جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تویسرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز تویسرکان


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تویسرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ویلیام بلیك
بی‌نهایت را در كف دست‌تان و ابدیت را در یك ساعت نگاه دارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تویسرکان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تویسرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تویسرکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٢١١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:١٥١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٨:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٠١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٠٢١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:١٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٥:٠٠١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:١٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:٤٥١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٢:٠٢١٣:١٢:٣٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١١:٢٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٣:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٠:٤٣١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٠:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٨:٢١١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تویسرکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تویسرکان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠٣:٥٨١٣:١٨:٠٨٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٢٦:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٤:١٢١٣:١٨:٢١٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:١٥٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٨:٣٤٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٢٦:٤٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٦٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٣١٠٠:٢٧:٠١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٨:٥٩٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٢٧:١٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٩:١٢٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢٧:٣١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٩:٢٤٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٤٣٠٠:٢٧:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٩:٣٦٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٢٨:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٩:٤٨٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٤٣٠٠:٢٨:١٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٦:٥٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٢٨:٣٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٢٨:٥١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٧:٤٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٢٩:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٨:١٤١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٢:٤٣٢٠:٥٣:٢١٠٠:٢٩:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٣١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:١١٠٠:٢٩:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٩:١٣١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٢:٥٩٠٠:٢٩:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٩:٤٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٠:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:١٠:١٦١٣:٢١:١٥٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:٣١٠٠:٣٠:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٠:٤٩١٣:٢١:٢٤٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٠:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١١:٢٢١٣:٢١:٣٣٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣١:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١١:٥٧١٣:٢١:٤١٢٠:٣١:٠٩٢٠:٥١:٣٤٠٠:٣١:١٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٢:٣٢١٣:٢١:٤٩٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:١٢٠٠:٣١:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٣:٠٧١٣:٢١:٥٦٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٣١:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٣٢:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٤:٢١١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٢:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٣٢:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٣٢:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٦:١٦١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣٢:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٣:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٣:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٨:١٧١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر تویسرکان

تویسرکان یکی از شهرستان‌های استان همدان در ایران است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است و ۶۵٬۰۰۰نفر جمعیت دارد. تویسرکان در جنوب کوه الوند و شهر همدان واقع شده‌است. این شهر به خاطر تعدد و بزرگی درخت‌های گردویش بسیار معروف است

شهر تویسرکان در ویکیپدیا

شهر تویسرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تویسرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تویسرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تویسرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تویسرکان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تویسرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تویسرکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تویسرکان
زمان پخش اذان مستقیم به افق تویسرکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تویسرکان
افق شرعی امروز فردا تویسرکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تویسرکان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تویسرکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو