جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٩
اذان ظهر: ١٢:١١:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:١٦:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٣٤:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١٣

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

حضرت محمد (ص)
هرگز عمل گروهی بد نمی‌شود مگر این كه مساجد خود را زینت می‌دهند. (افرادی هستند كه به ظاهر دین چسبیده و باطن آن را فراموش می‌كنند مثل این كه حقیقت اسلام را نفهمیده ولی به دنبال زینت مساجد می‌روند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر تهران (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٤:٢٧١٢:١٠:٥٩١٨:١٨:٠٧١٨:٣٦:١٣٢٣:٢٨:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٠١١٢:١٠:٤٢١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٨:١٠
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٣٥١٢:١٠:٢٤١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٥٤٢٣:٢٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٠:٠٩١٢:١٠:٠٦١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٨:٤٥٢٣:٢٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٨:٤٣١٢:٠٩:٤٧١٨:٢١:٢٧١٨:٣٩:٣٦٢٣:٢٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٠٩:٢٩١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٢٦٢٣:٢٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٥:٥١١٢:٠٩:١١١٨:٢٣:٠٦١٨:٤١:١٧٢٣:٢٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٤:٢٦١٢:٠٨:٥٣١٨:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٠٨٢٣:٢٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٠٠١٢:٠٨:٣٥١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٢:٥٨٢٣:٢٥:٣٥
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥١:٣٥١٢:٠٨:١٧١٨:٢٥:٣٥١٨:٤٣:٤٩٢٣:٢٥:١٢
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٠:١٠١٢:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٤٠٢٣:٢٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٨:٤٥١٢:٠٧:٤٢١٨:٢٧:١٤١٨:٤٥:٣٠٢٣:٢٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٧:٢١١٢:٠٧:٢٤١٨:٢٨:٠٣١٨:٤٦:٢١٢٣:٢٤:٠٤
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٥:٥٧١٢:٠٧:٠٧١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٧:١٢٢٣:٢٣:٤٠
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٠٦:٥٠١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٨:٠٣٢٣:٢٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٣:٠٩١٢:٠٦:٣٣١٨:٣٠:٣٢١٨:٤٨:٥٤٢٣:٢٢:٥٤
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٠٦:١٦١٨:٣١:٢١١٨:٤٩:٤٥٢٣:٢٢:٣١
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٠:٢٤١٢:٠٥:٥٩١٨:٣٢:١١١٨:٥٠:٣٧٢٣:٢٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٩:٠١١٢:٠٥:٤٣١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٢٨٢٣:٢١:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٤٠١٢:٠٥:٢٧١٨:٣٣:٥٠١٨:٥٢:٢٠٢٣:٢١:٢٣
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٦:١٩١٢:٠٥:١١١٨:٣٤:٤٠١٨:٥٣:١١٢٣:٢١:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٠٤:٥٦١٨:٣٥:٢٩١٨:٥٤:٠٣٢٣:٢٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٣:٣٨١٢:٠٤:٤١١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٥٥٢٣:٢٠:١٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:١٨١٢:٠٤:٢٦١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٥:٤٧٢٣:١٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٠٠١٢:٠٤:١٢١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٦:٤٠٢٣:١٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٢٩:٤٢١٢:٠٣:٥٨١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٧:٣٢٢٣:١٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٢٨:٢٤١٢:٠٣:٤٤١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٨:٢٤٢٣:١٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٧:٠٨١٢:٠٣:٣١١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٩:١٧٢٣:١٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٢٥:٥٢١٢:٠٣:١٩١٨:٤١:٢٠١٩:٠٠:١٠٢٣:١٨:٠٥
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٢٤:٣٧١٢:٠٣:٠٦١٨:٤٢:١٠١٩:٠١:٠٣٢٣:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر تهران

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر تهران

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:١٩١٢:١١:٣٥١٨:١٦:٢٦١٨:٣٤:٣١٢٣:٢٩:١٣
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٥:٥٣١٢:١١:١٧١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٢٢٢٣:٢٨:٥٣
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٤:٢٧١٢:١٠:٥٩١٨:١٨:٠٧١٨:٣٦:١٣٢٣:٢٨:٣٢
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٠١١٢:١٠:٤٢١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٠٤٢٣:٢٨:١٠
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٣٥١٢:١٠:٢٤١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٥٤٢٣:٢٧:٤٩
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٠:٠٩١٢:١٠:٠٦١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٨:٤٥٢٣:٢٧:٢٧
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٨:٤٣١٢:٠٩:٤٧١٨:٢١:٢٧١٨:٣٩:٣٦٢٣:٢٧:٠٥
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٠٩:٢٩١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٢٦٢٣:٢٦:٤٣
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٥:٥١١٢:٠٩:١١١٨:٢٣:٠٦١٨:٤١:١٧٢٣:٢٦:٢٠
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٤:٢٦١٢:٠٨:٥٣١٨:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٠٨٢٣:٢٥:٥٨
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٠٠١٢:٠٨:٣٥١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٢:٥٨٢٣:٢٥:٣٥
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥١:٣٥١٢:٠٨:١٧١٨:٢٥:٣٥١٨:٤٣:٤٩٢٣:٢٥:١٢
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٠:١٠١٢:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٤٠٢٣:٢٤:٥٠
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٨:٤٥١٢:٠٧:٤٢١٨:٢٧:١٤١٨:٤٥:٣٠٢٣:٢٤:٢٧
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٧:٢١١٢:٠٧:٢٤١٨:٢٨:٠٣١٨:٤٦:٢١٢٣:٢٤:٠٤
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٥:٥٧١٢:٠٧:٠٧١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٧:١٢٢٣:٢٣:٤٠
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٤:٣٣١٢:٠٦:٥٠١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٨:٠٣٢٣:٢٣:١٧
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٣:٠٩١٢:٠٦:٣٣١٨:٣٠:٣٢١٨:٤٨:٥٤٢٣:٢٢:٥٤
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٠٦:١٦١٨:٣١:٢١١٨:٤٩:٤٥٢٣:٢٢:٣١
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٠:٢٤١٢:٠٥:٥٩١٨:٣٢:١١١٨:٥٠:٣٧٢٣:٢٢:٠٨
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٩:٠١١٢:٠٥:٤٣١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٢٨٢٣:٢١:٤٥
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٤٠١٢:٠٥:٢٧١٨:٣٣:٥٠١٨:٥٢:٢٠٢٣:٢١:٢٣
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٦:١٩١٢:٠٥:١١١٨:٣٤:٤٠١٨:٥٣:١١٢٣:٢١:٠٠
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٨١٢:٠٤:٥٦١٨:٣٥:٢٩١٨:٥٤:٠٣٢٣:٢٠:٣٧
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٣:٣٨١٢:٠٤:٤١١٨:٣٦:١٩١٨:٥٤:٥٥٢٣:٢٠:١٥
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:١٨١٢:٠٤:٢٦١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٥:٤٧٢٣:١٩:٥٣
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٠٠١٢:٠٤:١٢١٨:٣٧:٥٩١٨:٥٦:٤٠٢٣:١٩:٣١
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:٠٢٠٥:٢٩:٤٢١٢:٠٣:٥٨١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٧:٣٢٢٣:١٩:٠٩
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٢٨:٢٤١٢:٠٣:٤٤١٨:٣٩:٣٩١٨:٥٨:٢٤٢٣:١٨:٤٧
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٧:٠٨١٢:٠٣:٣١١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٩:١٧٢٣:١٨:٢٦
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٢٥:٥٢١٢:٠٣:١٩١٨:٤١:٢٠١٩:٠٠:١٠٢٣:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق تهران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهران
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ تهران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢١ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو