جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تویسرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز تویسرکان


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٥٠
اذان ظهر: ١٢:١٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٢٦:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٦:١٠

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تویسرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلك بورن
می توان یك میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تویسرکان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تویسرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تویسرکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٤:١٨١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٢١١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:١٥١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٨:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٠١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٠٢١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:١٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٥:٠٠١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٤:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:١٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:٤٥١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٢:٠٢١٣:١٢:٣٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١١:٢٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٣:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٠:٤٣١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٠:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٣:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٨:٢١١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تویسرکان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تویسرکان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٤٥٢٣:٢٠:٤١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٤:١٩١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٣٤٢٣:٢٠:٥٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٤:٤١١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢١:١٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٤:١١١٢:٠٥:٠٣١٧:٠٥:٤١١٧:٢٥:١٨٢٣:٢١:٣٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٥:٠٤١٢:٠٥:٢٥١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٥:١٣٢٣:٢١:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٥:٥٧١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٥:٠٩٢٣:٢٢:١٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٦:١٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٥:٠٨٢٣:٢٢:٣٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٧:٣٩١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٠٨٢٣:٢٢:٥٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٨:٢٨١٢:٠٧:٠٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٥:١٠٢٣:٢٣:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٩:١٧١٢:٠٧:٢٧١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٥:١٤٢٣:٢٣:٤١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٠٦١٢:٠٧:٥٣١٧:٠٥:٣١١٧:٢٥:٢٠٢٣:٢٤:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١٠:٥٣١٢:٠٨:١٩١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٥:٢٧٢٣:٢٤:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١١:٣٩١٢:٠٨:٤٦١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٤:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٩:١٣١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٤٨٢٣:٢٥:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٣:٠٨١٢:٠٩:٤١١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٥:٤٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٣:٥٠١٢:١٠:٠٩١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:١٦٢٣:٢٦:١٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٤:٣٢١٢:١٠:٣٧١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٣٢٢٣:٢٦:٣٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٥:١٢١٢:١١:٠٦١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٧:٠٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٥:٥١١٢:١١:٣٥١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:١٠٢٣:٢٧:٣٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٦:٢٩١٢:١٢:٠٤١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢٨:٠٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٧:٠٦١٢:١٢:٣٣١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٥٥٢٣:٢٨:٢٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٧:٤١١٢:١٣:٠٣١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٨:٢٠٢٣:٢٨:٥٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٨:١٥١٢:١٣:٣٢١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٤٧٢٣:٢٩:٢٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٤٧١٢:١٤:٠٢١٧:٠٩:١٧١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٩:٥٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٩:١٧١٢:١٤:٣٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٤٥٢٣:٣٠:٢٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٩:٤٧١٢:١٥:٠٢١٧:١٠:١٨١٧:٣٠:١٦٢٣:٣٠:٥٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥١:٣١٠٧:٢٠:١٤١٢:١٥:٣٢١٧:١٠:٥١١٧:٣٠:٤٩٢٣:٣١:٢٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥١:٥٨٠٧:٢٠:٤٠١٢:١٦:٠٢١٧:١١:٢٦١٧:٣١:٢٣٢٣:٣١:٥٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٢:٢٤٠٧:٢١:٠٥١٢:١٦:٣٢١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٥٩٢٣:٣٢:٢٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢١:٢٧١٢:١٧:٠٢١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٣٦٢٣:٣٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:٥٣١٢:٠٢:١١١٧:٠٨:١١١٧:٢٧:٢٩٢٣:١٩:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٩:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٧:٤٦١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:٤٧٢٣:١٩:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٣:٠١١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٢٩٢٣:١٩:٥٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٩:٣٨١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٠:٠٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٣:٣٩١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٠:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٤٥٢٣:٢٠:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٤:١٩١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٣٤٢٣:٢٠:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٤:٤١١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢١:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٤:١١١٢:٠٥:٠٣١٧:٠٥:٤١١٧:٢٥:١٨٢٣:٢١:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٥:٠٤١٢:٠٥:٢٥١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٥:١٣٢٣:٢١:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٥:٥٧١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٥:٠٩٢٣:٢٢:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٦:١٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٥:٠٨٢٣:٢٢:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٧:٣٩١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٠٨٢٣:٢٢:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٨:٢٨١٢:٠٧:٠٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٥:١٠٢٣:٢٣:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٩:١٧١٢:٠٧:٢٧١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٥:١٤٢٣:٢٣:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:٠٦١٢:٠٧:٥٣١٧:٠٥:٣١١٧:٢٥:٢٠٢٣:٢٤:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١٠:٥٣١٢:٠٨:١٩١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٥:٢٧٢٣:٢٤:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١١:٣٩١٢:٠٨:٤٦١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٤:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٩:١٣١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٤٨٢٣:٢٥:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٣:٠٨١٢:٠٩:٤١١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٥:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٣:٥٠١٢:١٠:٠٩١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:١٦٢٣:٢٦:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٤:٣٢١٢:١٠:٣٧١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٣٢٢٣:٢٦:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٥:١٢١٢:١١:٠٦١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٧:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٥:٥١١٢:١١:٣٥١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:١٠٢٣:٢٧:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٦:٢٩١٢:١٢:٠٤١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢٨:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٧:٠٦١٢:١٢:٣٣١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٥٥٢٣:٢٨:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٧:٤١١٢:١٣:٠٣١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٨:٢٠٢٣:٢٨:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٨:١٥١٢:١٣:٣٢١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٤٧٢٣:٢٩:٢٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٤٧١٢:١٤:٠٢١٧:٠٩:١٧١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تویسرکان

تویسرکان یکی از شهرهای استان همدان در ایران است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵)، جمعیت آن ۵۵٬۷۰۸ نفر است. تویسرکان در جنوب کوه الوند و شهر همدان واقع شده‌است.

شهر تویسرکان در ویکیپدیا

شهر تویسرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تویسرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تویسرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تویسرکان بر روی نقشه

شهر تویسرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تویسرکان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تویسرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تویسرکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تویسرکان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تویسرکان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تویسرکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تویسرکان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تویسرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو