جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تومیانه

حمیل | اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تومیانه


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:١٩:١٥
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٠٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تومیانه (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای تومیانه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تومیانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تومیانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ابوالعلامعری
از مردم دور باش و تنها زندگی كن، نه به كسی ستم كن و نه بگذار كسی به تو ستم كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تومیانه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تومیانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تومیانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تومیانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تومیانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تومیانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٥٠٦:٣٩:٥٩١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٣٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٨:٥٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٥:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٠:٠٤٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٤:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٣٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣١:٣٦١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٣:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٣:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٩:٤١١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٧:٥١١٣:١٩:٢٥٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٩:٢٢٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٩:١٩٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٢:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٥:١٥١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٩:١٥٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٢:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٩:١٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣١:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٩:١٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:٢١١٣:١٩:١٤٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٣١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٩:١٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣١:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١٩:١٧٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤١٠٠:٣١:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٩:١٨١٣:١٩:٢٠٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣١:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٨:٣٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٨:٠٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٧:٢٧١٣:١٩:٣٠٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٦:٢٢١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تومیانه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تومیانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تومیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تومیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تومیانه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تومیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تومیانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تومیانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تومیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تومیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تومیانه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٩:٤٦١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:١٥٠٠:٤٢:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٧:٥٩٠٠:٤١:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥١:١١١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤١:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤١:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٤:٣٠١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:٤١:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:١٧١٣:٢٤:١٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٤١:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٢٧٠٠:٤١:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٤١١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٠٨٠٠:٤٠:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٣:١٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٤٠:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢٣:٠٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٤٠:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٢:٤١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٤٠:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٢:٢٢١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٤٠:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٢:٠٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٣٩:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٨:٥١١٣:٢١:٤٢١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٨٠٠:٣٩:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٦:٥٩:٣٢١٣:٢١:٢٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٣٩:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٠:١٣١٣:٢١:٠٢١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:١١٠٠:٣٩:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٠:٥٤١٣:٢٠:٤١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٤٨٠٠:٣٨:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠١:٣٥١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣٨:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٢:١٦١٣:١٩:٥٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٠٠٠:٣٨:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٢:٥٧١٣:١٩:٣٨١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٣٦٠٠:٣٨:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٩:١٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١١٠٠:٣٧:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٤:١٩١٣:١٨:٥٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٧:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٨:٣٤١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢٢٠٠:٣٧:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٥:٤١١٣:١٨:١٣١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٥٧٠٠:٣٦:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٦:٢٢١٣:١٧:٥١١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٦:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٧:٠٣١٣:١٧:٣٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٨٠٠:٣٦:١٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٧:٤٥١٣:١٧:٠٨١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٥:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٨:٢٦١٣:١٦:٤٧١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:١٨٠٠:٣٥:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٩:٠٧١٣:١٦:٢٥١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٥٣٠٠:٣٥:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٩:٤٩١٣:١٦:٠٤١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٥:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٠:٣٠١٢:١٥:٤٣١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:٠٤٢٣:٣٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تومیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تومیانه روستای تومیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تومیانه روستای تومیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تومیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تومیانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تومیانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تومیانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تومیانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تومیانه

روستای تومیانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تومیانه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تومیانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تومیانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تومیانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تومیانه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تومیانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تومیانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تومیانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تومیانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تومیانه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تومیانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تومیانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تومیانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو