جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٣٢

یکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢
١٥ ربیع الاول ١٤٤٥ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ مهر ٠٢ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان

اُرد بزرگ
اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی مهر ٠٢ | اوقات شرعی اکتبر ٢٣ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر تهران (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٠٠١٢:١٣:٥٧١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:٣١٢٣:٣١:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٧:٣٦١٢:١٣:٤٠١٨:١٠:١٨١٨:٢٨:٢٣٢٣:٣١:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:١٢١٢:١٣:٢٤١٨:١١:١٠١٨:٢٩:١٤٢٣:٣١:١٦
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٤٧١٢:١٣:٠٧١٨:١٢:٠١١٨:٣٠:٠٥٢٣:٣٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٣:٢٢١٢:١٢:٥٠١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٥٧٢٣:٣٠:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٥٧١٢:١٢:٣٣١٨:١٣:٤٣١٨:٣١:٤٨٢٣:٣٠:١٩
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٣١١٢:١٢:١٥١٨:١٤:٣٤١٨:٣٢:٣٨٢٣:٣٠:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٠٥١٢:١١:٥٨١٨:١٥:٢٤١٨:٣٣:٢٩٢٣:٢٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٧:٤٠١٢:١١:٤٠١٨:١٦:١٥١٨:٣٤:٢٠٢٣:٢٩:١٩
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٦:١٤١٢:١١:٢٢١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:١١٢٣:٢٨:٥٨
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٤:٤٨١٢:١١:٠٤١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٠١٢٣:٢٨:٣٧
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٣:٢٢١٢:١٠:٤٦١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٥٢٢٣:٢٨:١٦
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠١:٥٦١٢:١٠:٢٨١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:٤٢٢٣:٢٧:٥٤
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:١٠:١٠١٨:٢٠:٢٥١٨:٣٨:٣٣٢٣:٢٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠٩:٥٢١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:٢٣٢٣:٢٧:١٠
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٧:٣٨١٢:٠٩:٣٣١٨:٢٢:٠٤١٨:٤٠:١٤٢٣:٢٦:٤٨
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٦:١٢١٢:٠٩:١٥١٨:٢٢:٥٤١٨:٤١:٠٤٢٣:٢٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٤٦١٢:٠٨:٥٧١٨:٢٣:٤٣١٨:٤١:٥٥٢٣:٢٦:٠٣
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٠٨:٣٩١٨:٢٤:٣٣١٨:٤٢:٤٥٢٣:٢٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٠٨:٢١١٨:٢٥:٢٢١٨:٤٣:٣٦٢٣:٢٥:١٧
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٠:٣٠١٢:٠٨:٠٣١٨:٢٦:١٢١٨:٤٤:٢٧٢٣:٢٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٩:٠٥١٢:٠٧:٤٦١٨:٢٧:٠١١٨:٤٥:١٨٢٣:٢٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٤٧:٤١١٢:٠٧:٢٨١٨:٢٧:٥١١٨:٤٦:٠٨٢٣:٢٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٠٧:١١١٨:٢٨:٤٠١٨:٤٦:٥٩٢٣:٢٣:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٤:٥٣١٢:٠٦:٥٤١٨:٢٩:٣٠١٨:٤٧:٥١٢٣:٢٣:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٣:٢٩١٢:٠٦:٣٧١٨:٣٠:٢٠١٨:٤٨:٤٢٢٣:٢٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٢:٠٦١٢:٠٦:٢٠١٨:٣١:٠٩١٨:٤٩:٣٣٢٣:٢٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٠:٤٣١٢:٠٦:٠٣١٨:٣١:٥٩١٨:٥٠:٢٥٢٣:٢٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٠٥:٤٧١٨:٣٢:٤٩١٨:٥١:١٦٢٣:٢١:٥١
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٨:٠٠١٢:٠٥:٣١١٨:٣٣:٣٨١٨:٥٢:٠٨٢٣:٢١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ قمری شهر تهران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٣ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر تهران

آبان
مهر ١٤٠٢ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٢:٣٦١١:٥٦:٥٠١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٣٢٢٣:١٥:٠١
٠٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٣:٢٢١١:٥٦:٢٩١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:٠٤٢٣:١٤:٤٢
٠٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٤:٠٨١١:٥٦:٠٨١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٣٦٢٣:١٤:٢٤
٠٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٥٥١١:٥٥:٤٧١٧:٥٦:٠٥١٨:١٤:٠٨٢٣:١٤:٠٥
٠٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٥:٤١١١:٥٥:٢٦١٧:٥٤:٣٨١٨:١٢:٤٠٢٣:١٣:٤٧
٠٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٦:٢٨١١:٥٥:٠٦١٧:٥٣:١٠١٨:١١:١٣٢٣:١٣:٢٨
٠٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:١٥١١:٥٤:٤٦١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٤٦٢٣:١٣:٠٩
٠٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٠٢١١:٥٤:٢٦١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:١٩٢٣:١٢:٥١
٠٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤٩١١:٥٤:٠٦١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٥٣٢٣:١٢:٣٢
١٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٩:٣٧١١:٥٣:٤٧١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٥:٢٧٢٣:١٢:١٤
١١ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٠:٢٤١١:٥٣:٢٨١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٠٢٢٣:١١:٥٦
١٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠١:١٢١١:٥٣:٠٩١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٢:٣٧٢٣:١١:٣٨
١٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٢:٠١١١:٥٢:٥٠١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:١٣٢٣:١١:٢٠
١٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٩١١:٥٢:٣٢١٧:٤١:٤٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:١١:٠٢
١٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٣:٣٨١١:٥٢:١٥١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٠:٤٥
١٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤١:١١٠٦:٠٤:٢٨١١:٥١:٥٨١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٠٣٢٣:١٠:٢٨
١٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٥:١٧١١:٥١:٤١١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٤١٢٣:١٠:١١
١٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٠٧١١:٥١:٢٥١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٢٠٢٣:٠٩:٥٤
١٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٦:٥٧١١:٥١:٠٩١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٢:٥٩٢٣:٠٩:٣٨
٢٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٧:٤٨١١:٥٠:٥٤١٧:٣٣:٢٨١٧:٥١:٣٩٢٣:٠٩:٢٢
٢١ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٨:٣٩١١:٥٠:٣٩١٧:٣٢:٠٧١٧:٥٠:٢٠٢٣:٠٩:٠٦
٢٢ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٠:٢٤١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٠٢٢٣:٠٨:٥١
٢٣ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٢٢١١:٥٠:١١١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٧:٤٤٢٣:٠٨:٣٦
٢٤ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١١:١٤١١:٤٩:٥٨١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٢٧٢٣:٠٨:٢٢
٢٥ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٠٦١١:٤٩:٤٥١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٥:١١٢٣:٠٨:٠٨
٢٦ مهر ١٤٠٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٢:٥٩١١:٤٩:٣٣١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٣:٥٦٢٣:٠٧:٥٤
٢٧ مهر ١٤٠٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:٥٢١١:٤٩:٢١١٧:٢٤:٢١١٧:٤٢:٤٢٢٣:٠٧:٤١
٢٨ مهر ١٤٠٢٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٤٥١١:٤٩:١١١٧:٢٣:٠٧١٧:٤١:٢٩٢٣:٠٧:٢٨
٢٩ مهر ١٤٠٢٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٥:٣٩١١:٤٩:٠٠١٧:٢١:٥٣١٧:٤٠:١٧٢٣:٠٧:١٦
٣٠ مهر ١٤٠٢٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٣٣١١:٤٨:٥١١٧:٢٠:٤٠١٧:٣٩:٠٦٢٣:٠٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠٢ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی مهر ٠٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٥ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٣ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهران
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ تهران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تهران ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ تهران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٦ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو