جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تهم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز تهم


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٢٢:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر تهم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تهم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
خودتان را از جرگه‌ی دوستانی كه شما را برای دستیابی به هدف‌هایتان پشتیبانی نمی‌كنند، با خوشرویی كنار بكشید، چرا كه دوستان نزدیك، همیشه می‌توانند در دگرگونی زندگی انسان كارساز باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تهم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تهم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:١٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٦:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٣:١١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٤:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٢١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٦١٣:١٢:١٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٣:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:١٧١٣:١٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:١٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٢٣١٣:١٢:٠٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:٠٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٢:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٧٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢١:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢١:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢١:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٢:١٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٤:١٩١٣:١٢:١٧٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٢٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٢:٢١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٣:٠١١٣:١٢:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٢:٣١٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تهم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تهم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تهم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تهم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٥٧:٠٧١٣:١٧:٣٩٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٢٢:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٥٧:٢١١٣:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٢٣:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٣٠٢١:٠٠:٠٨٠٠:٢٣:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥٧:٥٤١٣:١٨:١٨٢٠:٣٨:٣٧٢١:٠٠:١٤٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٥٨:١٣١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٤٣٢١:٠٠:١٩٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٥٨:٣٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٤٧٢١:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٨:٥٥١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٤٩٢١:٠٠:٢٤٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٥٩:١٨١٣:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٤٩٢١:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٩:٤٣١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٤٨٢١:٠٠:٢١٠٠:٢٤:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:١٩:٣١٢٠:٣٨:٤٥٢١:٠٠:١٧٠٠:٢٥:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٨:٤٠٢١:٠٠:١٠٠٠:٢٥:٣١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٦:٠١:٠٤١٣:١٩:٥٤٢٠:٣٨:٣٤٢١:٠٠:٠٢٠٠:٢٥:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٢٦:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:٢٠:١٦٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٤١٠٠:٢٦:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٦:٠٢:٣٦١٣:٢٠:٢٧٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٢٦:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٧٠٦:٠٣:٠٩١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:١١٠٠:٢٦:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٦٠٦:٠٣:٤٣١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٢٧:١٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠٤:١٨١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٢٧:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠٤:٥٤١٣:٢١:٠٤٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:١٢٠٠:٢٧:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠٥:٣٠١٣:٢١:١٢٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٢٨:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٦:٠٨١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٧:٢٤٠٠:٢٨:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:٢١:٢٧٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٢٨:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٧:٢٦١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢١:٤١٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٢٩:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:٢١:٤٦٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٢٩:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:٥٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١٠:١١١٣:٢١:٥٧٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٠:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٠:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١١:٣٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١٢:٢١١٣:٢٢:٠٨٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥٢:١٥٠٠:٣٠:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:١٣:٠٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تهم شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تهم شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر تهم

تهم (زنجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است

شهر تهم در ویکیپدیا

شهر تهم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهم
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تهم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تهم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو