جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تولیدپوشال کولر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای تولیدپوشال کولر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تولیدپوشال کولر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای تولیدپوشال کولر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تولیدپوشال کولر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تولیدپوشال کولر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تولیدپوشال کولر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٤:٠٧١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٧٢٣:٣٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٣:٠٨١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:١٩٢٣:٣٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٢١:٢٠١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٣٠٥:٤١:١٣١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٠:١٦١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٠٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:١٢٢٣:٣٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٠٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٥٥٢٣:٣٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٥٢٣:٣٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٥:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٨٢٣:٣٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٠:١٦١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤١٢٣:٣٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٠٧٢٣:٣٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٢٩:٤٢١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٢٩:٠١١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٤٨١٩:٣٠:٣٢٢٣:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١٤٢٣:٣٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٠:١٥١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٧٢٣:٣٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٢٧:٠٨١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٩٢٣:٣٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٢٦:٣٣١٢:٢٠:١٩١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢١٢٣:٣٤:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٢٥:٥٩١٢:٢٠:٢٢١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٤:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٧٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٥٢٣:٣٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٤٠٥:٢٣:٥٩١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤٥٢٣:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تولیدپوشال کولر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تولیدپوشال کولر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تولیدپوشال کولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تولیدپوشال کولر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تولیدپوشال کولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تولیدپوشال کولر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تولیدپوشال کولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تولیدپوشال کولر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٢٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٢١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٠٣٢٢:٣٦:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٦٢٢:٣٦:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٠٠٥:١٣:٣٠١١:١٥:٤١١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٢٩٢٢:٣٦:١١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٩٠٥:١٤:٠٦١١:١٥:٢٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١٢٢٢:٣٥:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٨٠٥:١٤:٤٢١١:١٤:٥٩١٧:١٤:٤٩١٧:٣١:٥٥٢٢:٣٥:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٦٠٥:١٥:١٨١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٥:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٤٠٥:١٥:٥٤١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٧١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٣٠٥:١٦:٣٠١١:١٣:٥٩١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٠٧٢٢:٣٤:٣٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١١٠٥:١٧:٠٧١١:١٣:٤٠١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٤:١٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٩٠٥:١٧:٤٣١١:١٣:٢١١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٥:٣٧٢٢:٣٣:٥٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:١٨:٢٠١١:١٣:٠٢١٧:٠٧:١٥١٧:٢٤:٢٣٢٢:٣٣:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٥٠٥:١٨:٥٨١١:١٢:٤٣١٧:٠٦:٠١١٧:٢٣:٠٩٢٢:٣٣:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٣٠٥:١٩:٣٥١١:١٢:٢٥١٧:٠٤:٤٧١٧:٢١:٥٥٢٢:٣٣:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٠:١٣١١:١٢:٠٧١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٠:٤٢٢٢:٣٢:٤٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٢٠:٥١١١:١١:٤٩١٧:٠٢:٢٠١٧:١٩:٣٠٢٢:٣٢:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٢١:٢٩١١:١١:٣٢١٧:٠١:٠٧١٧:١٨:١٨٢٢:٣٢:١٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٢٢:٠٨١١:١١:١٥١٦:٥٩:٥٥١٧:١٧:٠٦٢٢:٣١:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥١٠٥:٢٢:٤٧١١:١٠:٥٨١٦:٥٨:٤٣١٧:١٥:٥٦٢٢:٣١:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٢٣:٢٦١١:١٠:٤٣١٦:٥٧:٣٢١٧:١٤:٤٦٢٢:٣١:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٢٤:٠٦١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:٢٢١٧:١٣:٣٦٢٢:٣١:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٢٤:٤٦١١:١٠:١٢١٦:٥٥:١٢١٧:١٢:٢٧٢٢:٣٠:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٥:٢٦١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٠٣١٧:١١:١٩٢٢:٣٠:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٦:٠٧١١:٠٩:٤٤١٦:٥٢:٥٥١٧:١٠:١٢٢٢:٣٠:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٦:٤٨١١:٠٩:٣٠١٦:٥١:٤٧١٧:٠٩:٠٦٢٢:٣٠:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٧:٢٩١١:٠٩:١٨١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٠٠٢٢:٢٩:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٢٨:١١١١:٠٩:٠٥١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٦:٥٦٢٢:٢٩:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٢٨:٥٣١١:٠٨:٥٤١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٥:٥٢٢٢:٢٩:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٢٩:٣٦١١:٠٨:٤٣١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٤:٤٩٢٢:٢٩:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٠:١٩١١:٠٨:٣٣١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٣:٤٧٢٢:٢٨:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٣١:٠٢١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٦٢٢:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تولیدپوشال کولر روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تولیدپوشال کولر روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تولیدپوشال کولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تولیدپوشال کولر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تولیدپوشال کولر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تولیدپوشال کولر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تولیدپوشال کولر

روستای تولیدپوشال کولر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تولیدپوشال کولر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تولیدپوشال کولر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تولیدپوشال کولر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تولیدپوشال کولر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تولیدپوشال کولر
زمان پخش اذان مستقیم به افق تولیدپوشال کولر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تولیدپوشال کولر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تولیدپوشال کولر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تولیدپوشال کولر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو