جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تکاب

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تکاب


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٥:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٥٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تکاب (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر تکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
اگر كسی از من یك اسكناس صد ریالی بخواهد، شاید بگویم نه، ولی اگر از من بخواهد آموزه‌های خود را در اختیار او بگذارم، با شادمانی بسیار، این كار را خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تکاب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تکاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تکاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تکاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تکاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:١٦١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٩:١٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٤١١٣:١٩:١٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٣١:٣١١٣:١٩:٠١٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٩:١٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٨:٣١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٠:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٨:٢٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٠:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٨:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٠:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٨:١٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٨:١٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢١:٥٣١٣:١٨:٠٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٩:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:٥٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٩:٠٢١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٧:٥٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٨:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٧:١٥١٣:١٧:٥٥٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٦:٢٤١٣:١٧:٥٤٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٢٨:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٥:٣٤١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٤:٤٥١٣:١٧:٥٥٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٥٨١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:١٣١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٢:٢٩١٣:١٨:٠١٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٢٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١١:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:١٩٠٠:٢٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١١:٠٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٣٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:١١٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٨:١٦٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٦:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٣:١٨:٢١٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تکاب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تکاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تکاب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٥:٢٠١٢:٠٧:٣٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٣:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٦:٢٠١٢:٠٧:٤٨١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٣:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠٨:٠٥١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٢٣:٥٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٨:١٩١٢:٠٨:٢٣١٧:٠٨:١٠١٧:٢٨:٠٦٢٣:٢٤:١٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٩:١٨١٢:٠٨:٤١١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٧:٤٧٢٣:٢٤:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:١٠:١٦١٢:٠٩:٠١١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٤:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١١:١٤١٢:٠٩:٢١١٧:٠٧:١١١٧:٢٧:١٥٢٣:٢٤:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:١٢:١١١٢:٠٩:٤١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٧:٠٢٢٣:٢٥:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٣:٠٨١٢:١٠:٠٢١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٥:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٤:٠٤١٢:١٠:٢٤١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٤١٢٣:٢٥:٥٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٤:٥٩١٢:١٠:٤٧١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:٣٣٢٣:٢٦:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٥:٥٤١٢:١١:١٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٦:٢٨٢٣:٢٦:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٦:٤٧١٢:١١:٣٤١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٦:٢٤٢٣:٢٦:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٧:٤٠١٢:١١:٥٨١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٦:٢٣٢٣:٢٧:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٨:٣٢١٢:١٢:٢٣١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٦:٢٣٢٣:٢٧:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٩:٢٣١٢:١٢:٤٩١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٦:٢٥٢٣:٢٧:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:٢٠:١٢١٢:١٣:١٥١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٨:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:٢١:٠١١٢:١٣:٤١١٧:٠٦:١٢١٧:٢٦:٣٥٢٣:٢٨:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:٢١:٤٩١٢:١٤:٠٨١٧:٠٦:١٩١٧:٢٦:٤٣٢٣:٢٩:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٩٠٧:٢٢:٣٥١٢:١٤:٣٥١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٦:٥٣٢٣:٢٩:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٣:٢٠١٢:١٥:٠٣١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٧:٠٥٢٣:٢٩:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢١٠٧:٢٤:٠٤١٢:١٥:٣٠١٧:٠٦:٥١١٧:٢٧:١٩٢٣:٣٠:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٤:٤٧١٢:١٥:٥٩١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٧:٣٤٢٣:٣٠:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٥:٢٨١٢:١٦:٢٧١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:٥٢٢٣:٣١:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٦:٥٦١٧:٠٧:٤١١٧:٢٨:١١٢٣:٣١:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٦:٤٦١٢:١٧:٢٥١٧:٠٨:٠١١٧:٢٨:٣٢٢٣:٣٢:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٧:٢٣١٢:١٧:٥٥١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٨:٥٥٢٣:٣٢:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٧:٥٩١٢:١٨:٢٤١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٩:٢٠٢٣:٣٣:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٨:٣٣١٢:١٨:٥٤١٧:٠٩:١٤١٧:٢٩:٤٦٢٣:٣٣:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٩:٠٥١٢:١٩:٢٤١٧:٠٩:٤٢١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب شهر تکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تکاب شهر تکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تکاب

تکاب یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است. این شهر از سمت شمال به شهرستان چاراویماق در استان آذربایجان شرقی، از سمت جنوب به شهرستان‌های سقز و بیجار در استان کردستان، از سمت شرق به شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان شاهین‌دژ و

شهر تکاب در ویکیپدیا

شهر تکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تکاب بر روی نقشه

شهر تکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تکاب
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تکاب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تکاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق تکاب
افق شرعی امروز فردا تکاب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تکاب
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تکاب دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تکاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تکاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو