جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تهم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز تهم


اذان صبح: ٠٥:٤١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٥٣:١٢
نیمه شب: ٠٠:٣٧:١٢

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر تهم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تهم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تهم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تهم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٣:٤٩١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٧:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:١٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٣:١١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٢١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٦١٣:١٢:١٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:١٧١٣:١٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:١٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٢٣١٣:١٢:٠٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:٠٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٧٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢١:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٢:١٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٤:١٩١٣:١٢:١٧٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٢٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٢:٢١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٣:٠١١٣:١٢:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٠:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٢:٣١٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تهم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تهم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١١:٤٠١٣:٢١:٣٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٨:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١٠:١١١٣:٢١:١٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٢٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٨:٤٣١٣:٢١:٠٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٧:٣٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:١٤١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:١٢٠٠:٣٧:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٥:٤٦١٣:٢٠:٢٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٦:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٤:١٨١٣:٢٠:٠٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٣٦:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٢:٤٩١٣:١٩:٤٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:٣٦:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:٢٢١٣:١٩:٣٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٩:١٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٤٠٠٠:٣٥:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٨:٢٧١٣:١٨:٥٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٣٣٠٠:٣٤:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٧:٠٠١٣:١٨:٣٧١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣٤:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:٢٠١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٢١٠٠:٣٤:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:١٨:٠٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:١٥٠٠:٣٣:٤٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٢:٤١١٣:١٧:٤٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:١٥١٣:١٧:٢٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٢:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٩:٥٠١٣:١٧:١٣١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٨:٢٦١٣:١٦:٥٧١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:٣٢:٠٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٦:٤١١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣١:٤٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٦:٢٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٣١:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٤:١٥١٣:١٦:١٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٣١:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٥:٥٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:٣١١٣:١٥:٤١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٠:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:١٠١٣:١٥:٢٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٥:١٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٤٠٠:٢٩:٣٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٣١١٣:١٥:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٠٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٦:١٢١٣:١٤:٤٧١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٨:٤٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٤:٣٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٨:٢٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٤:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٤:١١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٧:٤٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣١:٠٥١٣:١٣:٥٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تهم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تهم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٩:٠٣١٢:٢٣:٠٥١٨:٢٧:٤٤١٨:٤٦:٠٤٠٠:١٠:٠٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٠٠٧:١٧:٣٥١٣:٢٢:٤٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٥٨٠٠:٣٩:٤٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٦:٠٦١٣:٢٢:٣٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٩:٢٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٤:٣٧١٣:٢٢:١٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٩:٠٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٣:٠٩١٣:٢١:٥٤١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٣٨٠٠:٣٨:٤١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١١:٤٠١٣:٢١:٣٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٨:١٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:١٠:١١١٣:٢١:١٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٢٥٠٠:٣٧:٥٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٨:٤٣١٣:٢١:٠٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٧:٣٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:١٤١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:١٢٠٠:٣٧:١٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٥:٤٦١٣:٢٠:٢٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٦:٤٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٤:١٨١٣:٢٠:٠٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٥٩٠٠:٣٦:٢٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٢:٤٩١٣:١٩:٤٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٣٠٠:٣٦:٠٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:٢٢١٣:١٩:٣٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٩:١٢١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٤٠٠٠:٣٥:١٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٨:٢٧١٣:١٨:٥٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٣٣٠٠:٣٤:٥٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٧:٠٠١٣:١٨:٣٧١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣٤:٣٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:٢٠١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٢١٠٠:٣٤:٠٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:١٨:٠٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:١٥٠٠:٣٣:٤٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٢:٤١١٣:١٧:٤٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٥١:١٥١٣:١٧:٢٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٢:٥٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٩:٥٠١٣:١٧:١٣١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٨:٢٦١٣:١٦:٥٧١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:٣٢:٠٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٦:٤١١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣١:٤٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٦:٢٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٣١:٢٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٤:١٥١٣:١٦:١٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٣١:٠٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٥:٥٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٤١:٣١١٣:١٥:٤١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٠:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:١٠١٣:١٥:٢٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٥:١٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٤٠٠:٢٩:٣٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٣١١٣:١٥:٠٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٠٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٦:١٢١٣:١٤:٤٧١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تهم شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تهم شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهم

شهر تهم بر روی نقشه

شهر تهم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهم رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تهم
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تهم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهم
زمان پخش اذان زنده به افق تهم
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو