جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تویسرکان

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز تویسرکان


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٤٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تویسرکان (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تویسرکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

جك كانفیلد
برپایه‌ی بالاترین معیارهای [=سنجه‌های] خود زندگی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تویسرکان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تویسرکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تویسرکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تویسرکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣١:٢١١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:١٥١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٨:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٠١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٠٢١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:١٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٥:٠٠١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:١٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:٤٥١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٢:٠٢١٣:١٢:٣٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١١:٢٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٣:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٠:٤٣١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٠:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٨:٢١١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تویسرکان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تویسرکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تویسرکان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تویسرکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تویسرکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٠٨:٤١١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٥:١٣١٢:٠٨:٢٠١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٤٣٢٣:٢٧:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٥:٥٦١٢:٠٧:٥٩١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:١٨٢٣:٢٦:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٠٧:٣٩١٨:٠٨:٠٥١٨:٢٥:٥٣٢٣:٢٦:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٧:٢٤١٢:٠٧:١٨١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٦:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٦:٥٨١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٠٤٢٣:٢٥:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٠٦:٣٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢١:٤٠٢٣:٢٥:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٩:٣٧١٢:٠٦:١٨١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:١٦٢٣:٢٥:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٢١١٢:٠٥:٥٩١٨:٠١:٠٤١٨:١٨:٥٣٢٣:٢٥:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:٠٦١٢:٠٥:٣٩١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٤:٤٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١١:٥١١٢:٠٥:٢٠١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٠٧٢٣:٢٤:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٥:٠٢١٧:٥٦:٥٦١٨:١٤:٤٥٢٣:٢٤:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٣:٢٢١٢:٠٤:٤٤١٧:٥٥:٣٣١٨:١٣:٢٣٢٣:٢٣:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٠٨١٢:٠٤:٢٦١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٠٢٢٣:٢٣:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٤:٥٤١٢:٠٤:٠٨١٧:٥٢:٥١١٨:١٠:٤٢٢٣:٢٣:١٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:٤١١٢:٠٣:٥١١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٢٢٢٣:٢٢:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٢٨١٢:٠٣:٣٤١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٢٢:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٧:١٥١٢:٠٣:١٨١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٤٤٢٣:٢٢:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٠٢١٢:٠٣:٠٢١٧:٤٧:٣١١٨:٠٥:٢٦٢٣:٢٢:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٢:٤٦١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٠٩٢٣:٢١:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:٣٧١٢:٠٢:٣١١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٥٢٢٣:٢١:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٠:٢٦١٢:٠٢:١٧١٧:٤٣:٣٨١٨:٠١:٣٦٢٣:٢١:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:١٤١٢:٠٢:٠٣١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٢١٢٣:٢١:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٠٣١٢:٠١:٤٩١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٠:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٢:٥٣١٢:٠١:٣٧١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:٥٤٢٣:٢٠:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٣:٤٢١٢:٠١:٢٥١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٦:٤٢٢٣:٢٠:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٣٣١٢:٠١:١٣١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٣٠٢٣:٢٠:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٢٣١٢:٠١:٠٢١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:١٩٢٣:١٩:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٦:١٤١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٣:١٠٢٣:١٩:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٧:٠٥١٢:٠٠:٤٢١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٠١٢٣:١٩:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تویسرکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تویسرکان شهر تویسرکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تویسرکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تویسرکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تویسرکان

تویسرکان یکی از شهرستان‌های استان همدان در ایران است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است و ۶۵٬۰۰۰نفر جمعیت دارد. تویسرکان در جنوب کوه الوند و شهر همدان واقع شده‌است. این شهر به خاطر تعدد و بزرگی درخت‌های گردویش بسیار معروف است

شهر تویسرکان در ویکیپدیا

شهر تویسرکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تویسرکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تویسرکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تویسرکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تویسرکان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر تویسرکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تویسرکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تویسرکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تویسرکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تویسرکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تویسرکان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تویسرکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تویسرکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تویسرکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تویسرکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو