جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توکلی پایین

چانف | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز توکلی پایین


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٤
اذان ظهر: ١١:٤١:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤١:١٩
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٢٥

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توکلی پایین (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای توکلی پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای توکلی پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است كه: او را در همه چیز اطاعت كند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیكو كند و قرآن را به او تعلیم دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توکلی پایین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توکلی پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکلی پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توکلی پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توکلی پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٥:٥٦١٢:٢٦:١٣١٨:٥٦:٥٣١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٦:٠٣١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٥:٤٤١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٤٠٢٣:٤٤:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٥:٣٥١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:١٤٢٣:٤٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٥:٢٧١٨:٥٩:٣٤١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٥:١٩١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:١٢١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٥٨٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٥:٠٥١٩:٠١:١١١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٣:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٤:٥٩١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٣:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٤٢٢٣:٤٣:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٧:٠٨١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:١٧٢٣:٤٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٤:٤٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٥٣٢٣:٤٣:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٤:٤٠١٩:٠٣:٥٦١٩:٢١:٢٨٢٣:٤٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٤٢:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٤:٣١١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٢:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٢:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٢:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٤:٢٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٢:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٤:٢٨١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٤١:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:١١٢٣:٤١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤١:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٤:٣٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٢١٢٣:٤١:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٤:٣٤١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤١:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٤:٣٧١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٣١٢٣:٤١:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٨:٣١١٢:٢٤:٤١١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤١:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢٤:٤٥١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:١١١٩:٣٠:١٤٢٣:٤١:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٤:٥٤١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توکلی پایین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای توکلی پایین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای توکلی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکلی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای توکلی پایین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٥:٣٢١١:٤٠:٤٣١٧:٠٦:١٠١٧:٢٣:٣٤٢٣:٠١:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٥:١٠١١:٤٠:٥٥١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٤:١٨٢٣:٠١:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٤:٤٧١١:٤١:٠٧١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٥:٠٣٢٣:٠١:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٢٢١١:٤١:١٧١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٥:٤٨٢٣:٠٢:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٣:٥٦١١:٤١:٢٧١٧:٠٩:١٥١٧:٢٦:٣٢٢٣:٠٢:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٣:٢٨١١:٤١:٣٦١٧:١٠:٠١١٧:٢٧:١٦٢٣:٠٢:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٢:٥٩١١:٤١:٤٤١٧:١٠:٤٦١٧:٢٧:٥٩٢٣:٠٢:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٢:٢٨١١:٤١:٥١١٧:١١:٣٢١٧:٢٨:٤٣٢٣:٠٢:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:١١:٥٧١١:٤١:٥٨١٧:١٢:١٦١٧:٢٩:٢٦٢٣:٠٣:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١١:٢٤١١:٤٢:٠٣١٧:١٣:٠١١٧:٣٠:٠٨٢٣:٠٣:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٠:٤٩١١:٤٢:٠٨١٧:١٣:٤٥١٧:٣٠:٥١٢٣:٠٣:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٠:١٣١١:٤٢:١٢١٧:١٤:٢٩١٧:٣١:٣٣٢٣:٠٣:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٠٩:٣٧١١:٤٢:١٥١٧:١٥:١٢١٧:٣٢:١٤٢٣:٠٣:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥١:٤٦٠٦:٠٨:٥٨١١:٤٢:١٧١٧:١٥:٥٥١٧:٣٢:٥٥٢٣:٠٣:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥١:١٢٠٦:٠٨:١٩١١:٤٢:١٩١٧:١٦:٣٨١٧:٣٣:٣٦٢٣:٠٣:٣٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٧:٣٨١١:٤٢:٢٠١٧:١٧:٢٠١٧:٣٤:١٧٢٣:٠٣:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٦:٥٧١١:٤٢:٢٠١٧:١٨:٠٢١٧:٣٤:٥٧٢٣:٠٣:٤٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٦:١٤١١:٤٢:١٩١٧:١٨:٤٣١٧:٣٥:٣٧٢٣:٠٣:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٥:٣٠١١:٤٢:١٧١٧:١٩:٢٥١٧:٣٦:١٦٢٣:٠٣:٤٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٤:٤٥١١:٤٢:١٥١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٦:٥٥٢٣:٠٣:٤٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٣:٥٩١١:٤٢:١٢١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٧:٣٤٢٣:٠٣:٤٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٣:١٢١١:٤٢:٠٩١٧:٢١:٢٥١٧:٣٨:١٣٢٣:٠٣:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٢:٢٥١١:٤٢:٠٤١٧:٢٢:٠٥١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٣:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠١:٣٦١١:٤١:٥٩١٧:٢٢:٤٤١٧:٣٩:٢٨٢٣:٠٣:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٠:٤٦١١:٤١:٥٤١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٠:٠٦٢٣:٠٣:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٧٠٥:٥٩:٥٥١١:٤١:٤٨١٧:٢٤:٠١١٧:٤٠:٤٣٢٣:٠٣:٣٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٠٠٥:٥٩:٠٤١١:٤١:٤١١٧:٢٤:٣٩١٧:٤١:١٩٢٣:٠٣:٢٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٢:١١٠٥:٥٨:١١١١:٤١:٣٣١٧:٢٥:١٧١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٣:١٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤١:٢٢٠٥:٥٧:١٨١١:٤١:٢٥١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توکلی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکلی پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای توکلی پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای توکلی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توکلی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای توکلی پایین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٠:٤٦١١:٤١:٥٤١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٠:٠٦٢٣:٠٣:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٥:٥٩:٥٥١١:٤١:٤٨١٧:٢٤:٠١١٧:٤٠:٤٣٢٣:٠٣:٣٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٥:٥٩:٠٤١١:٤١:٤١١٧:٢٤:٣٩١٧:٤١:١٩٢٣:٠٣:٢٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٥:٥٨:١١١١:٤١:٣٣١٧:٢٥:١٧١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٣:١٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٥:٥٧:١٨١١:٤١:٢٥١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٣:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٥:٥٦:٢٤١١:٤١:١٦١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٣:٠٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٥:٢٩١١:٤١:٠٧١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٣:٤٢٢٣:٠٢:٥٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٤:٣٣١١:٤٠:٥٧١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٤:١٧٢٣:٠٢:٤٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٣:٣٧١١:٤٠:٤٦١٧:٢٨:١٨١٧:٤٤:٥١٢٣:٠٢:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٢:٤٠١١:٤٠:٣٥١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٥:٢٥٢٣:٠٢:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥١:٤٢١١:٤٠:٢٤١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٥:٥٩٢٣:٠٢:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٠:٤٤١١:٤٠:١٢١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٦:٣٣٢٣:٠٢:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٤٩:٤٥١١:٣٩:٥٩١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٧:٠٦٢٣:٠١:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٥:٤٨:٤٥١١:٣٩:٤٦١٧:٣١:١٠١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠١:٤٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٤٧:٤٥١١:٣٩:٣٢١٧:٣١:٤٣١٧:٤٨:١١٢٣:٠١:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٥:٤٦:٤٤١١:٣٩:١٨١٧:٣٢:١٦١٧:٤٨:٤٣٢٣:٠١:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٥:٤٥:٤٣١١:٣٩:٠٤١٧:٣٢:٤٨١٧:٤٩:١٥٢٣:٠١:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٤٤:٤١١١:٣٨:٤٩١٧:٣٣:٢٠١٧:٤٩:٤٧٢٣:٠٠:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٤٣:٣٩١١:٣٨:٣٤١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٠:١٩٢٣:٠٠:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٢:٣٧١١:٣٨:١٩١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٠:٥٠٢٣:٠٠:١٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٤١:٣٤١١:٣٨:٠٣١٧:٣٤:٥٦١٧:٥١:٢١٢٢:٥٩:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٠:٣٠١١:٣٧:٤٧١٧:٣٥:٢٧١٧:٥١:٥٢٢٢:٥٩:٤٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٧:٣٠١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٢:٢٣٢٢:٥٩:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٣٨:٢٣١١:٣٧:١٤١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٢:٥٣٢٢:٥٩:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٣٧:١٨١١:٣٦:٥٧١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٣:٢٤٢٢:٥٨:٥٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٣٦:١٤١١:٣٦:٤٠١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٣:٥٤٢٢:٥٨:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٣٥:٠٩١١:٣٦:٢٣١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٤:٢٤٢٢:٥٨:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٤:٠٥١١:٣٦:٠٥١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٤:٥٥٢٢:٥٧:٥٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٣:٠٠١١:٣٥:٤٨١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:٢٥٢٢:٥٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توکلی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای توکلی پایین روستای توکلی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای توکلی پایین روستای توکلی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توکلی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توکلی پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای توکلی پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توکلی پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توکلی پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توکلی پایین

روستای توکلی پایین بر روی نقشه

روستای توکلی پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توکلی پایین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای توکلی پایین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای توکلی پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توکلی پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توکلی پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق توکلی پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق توکلی پایین
افق شرعی امروز فردا توکلی پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق توکلی پایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق توکلی پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق توکلی پایین
جدول اوقات شرعی امروز فردا توکلی پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق توکلی پایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توکلی پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو