جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تولیدپوشال کولر


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تولیدپوشال کولر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

توماس فولر
نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تولیدپوشال کولر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تولیدپوشال کولر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تولیدپوشال کولر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تولیدپوشال کولر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تولیدپوشال کولر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٧:١٨١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:٢٨١٩:٠٩:٠٣٢٣:٤٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٦:٠٩١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٤٤٢٣:٤٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٤٧١٩:١٠:٢٥٢٣:٤١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٣:٥٤١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:٢٧١٩:١١:٠٦٢٣:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢٣:١٣١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٤٨٢٣:٤١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١١٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:٤٦١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:٢٦١٩:١٣:١٢٢٣:٤٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٦:٤٦١٩:١٤:٣٦٢٣:٣٩:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٢:١١١٨:٥٧:٢٦١٩:١٥:١٨٢٣:٣٩:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٨:٠٦١٩:١٦:٠٠٢٣:٣٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١١٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٨:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢١:٣٠١٩:٠٠:٠٧١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥١٢٣:٣٨:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤١:٢٥١٢:٢١:١٣١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٤٢٣:٣٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٧:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٦٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٥١١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٦:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٤٧٢٣:٣٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣١:١٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٣٢٣:٣٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٠:٣٣١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تولیدپوشال کولر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تولیدپوشال کولر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تولیدپوشال کولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تولیدپوشال کولر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تولیدپوشال کولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تولیدپوشال کولر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تولیدپوشال کولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تولیدپوشال کولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تولیدپوشال کولر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٥٢٣:٣٤:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٢٣:٥٩١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤٥٢٣:٣٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٢٤٢٣:٣٤:١٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٥١١٩:١٨:٥٣١٩:٣٨:٠٣٢٣:٣٤:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٢:٤٣١٢:٢٠:٥٨١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٤٢٢٣:٣٤:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٢٢:٢١١٢:٢١:٠٥١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٢٠٢٣:٣٤:١٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢٢:٠٠١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٤:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٢١:٤١١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٣٣٢٣:٣٤:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٢١:٢٣١٢:٢١:٢٩١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٠٩٢٣:٣٤:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥١٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٣٧١٩:٢٢:٢٣١٩:٤١:٤٥٢٣:٣٤:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٠:٥١١٢:٢١:٤٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٣٤:٢٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٠:٣٧١٢:٢١:٥٦١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٣٢٣:٣٤:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢٢:٠٦١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٤:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٢:١٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٥٨٢٣:٣٤:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:٢٩٢٣:٣٤:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٥٩٢٣:٣٤:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:١٩:٥١١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٢٨٢٣:٣٥:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:٥٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٤٢١٢:٢٣:١١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٥:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٥٠٢٣:٣٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٥:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٣٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:٣٩٢٣:٣٥:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:١٩:٤٢١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٠٢٢٣:٣٥:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٦:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٩:٥١١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٦:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٩:٠٤٢٣:٣٦:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٢٢٢٣:٣٦:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٣٩٢٣:٣٦:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٠:٢٤١٢:٢٥:١٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٥٥٢٣:٣٧:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٠:٣٥١٢:٢٥:٣١١٩:٣٠:٢٨١٩:٥٠:٠٩٢٣:٣٧:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تولیدپوشال کولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تولیدپوشال کولر روستای تولیدپوشال کولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تولیدپوشال کولر روستای تولیدپوشال کولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تولیدپوشال کولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تولیدپوشال کولر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تولیدپوشال کولر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تولیدپوشال کولر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تولیدپوشال کولر

روستای تولیدپوشال کولر بر روی نقشه

روستای تولیدپوشال کولر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تولیدپوشال کولر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تولیدپوشال کولر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تولیدپوشال کولر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تولیدپوشال کولر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تولیدپوشال کولر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تولیدپوشال کولر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تولیدپوشال کولر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا تولیدپوشال کولر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تولیدپوشال کولر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تولیدپوشال کولر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تولیدپوشال کولر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو