جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر توحید

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز توحید


اذان صبح: ٠٥:٥٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٥٦
اذان ظهر: ١٢:١٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٣٥

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر توحید (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر توحید)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر توحید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر توحید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه مار را برای این نكشد كه كشتن آن گناه است از من نیست اما اگر برای این نكشی كه حیوانی است و به تو آزاری نمی‌رساند باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر توحید

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر توحید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر توحید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر توحید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر توحید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توحید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:١٧١٣:١٩:٤٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:١٠١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٩:٢٧٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٩:١٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٣٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٩:٠٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٩:٠١٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٣:٥١١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٨:٤٦٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٣:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣١:٥١١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٣:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٢:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٢:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٨:١٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٢:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٨:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣١:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٦:١٦١٣:١٨:١١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٣١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٨:٠٨٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣١:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٨:٠٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٨:٠٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٨:٠٣٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:١١١٣:١٨:٠٣٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١١٠٦:٢١:٢٦١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٨:٠٣٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٨:٠٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٩:٢٠١٣:١٨:٠٦٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٨:٤٠١٣:١٨:٠٩٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٨:٠٣١٣:١٨:١٢٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٠:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٧:٢٦١٣:١٨:١٥٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٩:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:١٩٢٠:٢٠:١٠٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٢٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٦:١٨١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٢٩:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٤٦١٣:١٨:٢٩٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٢٤٠٠:٢٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توحید

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر توحید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر توحید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توحید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر توحید

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر توحید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توحید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر توحید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر توحید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توحید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر توحید

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٧:٤٠١٧:١٥:٢٧١٧:٣٤:٣٢٢٣:٢٥:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٧:٥٧١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٥:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠١:٢٨١٢:٠٨:١٣١٧:١٤:٤٣١٧:٣٣:٥٣٢٣:٢٥:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٢:٢٣١٢:٠٨:٣١١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٥:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٨:٥٠١٧:١٤:٠٦١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٦:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٩:٠٩١٧:١٣:٥١١٧:٣٣:٠٧٢٣:٢٦:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠٩:٢٩١٧:١٣:٣٧١٧:٣٢:٥٥٢٣:٢٦:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٦:٠٠١٢:٠٩:٤٩١٧:١٣:٢٥١٧:٣٢:٤٥٢٣:٢٦:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٦:٥٣١٢:١٠:١١١٧:١٣:١٦١٧:٣٢:٣٧٢٣:٢٧:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٧:٤٥١٢:١٠:٣٣١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٣١٢٣:٢٧:٣١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٨:٣٧١٢:١٠:٥٥١٧:١٣:٠١١٧:٣٢:٢٧٢٣:٢٧:٥١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٩:٢٨١٢:١١:١٨١٧:١٢:٥٧١٧:٣٢:٢٤٢٣:٢٨:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:١٠:١٩١٢:١١:٤٢١٧:١٢:٥٥١٧:٣٢:٢٣٢٣:٢٨:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١١:٠٩١٢:١٢:٠٧١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:٢٥٢٣:٢٨:٥٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١١:٥٨١٢:١٢:٣١١٧:١٢:٥٥١٧:٣٢:٢٧٢٣:٢٩:١٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٦٠٧:١٢:٤٦١٢:١٢:٥٧١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٣٢٢٣:٢٩:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٣٣١٢:١٣:٢٣١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:٣٨٢٣:٣٠:٠٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٢٠١٢:١٣:٤٩١٧:١٣:١١١٧:٣٢:٤٧٢٣:٣٠:٢٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٥:٠٥١٢:١٤:١٦١٧:١٣:٢٠١٧:٣٢:٥٧٢٣:٣٠:٥١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٥:٤٩١٢:١٤:٤٣١٧:١٣:٣٠١٧:٣٣:٠٨٢٣:٣١:١٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٦:٣٣١٢:١٥:١١١٧:١٣:٤٣١٧:٣٣:٢٢٢٣:٣١:٤٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤١٠٧:١٧:١٥١٢:١٥:٣٩١٧:١٣:٥٧١٧:٣٣:٣٧٢٣:٣٢:٠٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٧:٥٦١٢:١٦:٠٧١٧:١٤:١٣١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣٢:٣٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٨:٣٦١٢:١٦:٣٦١٧:١٤:٣١١٧:٣٤:١٢٢٣:٣٣:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٩:١٥١٢:١٧:٠٤١٧:١٤:٥٠١٧:٣٤:٣٣٢٣:٣٣:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٨٠٧:١٩:٥٢١٢:١٧:٣٤١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:٥٤٢٣:٣٣:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢٠:٢٩١٢:١٨:٠٣١٧:١٥:٣٥١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٤:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢١:٠٤١٢:١٨:٣٣١٧:١٦:٠٠١٧:٣٥:٤٣٢٣:٣٤:٥٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٩٠٧:٢١:٣٧١٢:١٩:٠٢١٧:١٦:٢٦١٧:٣٦:١٠٢٣:٣٥:٢٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:٢٢:٠٩١٢:١٩:٣٢١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٣٨٢٣:٣٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر توحید شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر توحید شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر توحید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توحید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر توحید

توحید شهری است در بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام ایران. در سال ۱۳۹۱ شهر کهره به این شهر الحاق شد

شهر توحید در ویکیپدیا

شهر توحید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر توحید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر توحید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر توحید بر روی نقشه

شهر توحید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر توحید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر توحید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر توحید
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر توحید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر توحید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر توحید رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توحید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق توحید
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توحید دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ توحید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق توحید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا توحید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق توحید
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ توحید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر توحید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو