جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تپه دز

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تپه دز


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٧
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٨

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تپه دز (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای تپه دز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تپه دز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه دز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای تپه دز

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تپه دز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه دز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تپه دز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه دز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه دز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢١:٣٤١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣٧٢٣:٣٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٣:٥٦١٢:٢١:٢٤١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٩٢٣:٣٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٠١١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤١:٥٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:٤٥٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤١:٠١١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:٠٢١٩:٢٠:١١٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣١٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٣٧٢٣:٣٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:٢٠٢٣:٣٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٠:١٩١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٣٠٢٣:٣٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٣:١١١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٥٦٢٣:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٣٩٢٣:٣٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٨:٠٥٢٣:٣٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٠:١٢١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٤٨٢٣:٣٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٩:٣١١٢:١٩:٥٩١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٨:٥١١٢:١٩:٥٩١٩:١١:٣٠١٩:٣٠:١٤٢٣:٣٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:٠٠١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٥٦٢٣:٣٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠١٠٥:٢٧:٣٤١٢:٢٠:٠١١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٢٦:٥٧١٢:٢٠:٠٣١٩:١٣:٢٩١٩:٣٢:٢٠٢٣:٣٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٨٠٥:٢٦:٢٣١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٠٩١٩:٣٣:٠٢٢٣:٣٤:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٠:٠٨١٩:١٤:٤٨١٩:٣٣:٤٣٢٣:٣٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٠:١١١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٤:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٤:٤٦١٢:٢٠:١٥١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٤٦٢٣:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٢٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٦٢٣:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه دز

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تپه دز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تپه دز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه دز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تپه دز

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تپه دز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه دز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تپه دز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تپه دز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه دز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تپه دز

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٠٠٥:١٢:٠٦١١:١٦:٠٨١٧:١٩:٤٢١٧:٣٦:٤٨٢٢:٣٦:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٩٠٥:١٢:٤١١١:١٥:٤٧١٧:١٨:٢٥١٧:٣٥:٣١٢٢:٣٦:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٧٠٥:١٣:١٦١١:١٥:٢٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:١٤٢٢:٣٥:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٦٠٥:١٣:٥٢١١:١٥:٠٦١٧:١٥:٥١١٧:٣٢:٥٧٢٢:٣٥:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٥٠٥:١٤:٢٧١١:١٤:٤٥١٧:١٤:٣٥١٧:٣١:٤١٢٢:٣٥:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٥:٠٣١١:١٤:٢٥١٧:١٣:١٩١٧:٣٠:٢٥٢٢:٣٥:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤١٠٥:١٥:٣٩١١:١٤:٠٥١٧:١٢:٠٣١٧:٢٩:٠٩٢٢:٣٤:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٩٠٥:١٦:١٥١١:١٣:٤٥١٧:١٠:٤٧١٧:٢٧:٥٣٢٢:٣٤:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:١٦:٥٢١١:١٣:٢٥١٧:٠٩:٣١١٧:٢٦:٣٨٢٢:٣٤:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:١٧:٢٩١١:١٣:٠٦١٧:٠٨:١٦١٧:٢٥:٢٣٢٢:٣٣:٤٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٣٠٥:١٨:٠٦١١:١٢:٤٧١٧:٠٧:٠١١٧:٢٤:٠٩٢٢:٣٣:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥١٠٥:١٨:٤٣١١:١٢:٢٩١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٢:٥٥٢٢:٣٣:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٩٠٥:١٩:٢٠١١:١٢:١٠١٧:٠٤:٣٣١٧:٢١:٤١٢٢:٣٢:٥٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٧٠٥:١٩:٥٨١١:١١:٥٢١٧:٠٣:١٩١٧:٢٠:٢٨٢٢:٣٢:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٤٠٥:٢٠:٣٦١١:١١:٣٥١٧:٠٢:٠٦١٧:١٩:١٦٢٢:٣٢:١٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٢١:١٤١١:١١:١٧١٧:٠٠:٥٤١٧:١٨:٠٤٢٢:٣١:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٢١:٥٣١١:١١:٠١١٦:٥٩:٤٢١٧:١٦:٥٣٢٢:٣١:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٢٢:٣١١١:١٠:٤٤١٦:٥٨:٣٠١٧:١٥:٤٢٢٢:٣١:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٢٣:١١١١:١٠:٢٨١٦:٥٧:١٩١٧:١٤:٣٢٢٢:٣١:٠٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٢٣:٥٠١١:١٠:١٣١٦:٥٦:٠٩١٧:١٣:٢٣٢٢:٣٠:٥٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٢٤:٣٠١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:١٤٢٢:٣٠:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٢٥:١٠١١:٠٩:٤٣١٦:٥٣:٥٠١٧:١١:٠٦٢٢:٣٠:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٢٥:٥١١١:٠٩:٢٩١٦:٥٢:٤٢١٧:٠٩:٥٩٢٢:٣٠:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٢٦:٣٢١١:٠٩:١٦١٦:٥١:٣٥١٧:٠٨:٥٣٢٢:٢٩:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٢٧:١٣١١:٠٩:٠٣١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٧:٤٧٢٢:٢٩:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٢٧:٥٥١١:٠٨:٥١١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٦:٤٣٢٢:٢٩:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٢٨:٣٧١١:٠٨:٤٠١٦:٤٨:١٧١٧:٠٥:٣٩٢٢:٢٩:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٢٩:١٩١١:٠٨:٢٩١٦:٤٧:١٣١٧:٠٤:٣٦٢٢:٢٨:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٨:١٨١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٣:٣٤٢٢:٢٨:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٣٠:٤٦١١:٠٨:٠٩١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٢:٣٣٢٢:٢٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تپه دز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تپه دز روستای تپه دز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تپه دز روستای تپه دز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تپه دز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه دز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تپه دز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تپه دز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تپه دز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تپه دز

روستای تپه دز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تپه دز
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تپه دز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تپه دز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه دز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تپه دز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تپه دز دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تپه دز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تپه دز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تپه دز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تپه دز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تپه دز
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تپه دز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تپه دز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تپه دز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو