جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تپه حمام وسطی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای تپه حمام وسطی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تپه حمام وسطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه حمام وسطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ویلیام شكسپیر
هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلكه شیوه اندیشیدن ما است كه آنها را نیك یا ناپسند جلوه گر می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تپه حمام وسطی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه حمام وسطی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تپه حمام وسطی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه حمام وسطی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه حمام وسطی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٦:٣٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١٣٠٠:٣٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:٤١١٣:١٦:٢٤١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٥:٥٩٠٠:٣٢:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٦:١٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:٣١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٦:٠٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣١:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٥:٥٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:١٩٠٠:٣١:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣١:٤١١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٣١:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٥:٤٥٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:٣٠:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٥:٣٩٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٠:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٥:٣٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٠:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٣٠:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٦:١٢١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٩:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٥:١٦٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٩:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٥:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٩:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٥:١١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٩:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٥:١٠٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٩:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٢:١١١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢١:٢٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٥:٠٩٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٨:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:٢٢١٣:١٥:١٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:١٢٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٨:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٠٥١٣:١٥:١٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٧:٢٩١٣:١٥:١٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٥:٢١٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٢١١٣:١٥:٢٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٥:٥٠١٣:١٥:٣٠٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٥:١٩١٣:١٥:٣٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٤:٥١١٣:١٥:٤٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه حمام وسطی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تپه حمام وسطی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تپه حمام وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه حمام وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تپه حمام وسطی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تپه حمام وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه حمام وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه حمام وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تپه حمام وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام وسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تپه حمام وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه حمام وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام وسطی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢١:٣١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٨:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢١:١٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٣٨:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢٠:٥٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٨:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٠:٤٢١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٣٨:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢٠:٢٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٨:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٠:٣٦١٣:٢٠:٠٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٨:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:١٥١٣:١٩:٥٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣٧:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٥٤١٣:١٩:٣٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٧:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٣٣١٣:١٩:١٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٧:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:١١١٣:١٨:٥٥١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣٧:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٨:٣٦١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٣٦:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٤:٢٨١٣:١٨:١٦١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٦:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٥:٠٧١٣:١٧:٥٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٧:٥٧٠٠:٣٦:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٥:٤٥١٣:١٧:٣٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٨٠٠:٣٦:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٦:٢٣١٣:١٧:١٧١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٨٠٠:٣٦:٠٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٧:٠١١٣:١٦:٥٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٥:٤٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٣٩١٣:١٦:٣٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٣٧٠٠:٣٥:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٦:٥٨:١٧١٣:١٦:١٥١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:١٦٠٠:٣٥:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٨:٥٥١٣:١٥:٥٤١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٦:٥٩:٣٣١٣:١٥:٣٣١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٤٠٠:٣٤:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٠:١١١٣:١٥:١٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٤:٢٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٠:٤٩١٣:١٤:٥٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥١٠٠:٣٤:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠١:٢٧١٣:١٤:٢٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٣:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٢:٠٥١٣:١٤:٠٨١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٨٠٠:٣٣:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٢:٤٣١٣:١٣:٤٦١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٣:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٣:٢١١٣:١٣:٢٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٢٥٠٠:٣٢:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٣:٥٩١٣:١٣:٠٣١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٠٣٠٠:٣٢:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٢:٤٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٤٢٠٠:٣٢:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٥:١٦١٣:١٢:٢٠١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٢٠٠٠:٣١:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:٠٥:٥٤١٣:١١:٥٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٥٩٠٠:٠١:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٦:٣٣١٢:١١:٣٨١٨:١٦:١٢١٨:٣٣:٣٧٢٣:٣١:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تپه حمام وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام وسطی روستای تپه حمام وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام وسطی روستای تپه حمام وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تپه حمام وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تپه حمام وسطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تپه حمام وسطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تپه حمام وسطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تپه حمام وسطی

روستای تپه حمام وسطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تپه حمام وسطی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تپه حمام وسطی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تپه حمام وسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه حمام وسطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تپه حمام وسطی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تپه حمام وسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تپه حمام وسطی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تپه حمام وسطی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تپه حمام وسطی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تپه حمام وسطی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تپه حمام وسطی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تپه حمام وسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام وسطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو