جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تهم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز تهم


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر تهم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر تهم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یورتن
دیوانگی محض است كه كسی برای آنكه ثروتمند بمیرد، زندگی خود را چون فقرا و بیچارگان به سر آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تهم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تهم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٣:٤٩١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٧:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٣:٣٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٦:١٣١٣:١٣:٢٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٣:١١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٩:٢٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٢١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٧:١٨١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٦:١٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٦١٣:١٢:١٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:١٧١٣:١٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:١٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:٢٣١٣:١٢:٠٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:٠٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٧٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٢:٠٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٨:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٢:٠٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢١:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢١:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٢:١٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٤:١٩١٣:١٢:١٧٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٢٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٢:٢١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٣:٠١١٣:١٢:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٠:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٢:٣١٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تهم

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تهم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٧:١٨١٢:١٧:٠٢١٧:٠٦:٥١١٧:٢٧:٢٩٢٣:٣١:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٧:٣٧١٢:١٧:٣٢١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٨:٠٩٢٣:٣٢:٠٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٧:٥٣١٢:١٨:٠١١٧:٠٨:١٥١٧:٢٨:٥١٢٣:٣٢:٣٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٨:٠٧١٢:١٨:٣٠١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٩:٣٤٢٣:٣٣:٠٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٨:٢٠١٢:١٨:٥٩١٧:٠٩:٤٥١٧:٣٠:١٩٢٣:٣٣:٣٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٨:٣٠١٢:١٩:٢٧١٧:١٠:٣١١٧:٣١:٠٤٢٣:٣٤:٠٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٨:٣٩١٢:١٩:٥٥١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٥١٢٣:٣٤:٣٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٨:٤٥١٢:٢٠:٢٢١٧:١٢:٠٩١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣٥:٠٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٨:٤٩١٢:٢٠:٥٠١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٢٨٢٣:٣٥:٣٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢١:١٦١٧:١٣:٥١١٧:٣٤:١٩٢٣:٣٦:٠٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢١:٤٣١٧:١٤:٤٤١٧:٣٥:١٠٢٣:٣٦:٣١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٨:٥١١٢:٢٢:٠٨١٧:١٥:٣٨١٧:٣٦:٠٢٢٣:٣٦:٥٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٢:٣٤١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٧:٢٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٢٢٠٧:٢٨:٤١١٢:٢٢:٥٨١٧:١٧:٢٩١٧:٣٧:٤٩٢٣:٣٧:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٨:٣٣١٢:٢٣:٢٣١٧:١٨:٢٥١٧:٣٨:٤٣٢٣:٣٨:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٨:٢٤١٢:٢٣:٤٦١٧:١٩:٢٣١٧:٣٩:٣٩٢٣:٣٨:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٤:٠٩١٧:٢٠:٢١١٧:٤٠:٣٥٢٣:٣٩:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٧:٥٨١٢:٢٤:٣٢١٧:٢١:٢٠١٧:٤١:٣٢٢٣:٣٩:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٧:٤٣١٢:٢٤:٥٣١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٢:٣٠٢٣:٤٠:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٧:٢٥١٢:٢٥:١٤١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٣:٢٨٢٣:٤٠:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٧:٠٥١٢:٢٥:٣٥١٧:٢٤:٢١١٧:٤٤:٢٦٢٣:٤٠:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٦:٤٤١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٥:٢٦٢٣:٤١:١٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٦:٢٠١٢:٢٦:١٤١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٦:٢٥٢٣:٤١:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٦:٣٢١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٧:٢٦٢٣:٤٢:٠١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٥:٢٨١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٨:٣١١٧:٤٨:٢٦٢٣:٤٢:٢٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٤:٥٨١٢:٢٧:٠٧١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٩:٢٧٢٣:٤٢:٤٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٠:٣٨١٧:٥٠:٢٩٢٣:٤٣:٠٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٧:٣٨١٧:٣١:٤٣١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٣:٢٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٧:٥٣١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٣:٤١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تهم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تهم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٥:٢٨١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٨:٣١١٧:٤٨:٢٦٢٣:٤٢:٢٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٤:٥٨١٢:٢٧:٠٧١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٩:٢٧٢٣:٤٢:٤٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٠:٣٨١٧:٥٠:٢٩٢٣:٤٣:٠٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٧:٣٨١٧:٣١:٤٣١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٣:٢٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٧:٥٣١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٣:٤١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٨:٢٠١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٣٦٢٣:٤٤:١٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٤٠٧:٢١:٢٥١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٣٨٢٣:٤٤:٣١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠١٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٤٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٦٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٨:٥٤١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:٤٣٢٣:٤٥:٠٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٩:١٥١٢:٢٩:٠٣١٧:٣٩:١٦١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٥:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٢٠٧:١٨:٢٨١٢:٢٩:١٢١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:٤٨٢٣:٤٥:٢٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٧:٣٩١٢:٢٩:٢٠١٧:٤١:٢٦١٨:٠٠:٥٠٢٣:٤٥:٣٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٦:٤٩١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:٥٢٢٣:٤٥:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٥:٥٨١٢:٢٩:٣٤١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٥٤٢٣:٤٥:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٥:٠٥١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٦:٠٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:١٠١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٤:٥٩٢٣:٤٦:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٣:١٤١٢:٢٩:٤٨١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٦:٠٠٢٣:٤٦:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٨٠٧:١٢:١٦١٢:٢٩:٥١١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٧:٠٢٢٣:٤٦:٣٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١١:١٧١٢:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٨:٠٤٢٣:٤٦:٣٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:١٧١٢:٢٩:٥٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٩:٠٥٢٣:٤٦:٤٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٩:١٥١٢:٢٩:٥٦١٧:٥١:٠٤١٨:١٠:٠٦٢٣:٤٦:٤٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٨:١٢١٢:٢٩:٥٦١٧:٥٢:٠٧١٨:١١:٠٧٢٣:٤٦:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٧:٠٨١٢:٢٩:٥٥١٧:٥٣:١٠١٨:١٢:٠٨٢٣:٤٦:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٩:٥٣١٧:٥٤:١٣١٨:١٣:٠٨٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٤:٥٦١٢:٢٩:٥١١٧:٥٥:١٦١٨:١٤:٠٩٢٣:٤٦:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:٤٨١٢:٢٩:٤٨١٧:٥٦:١٨١٨:١٥:٠٩٢٣:٤٦:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٢:٣٩١٢:٢٩:٤٤١٧:٥٧:٢٠١٨:١٦:٠٩٢٣:٤٦:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠١:٢٩١٢:٢٩:٤٠١٧:٥٨:٢٢١٨:١٧:٠٩٢٣:٤٦:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٩:٣٥١٧:٥٩:٢٣١٨:١٨:٠٨٢٣:٤٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تهم شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر تهم شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهم

شهر تهم بر روی نقشه

شهر تهم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تهم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهم
زمان پخش اذان زنده به افق تهم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو