جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٢١
اذان مغرب: ١٨:١٨:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٢٥

سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
١٨ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٢ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ اسفند ٩٩ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تهران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٤١١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:١٤٠٠:١٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٩:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٨:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٣:١٣١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٣:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٧:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:١٠١٣:٠٢:١٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:٥٠١٣:٠١:٥٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠١:٤٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٠١:٣٩١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٢٨١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠١:٢٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:١٨١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٠:١٥١٣:٠١:١١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٩:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٨:١٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٢:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:١٨٠٠:١٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١١:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر تهران

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر تهران

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر تهران

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٦:٤٣١٢:١٨:٠٧١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٢٨٢٣:٣٥:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٥:٣٣١٢:١٨:٠١١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٢٥٢٣:٣٥:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٤:٢٢١٢:١٧:٥٤١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:٢١٢٣:٣٥:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:٠٩١٢:١٧:٤٧١٧:٥٢:٥٤١٨:١١:١٧٢٣:٣٥:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:٥٦١٢:١٧:٣٨١٧:٥٣:٥١١٨:١٢:١٢٢٣:٣٥:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٠:٤٢١٢:١٧:٣٠١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٠٧٢٣:٣٥:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٩:٢٧١٢:١٧:٢٠١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:٠٢٢٣:٣٥:١٧
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٨:١٢١٢:١٧:١٠١٧:٥٦:٤٠١٨:١٤:٥٧٢٣:٣٥:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:١٧:٠٠١٧:٥٧:٣٦١٨:١٥:٥١٢٣:٣٤:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٥:٣٨١٢:١٦:٤٩١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:٤٥٢٣:٣٤:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٤:٢٠١٢:١٦:٣٧١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٣٩٢٣:٣٤:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٣:٠١١٢:١٦:٢٥١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٣٣٢٣:٣٤:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣١:٤٢١٢:١٦:١٢١٨:٠١:١٥١٨:١٩:٢٦٢٣:٣٤:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٠:٢٢١٢:١٥:٥٩١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:١٩٢٣:٣٤:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٩:٠١١٢:١٥:٤٦١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٢٢٣:٣٣:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٤٠١٢:١٥:٣٢١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:٠٥٢٣:٣٣:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٦:١٩١٢:١٥:١٨١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٥٧٢٣:٣٣:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:١٥:٠٣١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٣:٥٠٢٣:٣٣:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٣٤١٢:١٤:٤٩١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٤٢٢٣:٣٢:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:١١١٢:١٤:٣٣١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٤٢٣:٣٢:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٠:٤٨١٢:١٤:١٨١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٦٢٣:٣٢:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٢:١٤:٠٢١٨:٠٩:١٣١٨:٢٧:١٨٢٣:٣١:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٨:٠٠١٢:١٣:٤٦١٨:١٠:٠٥١٨:٢٨:١٠٢٣:٣١:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٦:٣٦١٢:١٣:٢٩١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:٠١٢٣:٣١:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٥:١١١٢:١٣:١٣١٨:١١:٤٨١٨:٢٩:٥٢٢٣:٣١:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٣:٤٦١٢:١٢:٥٦١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٤٤٢٣:٣٠:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٢١١٢:١٢:٣٩١٨:١٣:٣٠١٨:٣١:٣٥٢٣:٣٠:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٥٥١٢:١٢:٢١١٨:١٤:٢١١٨:٣٢:٢٦٢٣:٣٠:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٩:٣٠١٢:١٢:٠٤١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٢٩:٤٦
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٨:٠٤١٢:١١:٤٦١٨:١٦:٠٢١٨:٣٤:٠٧٢٣:٢٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهران
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ تهران دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ تهران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تهران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو