جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران


اذان صبح:٠٥:٢٥:١٠
طلوع آفتاب:٠٦:٤٩:٢٩
اذان ظهر:١٢:٥٨:١٤
غروب آفتاب:١٩:٠٦:٢٤
اذان مغرب:١٩:٢٤:٢٩
نیمه شب:٠٠:١٦:١٣

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترك دست زنند، مگر اینكه یكی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترك رهبری كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تهران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تهران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٥:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٠١:٥٦١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٥:٢٦١٣:٠١:٤٧١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠١:٣٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:١٣١٣:٠١:٣١١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٠١:٢٤١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:١١:٠٤١٣:٠١:١٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٢٨٠٠:١٤:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٠:٠١١٣:٠١:١١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠١:٠٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:١٤٠٠:١٣:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٣:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٣:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٢:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٢٣٠٠:١١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠١:٣١١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:١١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٠٦٠٠:١١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥٨٠٠:١١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٥:٣٢١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٣٠٥:٥٤:٥٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٤:١٧١٣:٠١:٠١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٠:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٣:٤٣١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٤٧٠٥:٥٣:٠٩١٣:٠١:١٢٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر تهران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تهران

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٢:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٦:٣١١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:١٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:١٥٠٠:٢١:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢١:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢١:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢١:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٢٣١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢١:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٤:٤٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:١٧٠٠:٢١:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٥٢٠٠:٢٠:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٤٠١٣:٠٤:٠٨١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٠:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٨:١١١٣:٠٣:٢٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢٠:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٨:٥٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٩:٤٢١٣:٠٢:٤٩١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٩:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:١٣٠٠:١٩:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:١٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٩:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤١:٥٧١٣:٠١:٤٧١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:١٧٠٠:١٩:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٤٢١٣:٠١:٢٦١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٤٨٠٠:١٨:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:٢٧١٣:٠١:٠٥١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٢٠٠٠:١٨:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٠:٤٤١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٥١٠٠:١٨:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٠:٢٣١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٥:٤٣١٣:٠٠:٠١١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٥٤٠٠:١٧:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٦:٢٨١٢:٥٩:٤٠١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٧:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:١٣١٢:٥٩:١٨١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:٥٦٠٠:١٧:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٧:٥٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٧٠٠:١٦:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٤٤١٢:٥٨:٣٥١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٥٨٠٠:١٦:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٩:٢٩١٢:٥٨:١٤١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٦:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٠:١٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:٠٠٠٠:١٥:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥١:٠١١٢:٥٧:٣١١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:٣١٢٣:٤٥:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥١:٤٦١١:٥٧:١٠١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٠٣٢٣:١٥:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تهران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تهران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تهران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهران
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران
زمان پخش اذان زنده به افق تهران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو