جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تکاب

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تکاب

اذان صبح: ٠٤:٤٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٣٩

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تکاب (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر تکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر تکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام جعفر صادق (ع)
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تکاب

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تکاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر تکاب (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تکاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٤٧١٣:٢٤:٣٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٤٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٤:١٨١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢١٠٠:٤٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٤:٠١١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٤٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٨:٠٦١٣:٢٣:٢٧١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٣:١١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٣٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٥:١٨١٣:٢٢:٥٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٣٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢٢:٣٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٤٠٠:٣٧:٤١
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥١:١٠١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٧:١٨
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢١:٥٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٦:٥٥
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢١:٣٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٦:٣٣
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢١:٢٤١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠٩٠٠:٣٦:١٠
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٥:٤٧١٣:٢١:١٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٤:٢٨١٣:٢٠:٥٦١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٥٧٠٠:٣٥:٢٦
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٣:١٠١٣:٢٠:٤٣١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٥١٠٠:٣٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١١:١٧٠٦:٤١:٥٢١٣:٢٠:٣٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٠:١٨٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٤٠٠٠:٣٤:٢٢
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٤:٠١
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٩:٥٤٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٦:٥١١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٩:٢٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٣:١٤١٣:١٩:١٤٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٢:٢١
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣١:٤٣
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣١:٢٥
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٨:٤١٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٨:٣٤٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکاب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر تکاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر تکاب

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر تکاب

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر تکاب

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:١٠٠٠:٣٧:٣٤
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٨:٠٥٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٧:٤٦
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤١:٣٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٣:١٢٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٧:٥٨
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٣:١٨١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٢:٢٦٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٨:٠٩
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢٨:٠٥٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٨:١٩
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥١:٠٣٠٠:٣٨:٢٩
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢٨:٠٢٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٨:٣٩
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٨:٤٨
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٧:٥٧٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٨:٥٦
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:١٨٠٠:٣٩:٠٤
١١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٩:١١
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٧:٤٤٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:١٧٠٠:٣٩:١٧
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٩:٢٣
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٣١:١٢١٣:٢٧:٣٣٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٩:٢٨
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٩:٣٢
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٧:١٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٩:٣٦
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٠:١٣٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٩:٣٩
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٧:٠٣٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٩:٤٢
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٩:٤٣
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٩:٤٥
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٦:٣٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٩:٤٥
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٦:٢٥٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٩:٤٥
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٦:١٣٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٣٩:٤٣
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٩:١٩١٣:٢٦:٠٢٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٩:٤٢
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:١٣٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٥:٥٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٣٠٠:٣٩:٣٩
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٢١٠٦:٤٠:٥٦١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٩:٣٦
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤١:٤٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٩:٣٢
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٥:١٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٩:٢٨
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٣:٢٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٩:٢٣
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٤:٤١٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٩:١٧
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٤:٥٧١٣:٢٤:٢٥٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٩:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر از سمت شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستان‌های سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان شاهین‌دژ و

شهر تکاب در ویکیپدیا

شهر تکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تکاب بر روی نقشه

شهر تکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تکاب
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر تکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تکاب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکاب ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تکاب ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تکاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تکاب ماه رمضان ١ / ١٤٠١
افق شرعی امروز فردا تکاب دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٠٠ / ١٤٠٠ تکاب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تکاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو