جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای توتکی

توتکی | سیاهکل | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز توتکی


اذان صبح: ٠٤:٠٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٢

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای توتکی (شهرستان سیاهکل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای توتکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای توتکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توتکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هنگام وضوء، میان انگشتان خود را باز كرده (تا آب میان آنها جاری شود) و به این وسیله، خداوند میان آنها را با آتش فاصله نمی‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای توتکی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای توتکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای توتکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای توتکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای توتکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توتکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٨:١٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:١٢١٣:٠٧:٥١١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥١٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٤١٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٣١٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١١:٣٤١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٨:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٠:٣١١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:١١٠٠:١٧:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٦٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:١٤٠٠:١٥:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٧:٠١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٥:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٩٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٧:١٣٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٨:٣٩٠٠:١٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٧:١٨٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٩:٢٩٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توتکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توتکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای توتکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توتکی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای توتکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای توتکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توتکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای توتکی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای توتکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای توتکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای توتکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای توتکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توتکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توتکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای توتکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای توتکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توتکی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣١٠٥:٥١:٠٦١٣:١٢:٢٧٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٥:٣٢٠٠:١٧:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٥١:٢٠١٣:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:٤٢٠٠:١٧:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:٥١:٣٦١٣:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٥١٠٠:١٧:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٤٠٥:٥١:٥٣١٣:١٣:٠٥٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٥٨٠٠:١٨:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥٢:١٢١٣:١٣:١٨٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٦:٠٣٠٠:١٨:١٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٥٢:٣٣١٣:١٣:٣١٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٦:٠٦٠٠:١٨:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٥٢:٥٥١٣:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١١٠٥:٥٣:١٨١٣:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٦:٠٦٠٠:١٩:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٥٣:٤٣١٣:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٦:٠٣٠٠:١٩:٢١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٨٠٥:٥٤:٠٩١٣:١٤:١٩٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٥٩٠٠:١٩:٣٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٥٤:٣٦١٣:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:٥٣٠٠:١٩:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٥٥:٠٤١٣:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٢٠:١٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٥:٣٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٢٠:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥٦:٠٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٥٦:٣٧١٣:١٥:١٤٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٢١:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٧:١٠١٣:١٥:٢٤٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٢١:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٥٧:٤٤١٣:١٥:٣٤٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٢١:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٨:١٩١٣:١٥:٤٣٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٤:١٤٠٠:٢١:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٨:٥٦١٣:١٥:٥٢٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٥٢٠٠:٢٢:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٩:٣٣١٣:١٦:٠٠٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٢٢:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٦٠٦:٠٠:١١١٣:١٦:٠٨٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٢٢:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٩١٣:١٦:١٥٢٠:٣١:٢١٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٢٣:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠١:٢٩١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٢٣:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٦:٠٢:١٠١٣:١٦:٢٨٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٣٥٠٠:٢٣:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٢:٥١١٣:١٦:٣٤٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٢٨٠٠:٢٤:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٤:١٥١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٥١٠٠:٢٤:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠٤:٥٩١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٩:١٣٠٠:٢٤:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٧:٣٨٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٦:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٥:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٧:١٢١٣:١٦:٥٨٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای توتکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توتکی روستای توتکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای توتکی روستای توتکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای توتکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای توتکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای توتکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای توتکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای توتکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای توتکی

روستای توتکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای توتکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای توتکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای توتکی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای توتکی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای توتکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای توتکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای توتکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای توتکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توتکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توتکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق توتکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق توتکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق توتکی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ توتکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ توتکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق توتکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای توتکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو