جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تپه محمدعلی آب الوان


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٣

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای تپه محمدعلی آب الوان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تپه محمدعلی آب الوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تپه محمدعلی آب الوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (‌هم)‌ بخشش نماید، از بخل ‌ (و خسیسی) به دور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تپه محمدعلی آب الوان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه محمدعلی آب الوان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تپه محمدعلی آب الوان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه محمدعلی آب الوان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه محمدعلی آب الوان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٩:١١١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٠:١٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٨:٣٠١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٧:٥٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٧:١٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٢:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٦:١٥١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:١١١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:٤٧١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢١:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٨٠٠:٢١:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٠:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٥:٣١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١١٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه محمدعلی آب الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه محمدعلی آب الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه محمدعلی آب الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه محمدعلی آب الوان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تپه محمدعلی آب الوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تپه محمدعلی آب الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه محمدعلی آب الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تپه محمدعلی آب الوان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تپه محمدعلی آب الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه محمدعلی آب الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه محمدعلی آب الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تپه محمدعلی آب الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه محمدعلی آب الوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه محمدعلی آب الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه محمدعلی آب الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه محمدعلی آب الوان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٠:١٧١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٩:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٩٠٠:١٩:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٩:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٩:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٩:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٩:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٩:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١١٠٠:١٩:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٩:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٩:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٩:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٩:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٠:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٠:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٠٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٠:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٠:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٠:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:١٩٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢١:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:١٠٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٢:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٢٣٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٢:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٣٦٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تپه محمدعلی آب الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه محمدعلی آب الوان روستای تپه محمدعلی آب الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه محمدعلی آب الوان روستای تپه محمدعلی آب الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تپه محمدعلی آب الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تپه محمدعلی آب الوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تپه محمدعلی آب الوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تپه محمدعلی آب الوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تپه محمدعلی آب الوان

روستای تپه محمدعلی آب الوان بر روی نقشه

روستای تپه محمدعلی آب الوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تپه محمدعلی آب الوان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تپه محمدعلی آب الوان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تپه محمدعلی آب الوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تپه محمدعلی آب الوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تپه محمدعلی آب الوان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تپه محمدعلی آب الوان
زمان پخش اذان زنده به افق تپه محمدعلی آب الوان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تپه محمدعلی آب الوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تپه محمدعلی آب الوان
افق شرعی امروز فردا تپه محمدعلی آب الوان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تپه محمدعلی آب الوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تپه محمدعلی آب الوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تپه محمدعلی آب الوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو