جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توراده

چلوند | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز توراده


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٨
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢١:٠٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توراده (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای توراده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای توراده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توراده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بهترین شهر یا كشور برای تو، جایی است كه زندگی تو را تنظیم و آماده كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توراده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توراده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توراده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توراده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توراده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توراده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٤:١٤١٣:١٢:٤٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٤٤١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٠:٣١١٣:١٢:٢١٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٩:١٩١٣:١٢:١٣٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٨:٠٨١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٥:٤٩١٣:١١:٥٣٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٢:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٤:٤٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٣:٣٥١٣:١١:٤٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٢:٣٠١٣:١١:٣٨٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢١:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٢٧١٣:١١:٣٤٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:١٠:٢٤١٣:١١:٣١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:١١:٢٨٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٨:٢٣١٣:١١:٢٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٠:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٧:٢٥١٣:١١:٢٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:١١:٢٣٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٣٩٠٠:١٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٥:٣٣١٣:١١:٢٢٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٣٦٠٠:١٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١١٠٦:٠٤:٣٩١٣:١١:٢٣٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٩:٣٣٠٠:١٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٣:٤٧١٣:١١:٢٣٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٣٥٠٦:٠٢:٥٦١٣:١١:٢٤٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٢:٠٧١٣:١١:٢٦٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٦٠٦:٠١:٢٠١٣:١١:٢٩٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٤٠٦:٠٠:٣٤١٣:١١:٣٢٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:١٢٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٩:٥٠١٣:١١:٣٥٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٥:٠٦٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:١١:٣٩٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:٥٩٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:١١:٤٤٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:٥٢٠٠:١٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥٧:٤٧١٣:١١:٤٩٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٧:٤٤٠٠:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توراده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توراده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توراده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توراده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای توراده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای توراده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توراده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای توراده

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای توراده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای توراده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای توراده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توراده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توراده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توراده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای توراده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توراده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توراده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٥١:٥٠١٣:١٦:٥٧٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٤:٢١٠٠:١٩:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٥٢:٠٥١٣:١٧:١٠٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٤:٣٢٠٠:٢٠:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٥٢:٢١١٣:١٧:٢٣٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٤:٤٠٠٠:٢٠:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:٥٢:٣٨١٣:١٧:٣٦٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٤:٤٦٠٠:٢٠:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٧:٤٩٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٤:٥١٠٠:٢٠:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٥٣:١٨١٣:١٨:٠١٢٠:٤٢:٣٨٢١:٠٤:٥٣٠٠:٢١:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٥٣:٤١١٣:١٨:١٤٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٤:٥٤٠٠:٢١:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٥٤:٠٥١٣:١٨:٢٦٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٤:٥٢٠٠:٢١:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٥٤:٣٠١٣:١٨:٣٨٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٤:٤٩٠٠:٢١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٦٠٥:٥٤:٥٧١٣:١٨:٥٠٢٠:٤٢:٣٣٢١:٠٤:٤٤٠٠:٢٢:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٥٠٥:٥٥:٢٥١٣:١٩:٠٢٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٤:٣٦٠٠:٢٢:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٥٥:٥٤١٣:١٩:١٣٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٤:٢٧٠٠:٢٢:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٥٦:٢٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٤:١٦٠٠:٢٣:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٩:٣٥٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٤:٠٢٠٠:٢٣:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٥٧:٣٠١٣:١٩:٤٥٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٣:٤٧٠٠:٢٣:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٩:٥٥٢٠:٤١:٣٠٢١:٠٣:٢٩٠٠:٢٤:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٨:٤٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:٤١:١٣٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٤:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٩:١٦١٣:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠٢:٤٩٠٠:٢٤:٤١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥٩:٥٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠٢:٢٥٠٠:٢٥:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٦٠٦:٠٠:٣٢١٣:٢٠:٣١٢٠:٤٠:١٠٢١:٠٢:٠٠٠٠:٢٥:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٦٠٦:٠١:١٢١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠١:٣٢٠٠:٢٥:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٧٠٦:٠١:٥٢١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٩:١٩٢١:٠١:٠٣٠٠:٢٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٣٨:٥٠٢١:٠٠:٣٢٠٠:٢٦:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٤٠٦:٠٣:١٦١٣:٢٠:٥٩٢٠:٣٨:٢٠٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٦:٠٣:٥٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٢٦:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٦:٠٤:٤٢١٣:٢١:١٠٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢١:١٥٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٢٧:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٦:١٢١٣:٢١:١٩٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٢٧:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢١:٢٣٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٢٧:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٦:٠١٠٠:٢٨:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٨:٣٢١٣:٢١:٢٩٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:١٥٠٠:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توراده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توراده روستای توراده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توراده روستای توراده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توراده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توراده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای توراده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توراده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توراده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توراده

روستای توراده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توراده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توراده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توراده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای توراده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای توراده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توراده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توراده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توراده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توراده دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ توراده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق توراده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توراده
جدول اوقات شرعی امروز فردا توراده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق توراده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق توراده
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ توراده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توراده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو