جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تویسرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز تویسرکان

اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٢٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تویسرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر تویسرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تویسرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تویسرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

بیل گیتس
پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تویسرکان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تویسرکان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تویسرکان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٦:١٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٣٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٥:٥٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٣٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:١٨١٣:١٥:٤٥١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٣١:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٠٤١٣:١٥:٣٢١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٥:١٩١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٠:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٥:٠٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٤:٥٤١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣١٠٠:٣٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٦:١٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٤:٣١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١١٠٠:٢٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٤:٢٠١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٩:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٤:٠٩١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣١:٣٧١٣:١٣:٥٩١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٣:٥٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٣:٤١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٨:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٨:١٩١٣:١٣:٣٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٧:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٧:١٥١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٥:١١١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٦:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٤:١٠١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٦:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٢:١٢١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٥١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١٩١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٩:٢٥١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٥:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٨:٣١١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٥:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٧:٣٩١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:٤٨١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٥:٥٩١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٤:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:١١١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تویسرکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تویسرکان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تویسرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تویسرکان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تویسرکان شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تویسرکان شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تویسرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تویسرکان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٤:٢١١٢:٠٨:٤٨١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٣٠٢٣:٢٧:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٨:٢٧١٨:١١:١٧١٨:٢٩:٠٤٢٣:٢٧:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٠٨:٠٦١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٧:٣٩٢٣:٢٦:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٦:٣١١٢:٠٧:٤٥١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:١٤٢٣:٢٦:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٤:٤٩٢٣:٢٦:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٧:٥٩١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٦:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٨:٤٣١٢:٠٦:٤٤١٨:٠٤:١٣١٨:٢٢:٠٠٢٣:٢٥:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٠٦:٢٤١٨:٠٢:٤٩١٨:٢٠:٣٦٢٣:٢٥:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٠:١١١٢:٠٦:٠٤١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:١٣٢٣:٢٥:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٠:٥٦١٢:٠٥:٤٤١٨:٠٠:٠١١٨:١٧:٥٠٢٣:٢٤:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١١:٤١١٢:٠٥:٢٥١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٢٧٢٣:٢٤:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٠٥:٠٦١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٠٥٢٣:٢٤:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٣:١١١٢:٠٤:٤٨١٧:٥٥:٥٣١٨:١٣:٤٣٢٣:٢٣:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٣:٥٧١٢:٠٤:٣٠١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:٢٢٢٣:٢٣:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٤:١٢١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٠١٢٣:٢٣:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٢٩١٢:٠٣:٥٥١٧:٥١:٤٩١٨:٠٩:٤١٢٣:٢٢:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:١٦١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٢٢٢٣:٢٢:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٠٣١٢:٠٣:٢١١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٧:٠٣٢٣:٢٢:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٥٠١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٥:٤٥٢٣:٢٢:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٣٨١٢:٠٢:٥٠١٧:٤٦:٣٢١٨:٠٤:٢٨٢٣:٢١:٥٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:٢٦١٢:٠٢:٣٥١٧:٤٥:١٤١٨:٠٣:١١٢٣:٢١:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٠:١٤١٢:٠٢:٢١١٧:٤٣:٥٧١٨:٠١:٥٥٢٣:٢١:٢٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢١:٠٣١٢:٠٢:٠٧١٧:٤٢:٤١١٨:٠٠:٤٠٢٣:٢١:٠٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢١:٥٢١٢:٠١:٥٣١٧:٤١:٢٥١٧:٥٩:٢٦٢٣:٢٠:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٢:٤٢١٢:٠١:٤١١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:١٢٢٣:٢٠:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:٣٢١٢:٠١:٢٨١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٠٠٢٣:٢٠:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٢٢١٢:٠١:١٧١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٥:٤٨٢٣:٢٠:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٥:١٢١٢:٠١:٠٦١٧:٣٦:٣١١٧:٥٤:٣٧٢٣:١٩:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٦:٠٣١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٩:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٦:٥٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٢:١٩٢٣:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تویسرکان

تویسرکان یکی از شهرهای استان همدان در ایران است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵)، جمعیت آن ۵۵٬۷۰۸ نفر است. تویسرکان در جنوب کوه الوند و شهر همدان واقع شده‌است.

شهر تویسرکان در ویکیپدیا

شهر تویسرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تویسرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تویسرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تویسرکان بر روی نقشه

شهر تویسرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تویسرکان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تویسرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تویسرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تویسرکان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تویسرکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تویسرکان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تویسرکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تویسرکان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تویسرکان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تویسرکان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تویسرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو