جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توکلی پایین

چانف | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز توکلی پایین


اذان صبح: ٠٤:٥١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٠٦:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٤

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توکلی پایین (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای توکلی پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای توکلی پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

دیل كارنگی
برای حل مشكل ابتدا باید حقیقت را دریابیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توکلی پایین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توکلی پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکلی پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکلی پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توکلی پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٦:٠٣١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٥:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٤٠٢٣:٤٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٥:٣٥١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:١٤٢٣:٤٤:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٥:٢٧١٨:٥٩:٣٤١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٥:١٩١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٤:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:١٢١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٥٨٢٣:٤٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٠١:١١١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٤:٥٩١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٣:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٤٢٢٣:٤٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:١٧٢٣:٤٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٥٣٢٣:٤٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٤:٤٠١٩:٠٣:٥٦١٩:٢١:٢٨٢٣:٤٢:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٤٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٢:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٤:٣١١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٢:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٤:٢٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٤:٢٨١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٤١:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:١١٢٣:٤١:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤١:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٤:٣٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٢١٢٣:٤١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٤:٣٤١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤١:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٤:٣٧١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٣١٢٣:٤١:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٨:٣١١٢:٢٤:٤١١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤١:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢٤:٤٥١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:١١١٩:٣٠:١٤٢٣:٤١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٤:٥٤١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توکلی پایین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای توکلی پایین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکلی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای توکلی پایین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٥:٢٣١٢:٣٣:٤٣١٨:٤٢:٢٧١٨:٥٨:٥٤٢٣:٥٥:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٤:١٧١٢:٣٣:٢٤١٨:٤٢:٥٦١٨:٥٩:٢٤٢٣:٥٤:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٣:٠٦١٨:٤٣:٢٥١٨:٥٩:٥٣٢٣:٥٤:٣٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٢:٠٧١٢:٣٢:٤٨١٨:٤٣:٥٤١٩:٠٠:٢٣٢٣:٥٤:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٢:٣٠١٨:٤٤:٢٣١٩:٠٠:٥٣٢٣:٥٣:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:١٩:٥٧١٢:٣٢:١٣١٨:٤٤:٥٢١٩:٠١:٢٣٢٣:٥٣:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٨:٥٢١٢:٣١:٥٥١٨:٤٥:٢١١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٣:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٧:٤٨١٢:٣١:٣٧١٨:٤٥:٥٠١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥٢:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٦:٤٤١٢:٣١:١٩١٨:٤٦:١٩١٩:٠٢:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٣١:٠٢١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٥٢:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٧:١٨١٩:٠٣:٥٣٢٣:٥١:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٣:٣٣١٢:٣٠:٢٨١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٢٣٢٣:٥١:٢٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٢:٢٩١٢:٣٠:١١١٨:٤٨:١٦١٩:٠٤:٥٤٢٣:٥١:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١١:٢٧١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٢٤٢٣:٥٠:٤٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٠:٢٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٩:٢٣١٢:٢٩:٢١١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٢٦٢٣:٥٠:٠٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٨:٢١١٢:٢٩:٠٦١٨:٥٠:١٤١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٩:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٢٠١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٧:٢٨٢٣:٤٩:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٢٨:٣٥١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٩:٠٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٨:٢٠١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٣١٢٣:٤٨:٤٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٢٨:٠٥١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٠٣٢٣:٤٨:٢٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٥١١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٨:٠٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٢:٢٤١٢:٢٧:٣٧١٨:٥٣:١٥١٩:١٠:٠٧٢٣:٤٧:٤٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٧:٢٤١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٧:٢٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٢٧:١١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:١٢٢٣:٤٧:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٠٥٠٥:٥٩:٣٣١٢:٢٦:٥٩١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٤٥٢٣:٤٦:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٢٦:٤٧١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:١٨٢٣:٤٦:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٧:٤٣١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٥:٥٠١٩:١٢:٥١٢٣:٤٦:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٦:٢٤١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٢٥٢٣:٤٦:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٥:٥٦١٢:٢٦:١٣١٨:٥٦:٥٣١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توکلی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکلی پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای توکلی پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکلی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای توکلی پایین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٣١:٥٥١١:٣٥:٣٠١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٥:٥٥٢٣:٢٧:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٠:٤٩١٢:٣٥:١٢١٨:٣٩:٥٩١٨:٥٦:٢٥٢٣:٥٦:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٢٩:٤٤١٢:٣٤:٥٥١٨:٤٠:٢٩١٨:٥٦:٥٤٢٣:٥٦:٣٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٢٨:٣٩١٢:٣٤:٣٧١٨:٤٠:٥٩١٨:٥٧:٢٤٢٣:٥٦:١٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٢٧:٣٣١٢:٣٤:١٩١٨:٤١:٢٨١٨:٥٧:٥٤٢٣:٥٥:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٢٦:٢٨١٢:٣٤:٠١١٨:٤١:٥٧١٨:٥٨:٢٤٢٣:٥٥:٣٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٥:٢٣١٢:٣٣:٤٣١٨:٤٢:٢٧١٨:٥٨:٥٤٢٣:٥٥:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٤:١٧١٢:٣٣:٢٤١٨:٤٢:٥٦١٨:٥٩:٢٤٢٣:٥٤:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٣:٠٦١٨:٤٣:٢٥١٨:٥٩:٥٣٢٣:٥٤:٣٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٢:٠٧١٢:٣٢:٤٨١٨:٤٣:٥٤١٩:٠٠:٢٣٢٣:٥٤:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٢:٣٠١٨:٤٤:٢٣١٩:٠٠:٥٣٢٣:٥٣:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:١٩:٥٧١٢:٣٢:١٣١٨:٤٤:٥٢١٩:٠١:٢٣٢٣:٥٣:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٨:٥٢١٢:٣١:٥٥١٨:٤٥:٢١١٩:٠١:٥٣٢٣:٥٣:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:١٧:٤٨١٢:٣١:٣٧١٨:٤٥:٥٠١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥٢:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٦:٤٤١٢:٣١:١٩١٨:٤٦:١٩١٩:٠٢:٥٣٢٣:٥٢:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٣١:٠٢١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٥٢:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٧:١٨١٩:٠٣:٥٣٢٣:٥١:٤٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٣:٣٣١٢:٣٠:٢٨١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٢٣٢٣:٥١:٢٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٢:٢٩١٢:٣٠:١١١٨:٤٨:١٦١٩:٠٤:٥٤٢٣:٥١:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١١:٢٧١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٢٤٢٣:٥٠:٤٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٠:٢٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٩:٢٣١٢:٢٩:٢١١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٢٦٢٣:٥٠:٠٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٨:٢١١٢:٢٩:٠٦١٨:٥٠:١٤١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٩:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٢٠١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٧:٢٨٢٣:٤٩:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٠١٢:٢٨:٣٥١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٩:٠٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٨:٢٠١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٣١٢٣:٤٨:٤٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٢٨:٠٥١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٠٣٢٣:٤٨:٢٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٧:٥١١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٨:٠٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٢:٢٤١٢:٢٧:٣٧١٨:٥٣:١٥١٩:١٠:٠٧٢٣:٤٧:٤٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٧:٢٤١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٧:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٢٧:١١١٨:٥٤:١٦١٩:١١:١٢٢٣:٤٧:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای توکلی پایین روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای توکلی پایین روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توکلی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکلی پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای توکلی پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توکلی پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توکلی پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توکلی پایین

روستای توکلی پایین بر روی نقشه

روستای توکلی پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توکلی پایین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای توکلی پایین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای توکلی پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توکلی پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ توکلی پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق توکلی پایین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توکلی پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق توکلی پایین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق توکلی پایین
زمان پخش اذان آنلاین به افق توکلی پایین
افق شرعی امروز فردا توکلی پایین دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ توکلی پایین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو