جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهم

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز تهم

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٥٨

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهم (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر تهم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تهم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كه خود را در محل تهمت درآورد كسی را كه گمان بد به او می‌برد ملامت نكند و هر كه راز خود را پنهان دارد اختیار با خودش است و هر سخنی كه از دو كس گذشت فاش می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهم

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تهم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٣:١٣١٣:١٥:٥٩١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤١:٥١١٣:١٥:٤٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٣٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٥:٣٠١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٩:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٩:٠٩١٣:١٥:١٦١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٠١٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٥:٠٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٦:٣١١٣:١٤:٥٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٥:١٣١٣:١٤:٣٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٤:٢٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٤:١٣١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٧:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١١٠٦:٣١:٢٣١٣:١٤:٠٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٧:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٣:٥١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٧:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٣:٤٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٧:٤١١٣:١٣:٣٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٦:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٣:٢١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٦:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٥:١٨١٣:١٣:١٢٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٥:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٥:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٢:٥٥٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢١:٥١١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٤:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٤:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٨:٣٥١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٧:٣٢١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٦:٣٠١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:١٦٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٣:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٤:٣٠١٣:١٢:١٢٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٣٢١٣:١٢:٠٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١١٠٦:١٢:٣٦١٣:١٢:٠٧٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٢:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١١:٤٠١٣:١٢:٠٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٢:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٠:٤٦١٣:١٢:٠٤٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تهم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تهم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تهم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تهم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تهم شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تهم شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تهم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تهم

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٥٣١٢:٠٠:٠٨١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٨:٣٧٢٣:١٧:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٠:٥٠١٢:٠٠:٠٠١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٧:٢٥٢٣:١٧:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:٤٨١١:٥٩:٥٢١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٦:١٤٢٣:١٧:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٤٦١١:٥٩:٤٥١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:٠٥٢٣:١٧:١٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٩:٣٩١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٣:٥٦٢٣:١٧:٠٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٤٢١١:٥٩:٣٣١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٤٩٢٣:١٦:٥٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٥:٤١١١:٥٩:٢٨١٧:٢٢:٤٧١٧:٤١:٤٣٢٣:١٦:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٦:٤٠١١:٥٩:٢٤١٧:٢١:٤٠١٧:٤٠:٣٨٢٣:١٦:٤٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٧:٤٠١١:٥٩:٢١١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٩:٣٥٢٣:١٦:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٨:٤٠١١:٥٩:١٩١٧:١٩:٣٠١٧:٣٨:٣٢٢٣:١٦:٣٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٤٠١١:٥٩:١٧١٧:١٨:٢٧١٧:٣٧:٣٢٢٣:١٦:٢٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٤٠١١:٥٩:١٦١٧:١٧:٢٥١٧:٣٦:٣٢٢٣:١٦:٢١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤١:٤٠١١:٥٩:١٦١٧:١٦:٢٥١٧:٣٥:٣٤٢٣:١٦:١٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٢:٤١١١:٥٩:١٧١٧:١٥:٢٦١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٦:١٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٣:٤٢١١:٥٩:١٨١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٦:١٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٩:٢١١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:٤٩٢٣:١٦:١١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٩:٢٤١٧:١٢:٣٧١٧:٣١:٥٧٢٣:١٦:١٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:٤٧١١:٥٩:٢٨١٧:١١:٤٤١٧:٣١:٠٧٢٣:١٦:١٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٧:٤٨١١:٥٩:٣٣١٧:١٠:٥٣١٧:٣٠:١٨٢٣:١٦:١١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٨:٥٠١١:٥٩:٣٩١٧:١٠:٠٣١٧:٢٩:٣١٢٣:١٦:١٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٩:٥٢١١:٥٩:٤٦١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:٤٥٢٣:١٦:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥٠:٥٤١١:٥٩:٥٣١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٨:٠١٢٣:١٦:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥١:٥٦١٢:٠٠:٠٢١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٧:١٩٢٣:١٦:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٢:٥٩١٢:٠٠:١١١٧:٠٧:٠١١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٦:٢٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٤:٠١١٢:٠٠:٢١١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٦:٠٠٢٣:١٦:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٥:٠٣١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٦:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٦:٠٥١٢:٠٠:٤٤١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٦:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٧:٠٦١٢:٠٠:٥٧١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:١٥٢٣:١٦:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠١:١٠١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٤٣٢٣:١٧:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠١:٢٤١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٣:١٣٢٣:١٧:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تهم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تهم شهر تهم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تهم شهر تهم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهم

شهر تهم بر روی نقشه

شهر تهم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهم
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تهم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تهم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تهم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تهم
افق شرعی امروز فردا تهم دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ تهم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو