جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز تپه حمام علیا


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای تپه حمام علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تپه حمام علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه حمام علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

برتراند راسل
اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تپه حمام علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه حمام علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تپه حمام علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تپه حمام علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تپه حمام علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٦:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٦:٢٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٢:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:٤١١٣:١٦:١٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٦:٠٩١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٢:٤١١٣:١٦:٠١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٢١٠٠:٣١:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣١:٤٢١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٥:٤٧٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٥:٤١٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٤١٠٠:٣٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٠:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٠:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٦:١٣١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٩:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٥:١٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٩:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٥:١٥٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٩:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٥:١٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٩:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٥:١١٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٩:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٢:١٢١٣:١٥:١٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٨:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢١:٢٧١٣:١٥:١٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٥:١٠٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٥:١١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٨:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:٢٢١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:١٤٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٨:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٠٦١٣:١٥:١٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٧:٣٠١٣:١٥:١٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٦:٥٥١٣:١٥:٢٣٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٢٢١٣:١٥:٢٧٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٥:٥٠١٣:١٥:٣١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٥:٢٠١٣:١٥:٣٦٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٥١١٣:١٥:٤٢٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تپه حمام علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تپه حمام علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تپه حمام علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تپه حمام علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه حمام علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تپه حمام علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تپه حمام علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه حمام علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تپه حمام علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تپه حمام علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تپه حمام علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تپه حمام علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢١١٣:٢١:٣٣١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:١٧٠٠:٣٨:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢١:١٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٠٤٠٠:٣٨:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢١:٠١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٨:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٠:٤٤١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣٨:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٩:٥٨١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٨:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٠:١٠١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٨:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:١٦١٣:١٩:٥٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٧:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥١:٥٥١٣:١٩:٣٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٣٧:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٢:٣٤١٣:١٩:١٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٧:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٣:١٣١٣:١٨:٥٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٥٦٠٠:٣٧:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٣:٥١١٣:١٨:٣٨١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٣٧:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:١٩٠٠:٣٦:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٧:٥٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣٦:٣١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٥:٤٧١٣:١٧:٣٩١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٦:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٦:٢٥١٣:١٧:١٩١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:٣٦:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٧:٠٣١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٠٠٠٠:٣٥:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٧:٤١١٣:١٦:٣٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٩٠٠:٣٥:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٦:٥٨:١٩١٣:١٦:١٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:١٨٠٠:٣٥:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٦:٥٨:٥٧١٣:١٥:٥٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥٧٠٠:٣٤:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٥:٣٥١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٣٦٠٠:٣٤:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٠:١٣١٣:١٥:١٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:١٥٠٠:٣٤:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٠:٥١١٣:١٤:٥٢١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٤:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠١:٢٩١٣:١٤:٣١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٣٢٠٠:٣٣:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٤:٠٩١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:١٠٠٠:٣٣:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٢:٤٥١٣:١٣:٤٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٩٠٠:٣٣:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٣:٢٦١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٢٧٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٠٥١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٠٥٠٠:٣٢:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٤:٣٩١٣:١٢:٤٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٤٤٠٠:٣٢:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:٠٥:١٧١٣:١٢:٢٢١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٢٢٠٠:٣١:٥٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:٠٥:٥٦١٣:١٢:٠١١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٠١٠٠:٠١:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٦:٣٤١٢:١١:٣٩١٨:١٦:١٤١٨:٣٣:٣٩٢٣:٣١:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تپه حمام علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام علیا روستای تپه حمام علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تپه حمام علیا روستای تپه حمام علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تپه حمام علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تپه حمام علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تپه حمام علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تپه حمام علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تپه حمام علیا

روستای تپه حمام علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تپه حمام علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تپه حمام علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تپه حمام علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تپه حمام علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تپه حمام علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تپه حمام علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تپه حمام علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تپه حمام علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تپه حمام علیا
افق شرعی امروز فردا تپه حمام علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تپه حمام علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تپه حمام علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تپه حمام علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو