جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تهرود

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز تهرود

اذان صبح: ٠٤:١٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٤٣

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تهرود (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای تهرود)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تهرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تهرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تهرود

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تهرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تهرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تهرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تهرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٠٩:٣٥١٢:٣٤:٠٠١٨:٥٨:٥١١٩:١٥:٥٦٢٣:٥٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٣٣:٤٥١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٣١٢٣:٥٣:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٣٣:٣١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٠٧٢٣:٥٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٣:١٧١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٤٣٢٣:٥٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٥:٢٦١٢:٣٣:٠٤١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٩٢٣:٥٢:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٢:٥١١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٥٥٢٣:٥٢:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٣١٢٣:٥١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:١١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٠٨٢٣:٥١:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٢:١٤١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٤٤٢٣:٥١:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٢١٢٣:٥٠:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣١:٥٢١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣١:٤١١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٣٥٢٣:٥٠:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣١:٣١١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:١٢٢٣:٥٠:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣١:٢٢١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٩:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣١:١٣١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٩:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣١:٠٤١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٠٥٢٣:٤٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٤٣٢٣:٤٩:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٠:٤٢١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٥٩٢٣:٤٨:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥١:٤١١٢:٣٠:٣٦١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٣٧٢٣:٤٨:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٠:٢٥١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٠:٢٠١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤٧:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٠:١٦١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٠:١٣١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٤٩٢٣:٤٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٧:١١١٢:٣٠:١٠١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٧:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٠:٠٨١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٠:٠٦١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٥:١١١٢:٣٠:٠٥١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٤٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهرود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تهرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تهرود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تهرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تهرود

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تهرود روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تهرود روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تهرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تهرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تهرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تهرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تهرود

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٥:٣٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤٩:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٧:١٦١٢:٣٥:٤٩١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٢٠٢٣:٤٩:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٠:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣٦:١٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٠:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٠:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٨:٢٢١٢:٣٦:٤١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥١:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥١:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٧:١٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٤٢٣:٥١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٧:٢٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥١:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٧:٤١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٠٤٢٣:٥١:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٢:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٢:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤١:١٦١٢:٣٨:١٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٢:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤١:٤١١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٢:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٠٢٣:٥٣:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٣:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٣:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٩:٠١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٣:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٩:١٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٤:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٩:١٧١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٤:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٤:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٤:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٩:٣٩١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٤٥٢٣:٥٤:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٥:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٥:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٥:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:١٤٢٣:٥٥:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٥:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:١٩٢٣:٥٦:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٠:١١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٦:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تهرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تهرود روستای تهرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تهرود روستای تهرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تهرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تهرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تهرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تهرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تهرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تهرود

روستای تهرود بر روی نقشه

روستای تهرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تهرود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تهرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تهرود
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تهرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تهرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تهرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تهرود رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تهرود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تهرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تهرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهرود
زمان پخش اذان زنده به افق تهرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تهرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو