جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر توحید

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز توحید

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٦
اذان ظهر: ١٣:٢٦:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٥:٥٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر توحید (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر توحید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر توحید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر توحید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

ناتانیل براندن
هدف از زندگی این است كه از یك حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یك تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر توحید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر توحید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر توحید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر توحید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر توحید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان توحید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٢٦١٣:٢١:٥٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٠٠٠:٣٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥١:١١١٣:٢١:٤٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٠:٥٨٠٠:٣٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢١:٢٩١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢١:١٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢١:٠١١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٦:٢٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٠٨٠٠:٣٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٥:٠٩١٣:٢٠:٣٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٠:٢٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢٠:١٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:٣٦:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤١:٤٠١٣:٢٠:٠٠١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٣٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٩:٤٩١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٠٩٠٠:٣٥:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٩:٢٦١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٥:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٨:١٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٤:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٧:١٤١٣:١٩:١٩٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٤:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٦:١٠١٣:١٩:١٠٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٤:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٣:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٨:٥٤٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٨:٤٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣١:٠٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٢:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٠:٠٧١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٦٠٠:٣٢:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٩:١٠١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٢:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٨:١٥١٣:١٨:١٨٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٣٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٧:٢١١٣:١٨:١٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٨:١١٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣١:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٨:٠٨٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣١:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٨:٠٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣١:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٨:٠٤٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٨:٠٣٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توحید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر توحید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر توحید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توحید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر توحید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر توحید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توحید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر توحید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر توحید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توحید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر توحید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر توحید شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر توحید شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر توحید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توحید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر توحید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر توحید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توحید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر توحید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١١:٣٩١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٥:٣٠٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٣٢:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١١:٥٣١٣:٢٣:٤٨٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٢:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٤:٠١٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٦:٢١٠٠:٣٣:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٢:٢٥١٣:٢٤:١٣٢٠:٣٥:٥٩٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٣٣:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٢:٤٣١٣:٢٤:٢٦٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٣:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٣:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٤:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٤:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٤:٠٦١٣:٢٥:١٦٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٤:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٤:٣٠١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٢٠٠:٣٤:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٦:٣٨٠٠:٣٥:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٥:٢١١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣٥:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٥:٤٨١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٣٥:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٦:١٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٥:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٦:١٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٧:١٥١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٥:٥٤٠٠:٣٦:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٦:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٨:١٧١٣:٢٦:٥١٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٥:٢٤٠٠:٣٧:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٧:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٩:٢٣١٣:٢٧:٠٨٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٧:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٧:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٨:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٢١:٠٧١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٨:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٨:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٨:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٧:٤٩٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٢:١٧٠٠:٣٩:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٧:٥٤٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣٩:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥١:١٤٠٠:٣٩:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٨:٠٢٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٩:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٩:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٤٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر توحید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر توحید شهر توحید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر توحید شهر توحید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر توحید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توحید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر توحید

توحید شهری است در بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام ایران. در سال ۱۳۹۱ شهر کهره به این شهر الحاق شد

شهر توحید در ویکیپدیا

شهر توحید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر توحید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر توحید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر توحید بر روی نقشه

شهر توحید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر توحید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر توحید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر توحید
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر توحید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر توحید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر توحید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر توحید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا توحید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق توحید
زمان پخش اذان زنده به افق توحید
زمان پخش اذان مستقیم به افق توحید
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ توحید دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ توحید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق توحید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ توحید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر توحید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو