جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تپه رش

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تپه رش


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٣٣:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٥
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٤١:٤٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تپه رش (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر تپه رش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تپه رش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تپه رش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
روزانه یك كار نیك انجام دهید و پس از انجام دادن یك كار خوب لبخند بزنید و شاهد لبخند دیگران باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تپه رش

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تپه رش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تپه رش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تپه رش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تپه رش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه رش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٩:١١١٣:٢٤:٤١٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٤:٣١٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:١١٠٠:٣٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٤:٢٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٦:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٤:١٣٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٤:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٦:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٣:٥٧٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٥:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٣:٤٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٥:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٣:٣٧٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٥:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٣:٣٢٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٤:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٤:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٦:٤٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٤:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢٣:١٨٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٣:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣٣:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٣:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٢:٤٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٣٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:١٥٠٠:٣٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٩:١٤١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٢:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٨:٢٤١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٢:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٣٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٦:٤٩١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣١:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:٣٢٠٠:٣١:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٣:١٦٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣١:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٣:١٩٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٣١:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٣:١٩١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٥٧٠٠:٣١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تپه رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تپه رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تپه رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه رش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تپه رش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تپه رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تپه رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تپه رش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تپه رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تپه رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تپه رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تپه رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تپه رش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تپه رش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تپه رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تپه رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تپه رش

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٦:٠٧:١٨١٣:٢٨:٤١٢٠:٥٠:٠٤٢١:١١:٥٠٠٠:٣٣:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠٧:٣٢١٣:٢٨:٥٤٢٠:٥٠:١٥٢١:١٢:٠٠٠٠:٣٣:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:٢٩:٠٧٢٠:٥٠:٢٤٢١:١٢:٠٩٠٠:٣٣:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢٩:٢٠٢٠:٥٠:٣١٢١:١٢:١٥٠٠:٣٤:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٧٠٦:٠٨:٢٤١٣:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٣٦٢١:١٢:٢٠٠٠:٣٤:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٥١٣:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٤٠٢١:١٢:٢٣٠٠:٣٤:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠٩:٠٧١٣:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٤٢٢١:١٢:٢٤٠٠:٣٥:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٤٣٢١:١٢:٢٤٠٠:٣٥:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:٣٠:٢٢٢٠:٥٠:٤١٢١:١٢:٢١٠٠:٣٥:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٦:١٠:٢١١٣:٣٠:٣٤٢٠:٥٠:٣٨٢١:١٢:١٦٠٠:٣٥:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٥٠٦:١٠:٤٨١٣:٣٠:٤٦٢٠:٥٠:٣٣٢١:١٢:١٠٠٠:٣٦:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٦:١١:١٧١٣:٣٠:٥٧٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:٠٢٠٠:٣٦:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٦:١١:٤٦١٣:٣١:٠٨٢٠:٥٠:١٧٢١:١١:٥٢٠٠:٣٦:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٦:١٢:١٧١٣:٣١:١٩٢٠:٥٠:٠٧٢١:١١:٣٩٠٠:٣٧:٠١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٣١:٢٩٢٠:٤٩:٥٥٢١:١١:٢٥٠٠:٣٧:١٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٣١:٣٩٢٠:٤٩:٤١٢١:١١:٠٩٠٠:٣٧:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:١٣:٥٧١٣:٣١:٤٩٢٠:٤٩:٢٥٢١:١٠:٥١٠٠:٣٧:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:١٤:٣٢١٣:٣١:٥٨٢٠:٤٩:٠٧٢١:١٠:٣١٠٠:٣٨:١٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٥:٠٨١٣:٣٢:٠٦٢٠:٤٨:٤٨٢١:١٠:١٠٠٠:٣٨:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٥:٤٥١٣:٣٢:١٥٢٠:٤٨:٢٦٢١:٠٩:٤٦٠٠:٣٨:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٦:٢٣١٣:٣٢:٢٣٢٠:٤٨:٠٣٢١:٠٩:٢٠٠٠:٣٩:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:١٧:٠٢١٣:٣٢:٣٠٢٠:٤٧:٣٨٢١:٠٨:٥٣٠٠:٣٩:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٣٢:٣٧٢٠:٤٧:١١٢١:٠٨:٢٣٠٠:٣٩:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٨:٢٢١٣:٣٢:٤٣٢٠:٤٦:٤٣٢١:٠٧:٥٢٠٠:٣٩:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٩:٠٣١٣:٣٢:٤٩٢٠:٤٦:١٣٢١:٠٧:١٩٠٠:٤٠:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٩:٤٥١٣:٣٢:٥٤٢٠:٤٥:٤١٢١:٠٦:٤٤٠٠:٤٠:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٢٠:٢٨١٣:٣٢:٥٩٢٠:٤٥:٠٧٢١:٠٦:٠٨٠٠:٤٠:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٦:٢١:١١١٣:٣٣:٠٣٢٠:٤٤:٣١٢١:٠٥:٢٩٠٠:٤٠:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:٢١:٥٥١٣:٣٣:٠٧٢٠:٤٣:٥٤٢١:٠٤:٤٩٠٠:٤١:١١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:٣٣:١٠٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٠٧٠٠:٤١:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١٣:٣٣:١٣٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٣:٢٤٠٠:٤١:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تپه رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تپه رش شهر تپه رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تپه رش شهر تپه رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تپه رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تپه رش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر تپه رش

تپه‌رش (میاندوآب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر تپه رش در ویکیپدیا

شهر تپه رش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تپه رش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تپه رش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تپه رش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تپه رش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تپه رش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تپه رش
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تپه رش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر تپه رش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تپه رش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تپه رش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تپه رش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تپه رش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تپه رش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تپه رش دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تپه رش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تپه رش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تپه رش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تپه رش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تپه رش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تپه رش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو