جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توکل آباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز توکل آباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توکل آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای توکل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای توکل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تاسیت
آنها كه غم كمتری دارند، با خودنمایی بیشتری می گریند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توکل آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توکل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توکل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توکل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٨:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:١١١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:١٠١٣:٠١:٥١١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:١٠١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:١١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:١٢١٣:٠١:٢٦١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:١٥١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٢٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٣٠٠٠:١٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:١٠٠٠:١٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:١٩٠٠:١٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠١٠٠:١٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توکل آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای توکل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای توکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای توکل آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای توکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای توکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای توکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای توکل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای توکل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای توکل آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٢٨١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٤:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٤:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:٢٢١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٠١١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٤:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٦:٤٠١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٥:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:١٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:١٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٥٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٥:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٣٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٥:٢٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٩:١٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٥٧١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٥:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٠:٢٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:٣٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:١٦١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢١:٥٥١٣:١٠:١٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٥:٤٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:١٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٥:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٥:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٥:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٥:٤٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٩:٤١١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٥:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٩:٣١١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٥:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٩:٢٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:١١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٥:٣٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٥:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٥:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٢٥:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٥:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:١٤١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توکل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای توکل آباد روستای توکل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای توکل آباد روستای توکل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توکل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای توکل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توکل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توکل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توکل آباد

روستای توکل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توکل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توکل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توکل آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای توکل آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای توکل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توکل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توکل آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق توکل آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توکل آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق توکل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توکل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق توکل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا توکل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ توکل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توکل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توکل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو