جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر توتکابن

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز توتکابن


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر توتکابن (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر توتکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر توتکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر توتکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زنای زبان، سخن (زشت) است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر توتکابن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر توتکابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر توتکابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر توتکابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر توتکابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان توتکابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٩:١٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٤١٠٠:٢١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٨:٥١٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٠:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٠:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٣:١٦١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٩:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٢:١٤١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٩:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٠:١٤١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٩:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٨:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٨:١٤٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:١٤٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤١٠٠:١٧:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٨:١٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٨:١٤٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٧:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٨:١٦٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٦٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٧:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٦:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٦٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٨:٤١٠٠:١٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٦:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤١:٠٩٠٠:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توتکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توتکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر توتکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان توتکابن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر توتکابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر توتکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توتکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر توتکابن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر توتکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر توتکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر توتکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر توتکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توتکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر توتکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر توتکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر توتکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر توتکابن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٤:٣٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٤:٢١١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٢١٠٠:٢٨:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٤:٠٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٨:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٣:٤٨١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٨:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٨:١٤١٣:١٣:٣١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٨:٣٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٣:١٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٨:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٢:٥٦١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٨:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٠:٤١١٣:١٢:٣٨١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٨:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤١:٣٠١٣:١٢:١٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٧:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٢:١٨١٣:١٢:٠٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٧:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٣:٠٧١٣:١١:٤١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٧:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:٥٥١٣:١١:٢٢١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٧:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:٤٤١٣:١١:٠٢١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٧:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٠:٤٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢٦:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٦:٢٠١٣:١٠:٢٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٦:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٧:٠٩١٣:١٠:٠٢١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٦:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٩:٤١١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢٦:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٩:٢١١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٥٢٠٠:٢٥:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٢٠٠٠:٢٥:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٨:٣٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٥:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٨:١٧١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:١٧٠٠:٢٥:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٧:٥٦١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٤٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:١٤٠٠:٢٤:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٣:٣٣١٣:٠٧:١٣١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٤٢٠٠:٢٤:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٦:٥٢١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:١٠٠٠:٢٣:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٦:٣٠١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٣:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٦:٠٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٦:٤٧١٣:٠٥:٤٧١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢٣:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:٣٥١٣:٠٥:٢٦١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٠٢٠٠:٢٢:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٨:٢٤١٣:٠٥:٠٤١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٣٠٢٣:٥٢:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٩:١٣١٢:٠٤:٤٣١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٥٨٢٣:٢٢:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر توتکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر توتکابن شهر توتکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر توتکابن شهر توتکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر توتکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر توتکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر توتکابن

توتکابُن شهری در شهرستان رودبار در استان گیلان در ایران است

شهر توتکابن در ویکیپدیا

شهر توتکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر توتکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر توتکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر توتکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر توتکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر توتکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر توتکابن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر توتکابن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر توتکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر توتکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر توتکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر توتکابن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق توتکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق توتکابن
زمان پخش اذان مستقیم به افق توتکابن
جدول اوقات شرعی امروز فردا توتکابن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق توتکابن
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ توتکابن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق توتکابن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق توتکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر توتکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو