جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تومیانه

حمیل | اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تومیانه

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٢٢

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تومیانه (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای تومیانه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تومیانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تومیانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

ارد بزرگ
پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تومیانه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تومیانه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تومیانه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تومیانه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تومیانه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تومیانه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٢١١٣:٢٣:٠٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤١٠٠:٣٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٢:٠٦١٣:٢٢:٥٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٥٠:٥١١٣:٢٢:٣٩١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:١٧٠٠:٣٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٩:٣٨١٣:٢٢:٢٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٨:٢٤١٣:٢٢:١٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:١٢١٣:٢١:٥٩١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٨:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٦:٠١١٣:٢١:٤٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٣٠٠٠:٣٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢١:٣٤١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:١٩٠٠:٣٧:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٤٠١٣:٢١:٢٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٧:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢١:١١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤١:٢٢١٣:٢١:٠٠٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٦:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٠:٣٠٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٥:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٠:٢١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٤:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٩:٥١٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣١:٤٩١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٣:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٠:٥١١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٩:٢٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٢:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:١٠١٣:١٩:٢٢٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٦:١٧١٣:١٩:١٩٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٢:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٩:١٥٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تومیانه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تومیانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تومیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تومیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تومیانه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تومیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تومیانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تومیانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تومیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تومیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تومیانه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تومیانه روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تومیانه روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تومیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تومیانه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تومیانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تومیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تومیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تومیانه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٧:٥٧٠٠:٣٣:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:١٢:٢٢١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٥:١١٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٨:١٨٠٠:٣٤:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:١٢:٥٤١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٧:٥١٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٤:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٣:١٢١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٣٤:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٣٤:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٣٥:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٤:١٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٨:٤١٠٠:٣٥:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٦:٢٧٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٨:٤١٠٠:٣٥:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٦:٣٨٢٠:٣٨:٠٨٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٣٥:٥٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٨:٠٦٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٦:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٧:٠١٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٣٦:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٦:١٩١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:٢١٠٠:٣٦:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٨:١٢٠٠:٣٦:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٧:١٦١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٠١٠٠:٣٧:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٣٧:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٨:١٧١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٧:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٨:٠١٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٧:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٩:٢١١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٨:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٦:٢٧٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣٨:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٣٨:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٢١:٠٤١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٨:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٩:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٩:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٨:٥٤٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٤:٣٩٠٠:٣٩:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٣٩:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٤٠:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:٢٩:٠٩٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:٠٥٠٠:٤٠:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢٩:١٣٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٢:٣١٠٠:٤٠:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٩:١٧٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥١:٥٥٠٠:٤٠:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٩:٢٠٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:١٧٠٠:٤٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تومیانه روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تومیانه روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تومیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تومیانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تومیانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تومیانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تومیانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تومیانه

روستای تومیانه بر روی نقشه

روستای تومیانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تومیانه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تومیانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تومیانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تومیانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تومیانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تومیانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تومیانه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تومیانه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تومیانه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تومیانه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تومیانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو