣٤١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٤:٤٥١٣:١٧:٥٥٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٥٨١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:١٣١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٢:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٢٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:١٩٠٠:٢٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١١:٠٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٣٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:١١٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٨:١٦٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٦:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٣:١٨:٢١٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکاب

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تکاب

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تکاب

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠١:١٤٠٧:٣٢:٠٥١٢:٢٢:٥٣١٧:١٣:٤٥١٧:٣٤:١٥٢٣:٣٧:٤٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠١:٣٥٠٧:٣٢:٢٣١٢:٢٣:٢٢١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٥٦٢٣:٣٨:١٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠١:٥٤٠٧:٣٢:٤٠١٢:٢٣:٥١١٧:١٥:٠٩١٧:٣٥:٣٨٢٣:٣٨:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٢:١٢٠٧:٣٢:٥٤١٢:٢٤:٢٠١٧:١٥:٥٣١٧:٣٦:٢١٢٣:٣٩:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٣:٠٧١٢:٢٤:٤٩١٧:١٦:٣٨١٧:٣٧:٠٥٢٣:٣٩:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٣٣:١٨١٢:٢٥:١٧١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:٥٠٢٣:٤٠:١١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٣٣:٢٦١٢:٢٥:٤٥١٧:١٨:١٣١٧:٣٨:٣٧٢٣:٤٠:٤٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٣٣:٣٣١٢:٢٦:١٣١٧:١٩:٠٢١٧:٣٩:٢٥٢٣:٤١:١٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٣:١٨٠٧:٣٣:٣٨١٢:٢٦:٤٠١٧:١٩:٥٢١٧:٤٠:١٣٢٣:٤١:٣٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٣:٢٦٠٧:٣٣:٤١١٢:٢٧:٠٧١٧:٢٠:٤٣١٧:٤١:٠٣٢٣:٤٢:٠٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٣:٣٢٠٧:٣٣:٤١١٢:٢٧:٣٣١٧:٢١:٣٦١٧:٤١:٥٤٢٣:٤٢:٣٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣٣:٤٠١٢:٢٧:٥٩١٧:٢٢:٢٩١٧:٤٢:٤٦٢٣:٤٣:٠٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٣:٣٧١٢:٢٨:٢٤١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٣:٣٨٢٣:٤٣:٣٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٤٢٠٧:٣٣:٣٢١٢:٢٨:٤٩١٧:٢٤:١٩١٧:٤٤:٣٢٢٣:٤٤:٠٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٤١٠٧:٣٣:٢٥١٢:٢٩:١٣١٧:٢٥:١٥١٧:٤٥:٢٦٢٣:٤٤:٢٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٣٩٠٧:٣٣:١٥١٢:٢٩:٣٧١٧:٢٦:١٢١٧:٤٦:٢١٢٣:٤٤:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٣٥٠٧:٣٣:٠٤١٢:٣٠:٠٠١٧:٢٧:١٠١٧:٤٧:١٧٢٣:٤٥:١٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٢٩٠٧:٣٢:٥١١٢:٣٠:٢٢١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٨:١٣٢٣:٤٥:٤٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٢٢٠٧:٣٢:٣٦١٢:٣٠:٤٤١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٩:١٠٢٣:٤٦:١٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:١٢٠٧:٣٢:١٩١٢:٣١:٠٥١٧:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٠٨٢٣:٤٦:٣٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٣:٠١٠٧:٣٢:٠٠١٢:٣١:٢٥١٧:٣١:٠٨١٧:٥١:٠٦٢٣:٤٦:٥٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٤٩٠٧:٣١:٣٩١٢:٣١:٤٥١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٢:٠٤٢٣:٤٧:٢١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٣١:١٦١٢:٣٢:٠٤١٧:٣٣:١٠١٧:٥٣:٠٤٢٣:٤٧:٤٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:١٨٠٧:٣٠:٥١١٢:٣٢:٢٣١٧:٣٤:١٢١٧:٥٤:٠٣٢٣:٤٨:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:٠٠٠٧:٣٠:٢٥١٢:٣٢:٤٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٥:٠٣٢٣:٤٨:٢٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٤٠٠٧:٢٩:٥٦١٢:٣٢:٥٧١٧:٣٦:١٨١٧:٥٦:٠٣٢٣:٤٨:٤٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:١٨٠٧:٢٩:٢٦١٢:٣٣:١٣١٧:٣٧:٢١١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٩:٠٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٠:٥٥٠٧:٢٨:٥٤١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٨:٠٥٢٣:٤٩:٢٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٢٨:٢٠١٢:٣٣:٤٣١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٩:٠٦٢٣:٤٩:٤٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٠٢٠٧:٢٧:٤٤١٢:٣٣:٥٧١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٧٢٣:٥٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٠٠٧:٣٠:٢٥١٢:٣٢:٤٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٥:٠٣٢٣:٤٨:٢٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٠٠٧:٢٩:٥٦١٢:٣٢:٥٧١٧:٣٦:١٨١٧:٥٦:٠٣٢٣:٤٨:٤٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٨٠٧:٢٩:٢٦١٢:٣٣:١٣١٧:٣٧:٢١١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٩:٠٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٥٠٧:٢٨:٥٤١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٨:٠٥٢٣:٤٩:٢٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٢٨:٢٠١٢:٣٣:٤٣١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٩:٠٦٢٣:٤٩:٤٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٢٠٧:٢٧:٤٤١٢:٣٣:٥٧١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٧٢٣:٥٠:٠٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٤٠٧:٢٧:٠٧١٢:٣٤:١٠١٧:٤١:٣٥١٨:٠١:٠٩٢٣:٥٠:١٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٣٠٧:٢٦:٢٧١٢:٣٤:٢٢١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٢:١٠٢٣:٥٠:٣٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٥:٤٦١٢:٣٤:٣٤١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٣:١٢٢٣:٥٠:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٤:٤٤١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٤:١٣٢٣:٥١:٠٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٤:١٩١٢:٣٤:٥٤١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٥:١٥٢٣:٥١:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٣٣١٢:٣٥:٠٣١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٦:١٦٢٣:٥١:٣١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٢:٤٦١٢:٣٥:١١١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٧:١٨٢٣:٥١:٤٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢١:٥٦١٢:٣٥:١٨١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:١٩٢٣:٥١:٥٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٢٠٧:٢١:٠٦١٢:٣٥:٢٤١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٩:٢١٢٣:٥٢:٠٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٠:١٣١٢:٣٥:٣٠١٧:٥١:١٢١٨:١٠:٢٢٢٣:٥٢:١٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:١٩:٢٠١٢:٣٥:٣٤١٧:٥٢:١٥١٨:١١:٢٣٢٣:٥٢:٢٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٨:٢٤١٢:٣٥:٣٨١٧:٥٣:١٩١٨:١٢:٢٤٢٣:٥٢:٢٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٧:٢٨١٢:٣٥:٤١١٧:٥٤:٢٢١٨:١٣:٢٥٢٣:٥٢:٣٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٦:٢٩١٢:٣٥:٤٤١٧:٥٥:٢٥١٨:١٤:٢٥٢٣:٥٢:٣٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٥:٣٠١٢:٣٥:٤٥١٧:٥٦:٢٨١٨:١٥:٢٦٢٣:٥٢:٤٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٤:٢٩١٢:٣٥:٤٦١٧:٥٧:٣٠١٨:١٦:٢٦٢٣:٥٢:٤٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٣:٢٧١٢:٣٥:٤٦١٧:٥٨:٣٣١٨:١٧:٢٦٢٣:٥٢:٥١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٢:٢٤١٢:٣٥:٤٥١٧:٥٩:٣٥١٨:١٨:٢٦٢٣:٥٢:٥٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١١:١٩١٢:٣٥:٤٤١٨:٠٠:٣٧١٨:١٩:٢٦٢٣:٥٢:٥٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:١٠:١٤١٢:٣٥:٤١١٨:٠١:٣٨١٨:٢٠:٢٥٢٣:٥٢:٥٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١١٠٧:٠٩:٠٧١٢:٣٥:٣٨١٨:٠٢:٤٠١٨:٢١:٢٥٢٣:٥٢:٥٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٧:٥٩١٢:٣٥:٣٥١٨:٠٣:٤١١٨:٢٢:٢٤٢٣:٥٢:٥٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٦:٥٠١٢:٣٥:٣١١٨:٠٤:٤١١٨:٢٣:٢٢٢٣:٥٢:٥١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٥:٣٩١٢:٣٥:٢٦١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٤:٢١٢٣:٥٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر از سمت شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستان‌های سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان شاهین‌دژ و

شهر تکاب در ویکیپدیا

شهر تکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تکاب بر روی نقشه

شهر تکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تکاب
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تکاب رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تکاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تکاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تکاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا تکاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تکاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو