جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تپه دز

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تپه دز


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠١

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تپه دز (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای تپه دز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تپه دز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تپه دز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تپه دز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تپه دز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه دز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تپه دز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه دز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه دز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٢٣:٥٤١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٤٦٢٣:٤٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٢٣:٤٠١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤١:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٤:٤٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:٠٨٢٣:٤١:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٣:٤٢١٢:٢٣:١٢١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٥٠٢٣:٤١:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٣١٢٣:٤٠:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥١:٢٩١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٤:٣٠١٩:١٢:١٣٢٣:٤٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٥٢٣:٤٠:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٩:٢٠١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٥:٤٩١٩:١٣:٣٧٢٣:٣٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٦:٢٩١٩:١٤:١٩٢٣:٣٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٧:١٣١٢:٢١:٥٧١٨:٥٧:٠٩١٩:١٥:٠١٢٣:٣٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٦:١١١٢:٢١:٤٦١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٤٣٢٣:٣٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٥:١٠١٢:٢١:٣٦١٨:٥٨:٢٩١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢١:٢٦١٨:٥٩:٠٩١٩:١٧:٠٨٢٣:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٣:١٠١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:٥١٢٣:٣٨:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:١١١٢:٢١:٠٧١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٧:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤١:١٤١٢:٢٠:٥٩١٩:٠١:١٠١٩:١٩:١٦٢٣:٣٧:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٠:١٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٥٩٢٣:٣٧:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٠:٤٢٢٣:٣٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٢٥٢٣:٣٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٢:٠٨٢٣:٣٦:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٢:٥٢٢٣:٣٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:٣٥٢٣:٣٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٤٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٠:١٥١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٤:١٨٢٣:٣٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:٤٥٢٣:٣٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:٢٨٢٣:٣٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:١٢٢٣:٣٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٥٥٢٣:٣٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٠:٢٢١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٣٨٢٣:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه دز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تپه دز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تپه دز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه دز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تپه دز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تپه دز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه دز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه دز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه دز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه دز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه دز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٤:٤٦١٢:٢٠:١٥١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٤:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٤٦٢٣:٣٤:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٦٢٣:٣٤:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٢٣:٢٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:٠٥٢٣:٣٤:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٢٢:٥٧١٢:٢٠:٣٧١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٤٤٢٣:٣٤:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٢:٣٣١٢:٢٠:٤٣١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٢٣٢٣:٣٤:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥١٠٥:٢٢:١١١٢:٢٠:٥١١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٠٢٣:٣٤:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢١:٥٠١٢:٢٠:٥٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:٣٨٢٣:٣٤:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢١:٣١١٢:٢١:٠٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:١٤٢٣:٣٤:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢١:١٣١٢:٢١:١٤١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٥٠٢٣:٣٤:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:٢٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٢٥٢٣:٣٤:١١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٧٠٥:٢٠:٤١١٢:٢١:٣٢١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٢:٠٠٢٣:٣٤:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٠:٢٧١٢:٢١:٤٢١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٤٢٣:٣٤:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٨٠٥:٢٠:١٥١٢:٢١:٥١١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٠٦٢٣:٣٤:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٧٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٢:٠٢١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٣٨٢٣:٣٤:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٨٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٢:١٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٩٢٣:٣٤:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٠٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٢:٢٣١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٤٠٢٣:٣٤:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:١٩:٤١١٢:٢٢:٣٤١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٣٤:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٣٤:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:٠٤٢٣:٣٥:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣١٢٣:٣٥:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٣:٢١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٥:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٣:٣٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٥:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٣:٤٦١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣٥:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٣:٥٩١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٥:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:١٩:٤١١٢:٢٤:١٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٢٥٢٣:٣٦:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٤:٢٥١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٦:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٠٣٢٣:٣٦:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٤:٥١١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٥:٠٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٥٢٣:٣٦:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢٥:١٧١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٤٩٢٣:٣٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه دز روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تپه دز روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تپه دز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه دز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تپه دز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تپه دز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تپه دز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تپه دز

روستای تپه دز بر روی نقشه

روستای تپه دز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تپه دز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تپه دز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تپه دز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تپه دز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تپه دز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تپه دز
جدول اوقات شرعی امروز فردا تپه دز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تپه دز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تپه دز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تپه دز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تپه دز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تپه دز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا تپه دز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو