جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تهرود

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تهرود


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٤
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:١٤
اذان مغرب: ١٦:٥٦:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٤٦:١٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تهرود (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تهرود)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تهرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تهرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مرگ برای هر مرد و زن مسلمان، كفّاره است. (فشار و سختی مرگ، كفّاره‌ی گناهان مؤمن است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای تهرود

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تهرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تهرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تهرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تهرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تهرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣١:٣٩١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٤٥٢٣:٥٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣١:٣٠١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣١:٢٠١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣١:١٢١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٣٨٢٣:٤٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣١:٠٣١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:١٥٢٣:٤٩:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٠:٤٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٠٩٢٣:٤٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٠:٣٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٨:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٠:٤٠١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٠:٢٥١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٠٤٢٣:٤٧:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٩:١١١٢:٣٠:٢٠١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٤٢٢٣:٤٧:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٠:١٦١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٢١٢٣:٤٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٠:١٣١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤٧:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٠:١٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٠:٠٨١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٧:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٠:٠٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٦:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٠:٠٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٠:٠٥١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:١١٢٣:٤٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٠:٠٥١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٦:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٠:٠٥١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٠:٠٧١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٦:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٠:٠٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٦:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٠:١١١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٦:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٠:١٤١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:١٧١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٠:١١١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٩٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٤٩٢٣:٤٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٠:٣١١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهرود

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تهرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تهرود

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تهرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تهرود

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠١:٠٢١١:١٩:٤٢١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٦:٠٣٢٢:٣٩:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠١:٥٠١١:١٩:٥٨١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٥:٥٠٢٢:٣٩:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٢:٣٧١١:٢٠:١٥١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٥:٣٨٢٢:٤٠:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٣:٢٥١١:٢٠:٣٣١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٢٨٢٢:٤٠:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٤:١٢١١:٢٠:٥١١٦:٣٧:١٧١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤٠:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٥:٠٠١١:٢١:١٠١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٥:١٣٢٢:٤٠:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٥:٤٧١١:٢١:٣٠١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٥:٠٧٢٢:٤١:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٦:٣٤١١:٢١:٥١١٦:٣٦:٥٦١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤١:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٧:٢٠١١:٢٢:١٢١٦:٣٦:٥٣١٦:٥٥:٠٢٢٢:٤١:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٨:٠٧١١:٢٢:٣٤١٦:٣٦:٥١١٦:٥٥:٠١٢٢:٤١:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٨:٥٣١١:٢٢:٥٦١٦:٣٦:٥٠١٦:٥٥:٠٢٢٢:٤٢:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٩:٣٨١١:٢٣:٢٠١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٥:٠٥٢٢:٤٢:٣٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:٢٣١١:٢٣:٤٣١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٥:٠٩٢٢:٤٣:٠٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١١:٠٨١١:٢٤:٠٨١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٣:٢٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٥٢١١:٢٤:٣٣١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤٣:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٢:٣٦١١:٢٤:٥٨١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٣١٢٢:٤٤:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٣:١٩١١:٢٥:٢٤١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٥:٤١٢٢:٤٤:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:٠١١١:٢٥:٥٠١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٥:٥٣٢٢:٤٤:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:٤٣١١:٢٦:١٧١٦:٣٧:٤٥١٦:٥٦:٠٧٢٢:٤٥:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٢٤١١:٢٦:٤٤١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٥:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٦:٠٤١١:٢٧:١٢١٦:٣٨:١٤١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٦:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٤٣١١:٢٧:٤٠١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٦:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٢٢١١:٢٨:٠٨١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:١٥٢٢:٤٧:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٨:٠٠١١:٢٨:٣٧١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٣٥٢٢:٤٧:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:٣٦١١:٢٩:٠٦١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٨:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٩:١٢١١:٢٩:٣٥١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٨:٣٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:٤٧١١:٣٠:٠٤١٦:٤٠:١٩١٦:٥٨:٤٥٢٢:٤٨:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٢١١١:٣٠:٣٤١٦:٤٠:٤٥١٦:٥٩:١١٢٢:٤٩:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:٥٤١١:٣١:٠٣١٦:٤١:١٢١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٩:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢١:٢٦١١:٣١:٣٣١٦:٤١:٤٠١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تهرود روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تهرود روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تهرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تهرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تهرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تهرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تهرود

روستای تهرود بر روی نقشه

روستای تهرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تهرود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تهرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تهرود
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تهرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تهرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تهرود رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تهرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تهرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تهرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهرود
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تهرود دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تهرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تهرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تهرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو