جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٣
اذان مغرب: ١٨:٠٢:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٣٥

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر تهران (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٣:٠١١٣:١٠:٤٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٠٤٠٠:٢٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠١:٣٥١٣:١٠:٢٤١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٥٤٠٠:٢٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٠:٠٩١٣:١٠:٠٦١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٤٥٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٨:٤٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:١٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢٦٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٥:٥١١٣:٠٩:١١١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:١٧٠٠:٢٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠٨:٥٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:٢٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٥٨٠٠:٢٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٣٥١٣:٠٨:١٧١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٩٠٠:٢٥:١٢
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٠:١٠١٣:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٤٠٠٠:٢٤:٥٠
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٤:٢٧
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٧:٢١١٣:٠٧:٢٤١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢١٠٠:٢٤:٠٤
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٥:٥٧١٣:٠٧:٠٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٢٠٠:٢٣:٤٠
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٣٠٠:٢٣:١٧
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٢:٥٤
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٤١:٤٦١٣:٠٦:١٦١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٤٥٠٠:٢٢:٣١
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٠:٢٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٢:٠٨
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٠١١٣:٠٥:٤٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٢٨٠٠:٢١:٤٥
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٥:٢٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٢٠٠٠:٢١:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٥:١١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:١١٠٠:٢١:٠٠
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٤:٤١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٠:١٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٤:١٢١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٩:٣١
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٨:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٣:٣١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:١٧٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٣:١٩١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٨:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر تهران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر تهران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر تهران

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٢:٤٧١١:٥٦:٤٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:١١٢٣:١٤:٥٧
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٣٣١١:٥٦:٢٤١٧:٥٨:٤٠١٨:١٦:٤٣٢٣:١٤:٣٨
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٤:٢٠١١:٥٦:٠٣١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:١٥٢٣:١٤:٢٠
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٥:٠٦١١:٥٥:٤٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٤٧٢٣:١٤:٠١
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٥٣١١:٥٥:٢٢١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:٢٠٢٣:١٣:٤٣
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٦:٤٠١١:٥٥:٠٢١٧:٥٢:٥٠١٨:١٠:٥٣٢٣:١٣:٢٤
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٧:٢٧١١:٥٤:٤٢١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٦٢٣:١٣:٠٦
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٨:١٤١١:٥٤:٢٢١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٧:٥٩٢٣:١٢:٤٧
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٩:٠٢١١:٥٤:٠٢١٧:٤٨:٣٠١٨:٠٦:٣٣٢٣:١٢:٢٩
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٩:٤٩١١:٥٣:٤٣١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٠٨٢٣:١٢:١١
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٣٧١١:٥٣:٢٤١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٤٢٢٣:١١:٥٣
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠١:٢٦١١:٥٣:٠٥١٧:٤٤:١٣١٨:٠٢:١٨٢٣:١١:٣٥
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٢:١٤١١:٥٢:٤٧١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٥٣٢٣:١١:١٧
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٣:٠٣١١:٥٢:٢٩١٧:٤١:٢٤١٧:٥٩:٣٠٢٣:١٠:٥٩
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٣:٥٢١١:٥٢:١٢١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٠٧٢٣:١٠:٤٢
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٤:٤١١١:٥١:٥٤١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٦:٤٤٢٣:١٠:٢٤
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٣٠١١:٥١:٣٨١٧:٣٧:١٣١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٠:٠٧
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٦:٢٠١١:٥١:٢١١٧:٣٥:٥١١٧:٥٤:٠١٢٣:٠٩:٥١
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:١٠١١:٥١:٠٦١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٢:٤٠٢٣:٠٩:٣٤
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٨:٠١١١:٥٠:٥٠١٧:٣٣:٠٩١٧:٥١:٢٠٢٣:٠٩:١٨
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٨:٥١١١:٥٠:٣٥١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:٠١٢٣:٠٩:٠٣
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٤٣١١:٥٠:٢١١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٤٣٢٣:٠٨:٤٨
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٣٤١١:٥٠:٠٧١٧:٢٩:١٠١٧:٤٧:٢٦٢٣:٠٨:٣٣
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:٢٦١١:٤٩:٥٤١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:٠٩٢٣:٠٨:١٨
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:١٨١١:٤٩:٤٢١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٤:٥٣٢٣:٠٨:٠٤
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٣:١١١١:٤٩:٣٠١٧:٢٥:١٩١٧:٤٣:٣٨٢٣:٠٧:٥١
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٤:٠٤١١:٤٩:١٨١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٢٤٢٣:٠٧:٣٨
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٥٧١١:٤٩:٠٨١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:١٢٢٣:٠٧:٢٥
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٥١١١:٤٨:٥٨١٧:٢١:٣٥١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٧:١٣
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:٤٥١١:٤٨:٤٨١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٨:٤٩٢٣:٠٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهران
افق شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ تهران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان زنده به افق تهران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تهران
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران
افق شرعی امروز فردا تهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ تهران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢١ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو