جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تویه

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز تویه


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٠٠:١٨
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٢

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تویه (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای تویه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

برایان تریسی
آنچه به نظر می رسد بزرگترین مشكل زندگی شماست ممكن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تویه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٥:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٢:١١١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥١:٥٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥١:٤٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:٥٠١٢:٥١:٣٩١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥١:٣٢١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥١:٢٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٣:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥١:٢٠١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥١:١٥١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥١:١١١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٣:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥١:٠٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥١:٠٣١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥١:٠١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٢:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٢:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠١:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٢١٠٥:٥١:٠٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٥١:١٥٢٠:١١:١٧٠٠:٠١:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:١٠٠٠:٠١:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٩:٢٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٨:٣٨١٢:٥٠:٥٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠١:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠١:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤٦:٢٣١٢:٥١:٠١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٥١:٠٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:٥١:١٢١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٣:٤٦١٢:٥١:١٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٩:٤٤٠٠:٠٠:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٢٥٠٥:٤٣:١٠١٢:٥١:٢٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤٢:٣٧١٢:٥١:٢٧٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:١٩٠٠:٠٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تویه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تویه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تویه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٢٩١١:٤٠:٣٣١٦:٤٣:١٨١٧:٠٣:٠١٢٢:٥٦:٤٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٢٨١١:٤٠:٤٩١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥٧:٠٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:٢٧١١:٤١:٠٦١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٢:١٤٢٢:٥٧:١٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٠:٢٦١١:٤١:٢٣١٦:٤٢:٠٤١٧:٠١:٥٤٢٢:٥٧:٢٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤١:٢٤١١:٤١:٤٢١٦:٤١:٤٣١٧:٠١:٣٥٢٢:٥٧:٤١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٢:٢٢١١:٤٢:٠١١٦:٤١:٢٤١٧:٠١:١٩٢٢:٥٧:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:٢١١٦:٤١:٠٧١٧:٠١:٠٤٢٢:٥٨:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٤:١٦١١:٤٢:٤١١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٥١٢٢:٥٨:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٥:١٢١١:٤٣:٠٣١٦:٤٠:٣٩١٧:٠٠:٤٠٢٢:٥٨:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٦:٠٧١١:٤٣:٢٥١٦:٤٠:٢٨١٧:٠٠:٣١٢٢:٥٩:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٧:٠٢١١:٤٣:٤٧١٦:٤٠:١٩١٧:٠٠:٢٤٢٢:٥٩:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٧:٥٦١١:٤٤:١٠١٦:٤٠:١٢١٧:٠٠:١٩٢٢:٥٩:٤٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٨:٤٩١١:٤٤:٣٤١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:١٦٢٣:٠٠:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٩:٤٢١١:٤٤:٥٩١٦:٤٠:٠٤١٧:٠٠:١٤٢٣:٠٠:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٥٠:٣٣١١:٤٥:٢٣١٦:٤٠:٠٣١٧:٠٠:١٥٢٣:٠٠:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٥١:٢٣١١:٤٥:٤٩١٦:٤٠:٠٤١٧:٠٠:١٨٢٣:٠١:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٥٢:١٣١١:٤٦:١٥١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:٢٢٢٣:٠١:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٥٣:٠١١١:٤٦:٤١١٦:٤٠:١٢١٧:٠٠:٢٨٢٣:٠١:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٣:٤٨١١:٤٧:٠٨١٦:٤٠:١٩١٧:٠٠:٣٧٢٣:٠٢:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٤:٣٥١١:٤٧:٣٥١٦:٤٠:٢٨١٧:٠٠:٤٧٢٣:٠٢:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٥:٢٠١١:٤٨:٠٣١٦:٤٠:٣٩١٧:٠٠:٥٩٢٣:٠٣:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٦:٠٣١١:٤٨:٣١١٦:٤٠:٥٢١٧:٠١:١٣٢٣:٠٣:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٦:٤٦١١:٤٨:٥٩١٦:٤١:٠٧١٧:٠١:٢٨٢٣:٠٤:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٧:٢٧١١:٤٩:٢٨١٦:٤١:٢٤١٧:٠١:٤٦٢٣:٠٤:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٨:٠٧١١:٤٩:٥٦١٦:٤١:٤٢١٧:٠٢:٠٥٢٣:٠٥:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٨:٤٥١١:٥٠:٢٦١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٢:٢٧٢٣:٠٥:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٩:٢٢١١:٥٠:٥٥١٦:٤٢:٢٥١٧:٠٢:٤٩٢٣:٠٥:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٩:٥٧١١:٥١:٢٤١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٣:١٤٢٣:٠٦:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٧:٠٠:٣١١١:٥١:٥٤١٦:٤٣:١٦١٧:٠٣:٤١٢٣:٠٦:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٧:٠١:٠٤١١:٥٢:٢٤١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٤:٠٩٢٣:٠٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تویه روستای تویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تویه روستای تویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تویه

روستای تویه بر روی نقشه

روستای تویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تویه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تویه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا تویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تویه
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو