جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توول خانلی

چم خلف عیسی | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز توول خانلی


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١٥:٣٤

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توول خانلی (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای توول خانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای توول خانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توول خانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توول خانلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توول خانلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توول خانلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توول خانلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توول خانلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توول خانلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٩:٣١١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٦:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٩:١٣١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٦:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٥:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٤:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٤:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٨:١٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٤:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٨:١٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٤:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٨:١٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٩:١٨١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٣:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٣:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٣:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٨:١٣٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٨:١٦٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١١٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توول خانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توول خانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توول خانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توول خانلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای توول خانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای توول خانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توول خانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای توول خانلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای توول خانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای توول خانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای توول خانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توول خانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توول خانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای توول خانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای توول خانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توول خانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای توول خانلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٩:٠٦١١:٥٦:٠٧١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٠٧٢٣:١٦:٤١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٩:٤٩١١:٥٥:٥٩١٧:٣١:٤٥١٧:٤٩:٠٩٢٣:١٦:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٠:٣٢١١:٥٥:٥٢١٧:٣٠:٤٧١٧:٤٨:١٢٢٣:١٦:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢١:١٦١١:٥٥:٤٥١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٧:١٧٢٣:١٦:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٠١١١:٥٥:٣٩١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:٢٢٢٣:١٦:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٢:٤٦١١:٥٥:٣٤١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٥:٢٩٢٣:١٥:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:٣١١١:٥٥:٢٩١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٤:٣٧٢٣:١٥:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٤:١٦١١:٥٥:٢٥١٧:٢٦:١٢١٧:٤٣:٤٦٢٣:١٥:٤٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٥:٠٢١١:٥٥:٢٢١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٢:٥٦٢٣:١٥:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٥:٢٠١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٢:٠٧٢٣:١٥:٣١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٥:١٩١٧:٢٣:٤٠١٧:٤١:٢٠٢٣:١٥:٢٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٧:٢٣١١:٥٥:١٨١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٠:٣٤٢٣:١٥:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٨:١٠١١:٥٥:١٨١٧:٢٢:٠٥١٧:٣٩:٤٩٢٣:١٥:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٨:٥٨١١:٥٥:١٩١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٠٥٢٣:١٥:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٩:٤٦١١:٥٥:٢١١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٨:٢٣٢٣:١٥:١٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:٣٤١١:٥٥:٢٤١٧:١٩:٥٣١٧:٣٧:٤٢٢٣:١٥:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣١:٢٣١١:٥٥:٢٧١٧:١٩:١٢١٧:٣٧:٠٣٢٣:١٥:١٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٢:١٢١١:٥٥:٣٢١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٥:١٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٣:٠١١١:٥٥:٣٧١٧:١٧:٥٣١٧:٣٥:٤٩٢٣:١٥:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٣:٥٠١١:٥٥:٤٣١٧:١٧:١٦١٧:٣٥:١٣٢٣:١٥:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٤:٤٠١١:٥٥:٤٩١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٥:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٥:٣٠١١:٥٥:٥٧١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:٠٨٢٣:١٥:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٦:١٩١١:٥٦:٠٦١٧:١٥:٣٣١٧:٣٣:٣٧٢٣:١٥:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٧:١٠١١:٥٦:١٥١٧:١٥:٠٢١٧:٣٣:٠٨٢٣:١٥:٤٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٦:٢٥١٧:١٤:٣٣١٧:٣٢:٤١٢٣:١٥:٤٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٨:٥٠١١:٥٦:٣٦١٧:١٤:٠٥١٧:٣٢:١٥٢٣:١٥:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٩:٤١١١:٥٦:٤٨١٧:١٣:٣٨١٧:٣١:٥١٢٣:١٦:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٠:٣١١١:٥٧:٠١١٧:١٣:١٤١٧:٣١:٢٨٢٣:١٦:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤١:٢٢١١:٥٧:١٤١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٠٧٢٣:١٦:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٢:١٣١١:٥٧:٢٩١٧:١٢:٢٩١٧:٣٠:٤٨٢٣:١٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توول خانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای توول خانلی روستای توول خانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای توول خانلی روستای توول خانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توول خانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توول خانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای توول خانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توول خانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توول خانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توول خانلی

روستای توول خانلی بر روی نقشه

روستای توول خانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توول خانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توول خانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توول خانلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای توول خانلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای توول خانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توول خانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توول خانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توول خانلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توول خانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق توول خانلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توول خانلی
زمان پخش اذان زنده به افق توول خانلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق توول خانلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا توول خانلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق توول خانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق توول خانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توول خانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو