جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توچال

حصار امیر | پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز توچال


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥١:١١
اذان مغرب: ١٧:١١:٢٥
نیمه شب: ٢٣:١٣:٢٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توچال (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای توچال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای توچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .

اوقات شرعی ماه جاری روستای توچال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توچال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توچال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توچال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توچال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توچال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٢٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:١٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٣:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٣:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٢:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٤٨٠٠:١٢:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٤١٠٠:١٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٦٠٠:١١:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٤:١١١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:١٩٠٠:١١:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:١١٠٠:١١:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٠٣٠٠:١١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٠:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٩:٣١١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٠:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٩:٣١١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٩:٣١٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٩:٣١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٠:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٩:٣٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٢:١١٠٠:١٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٩:٣٥٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٣:٠١٠٠:٠٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٠٩:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٠٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥٩:٤٧٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:١٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٩:٥٢٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٠٩:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٢:٥٢١٢:٥٩:٥٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توچال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای توچال

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای توچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای توچال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٠:٥١١١:٥٠:٥٧١٦:٥٠:٤٨١٧:١٠:٣٦٢٣:٠٧:٠٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥١:٤٧١١:٥١:١٧١٦:٥٠:٣٣١٧:١٠:٢٤٢٣:٠٧:٢١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٢:٤٢١١:٥١:٣٩١٦:٥٠:٢١١٧:١٠:١٤٢٣:٠٧:٣٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٣:٣٧١١:٥٢:٠٠١٦:٥٠:١١١٧:١٠:٠٥٢٣:٠٧:٥٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٤:٣١١١:٥٢:٢٣١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٥٩٢٣:٠٨:١٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٥:٢٥١١:٥٢:٤٦١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٨:٣٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٦:١٧١١:٥٣:١٠١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٨:٥٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٧:٠٩١١:٥٣:٣٤١٦:٤٩:٤٩١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٩:١٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٨:٠٠١١:٥٣:٥٩١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٩:٤١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٨:٥٠١١:٥٤:٢٥١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٥٥٢٣:١٠:٠٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٩:٣٩١١:٥٤:٥١١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٩:٥٩٢٣:١٠:٢٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣١:٠١٠٧:٠٠:٢٧١١:٥٥:١٧١٦:٤٩:٥٨١٧:١٠:٠٦٢٣:١٠:٥١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:١٤١١:٥٥:٤٤١٦:٥٠:٠٦١٧:١٠:١٥٢٣:١١:١٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:٠٠١١:٥٦:١١١٦:٥٠:١٥١٧:١٠:٢٥٢٣:١١:٤٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠٢:٤٤١١:٥٦:٣٩١٦:٥٠:٢٦١٧:١٠:٣٨٢٣:١٢:٠٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٣:٢٨١١:٥٧:٠٦١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٥٢٢٣:١٢:٣٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٤:١٠١١:٥٧:٣٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٠٨٢٣:١٢:٥٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٤:٥١١١:٥٨:٠٣١٦:٥١:١١١٧:١١:٢٥٢٣:١٣:٢٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٥:٣٠١١:٥٨:٣٢١٦:٥١:٣٠١٧:١١:٤٥٢٣:١٣:٥٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٦:٠٩١١:٥٩:٠١١٦:٥١:٥١١٧:١٢:٠٦٢٣:١٤:٢١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٦:٤٥١١:٥٩:٣١١٦:٥٢:١٤١٧:١٢:٢٩٢٣:١٤:٥٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:٥٤٢٣:١٥:١٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٧:٥٤١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٣:٠٤١٧:١٣:٢١٢٣:١٥:٤٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٨:٢٧١٢:٠١:٠٠١٦:٥٣:٣٢١٧:١٣:٤٩٢٣:١٦:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٨:٥٨١٢:٠١:٣٠١٦:٥٤:٠٢١٧:١٤:١٨٢٣:١٦:٤٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٩:٢٧١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:٥٠٢٣:١٧:١٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٩:٥٤١٢:٠٢:٣٠١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٢٣٢٣:١٧:٤٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٠:٢٥٠٧:١٠:٢٠١٢:٠٣:٠٠١٦:٥٥:٤١١٧:١٥:٥٧٢٣:١٨:١٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٥١٠٧:١٠:٤٤١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٦:١٧١٧:١٦:٣٣٢٣:١٨:٤٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤١:١٥٠٧:١١:٠٧١٢:٠٣:٥٩١٦:٥٦:٥٥١٧:١٧:١٠٢٣:١٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای توچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای توچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای توچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای توچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای توچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای توچال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٥:٠٥١١:٤٩:٠٨١٦:٥٢:٥٤١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٥:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٦:٠٣١١:٤٩:٢٥١٦:٥٢:٢٨١٧:١٢:٠٦٢٣:٠٥:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:٠١١١:٤٩:٤١١٦:٥٢:٠٤١٧:١١:٤٤٢٣:٠٦:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٧:٥٩١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٤٢١٧:١١:٢٤٢٣:٠٦:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٠:١٨١٦:٥١:٢٢١٧:١١:٠٦٢٣:٠٦:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٩:٥٤١١:٥٠:٣٧١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٥٠٢٣:٠٦:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٠:٥١١١:٥٠:٥٧١٦:٥٠:٤٨١٧:١٠:٣٦٢٣:٠٧:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥١:٤٧١١:٥١:١٧١٦:٥٠:٣٣١٧:١٠:٢٤٢٣:٠٧:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٢:٤٢١١:٥١:٣٩١٦:٥٠:٢١١٧:١٠:١٤٢٣:٠٧:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٣:٣٧١١:٥٢:٠٠١٦:٥٠:١١١٧:١٠:٠٥٢٣:٠٧:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٤:٣١١١:٥٢:٢٣١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٥٩٢٣:٠٨:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٥:٢٥١١:٥٢:٤٦١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٨:٣٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٦:١٧١١:٥٣:١٠١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٨:٥٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٧:٠٩١١:٥٣:٣٤١٦:٤٩:٤٩١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٩:١٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٨:٠٠١١:٥٣:٥٩١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٩:٤١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٨:٥٠١١:٥٤:٢٥١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٥٥٢٣:١٠:٠٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٩:٣٩١١:٥٤:٥١١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٩:٥٩٢٣:١٠:٢٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٧:٠٠:٢٧١١:٥٥:١٧١٦:٤٩:٥٨١٧:١٠:٠٦٢٣:١٠:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:١٤١١:٥٥:٤٤١٦:٥٠:٠٦١٧:١٠:١٥٢٣:١١:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:٠٠١١:٥٦:١١١٦:٥٠:١٥١٧:١٠:٢٥٢٣:١١:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠٢:٤٤١١:٥٦:٣٩١٦:٥٠:٢٦١٧:١٠:٣٨٢٣:١٢:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٣:٢٨١١:٥٧:٠٦١٦:٥٠:٣٩١٧:١٠:٥٢٢٣:١٢:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٤:١٠١١:٥٧:٣٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٠٨٢٣:١٢:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٤:٥١١١:٥٨:٠٣١٦:٥١:١١١٧:١١:٢٥٢٣:١٣:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٥:٣٠١١:٥٨:٣٢١٦:٥١:٣٠١٧:١١:٤٥٢٣:١٣:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٦:٠٩١١:٥٩:٠١١٦:٥١:٥١١٧:١٢:٠٦٢٣:١٤:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٦:٤٥١١:٥٩:٣١١٦:٥٢:١٤١٧:١٢:٢٩٢٣:١٤:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:٥٤٢٣:١٥:١٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٧:٥٤١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٣:٠٤١٧:١٣:٢١٢٣:١٥:٤٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٨:٢٧١٢:٠١:٠٠١٦:٥٣:٣٢١٧:١٣:٤٩٢٣:١٦:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای توچال روستای توچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای توچال روستای توچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای توچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توچال

روستای توچال بر روی نقشه

روستای توچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توچال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توچال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای توچال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای توچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توچال رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا توچال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق توچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق توچال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توچال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق توچال
زمان پخش اذان آنلاین به افق توچال
جدول اوقات شرعی امروز فردا توچال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق توچال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو