جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٣:١٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٥:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٤٩

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
٠٩ ذیقعده ١٤٤٥ قمری
١٨ می ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ اردیبهشت ٠٣ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

ساموئل جانسون
ذهن خود را از ناتوانی ها خالی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی می ٢٤ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر تهران (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٢:٥٨١٢:١٦:٢٤١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٣٣٢٣:٣٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣١:٣٨١٢:١٦:١١١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٢٧٢٣:٣٤:١٢
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٠:١٩١٢:١٥:٥٨١٨:٠٢:١٠١٨:٢٠:٢٠٢٣:٣٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٨:٥٨١٢:١٥:٤٥١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:١٣٢٣:٣٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٧:٣٧١٢:١٥:٣١١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٠٦٢٣:٣٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٦:١٥١٢:١٥:١٧١٨:٠٤:٥١١٨:٢٢:٥٨٢٣:٣٣:١٧
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٤:٥٣١٢:١٥:٠٢١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٥١٢٣:٣٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٣:٣١١٢:١٤:٤٧١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٤:٤٣٢٣:٣٢:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٢:٠٨١٢:١٤:٣٢١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٥٢٣:٣٢:٣٠
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٠:٤٤١٢:١٤:١٦١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٦٢٣:٣٢:١٣
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٩:٢٠١٢:١٤:٠٠١٨:٠٩:١٣١٨:٢٧:١٨٢٣:٣١:٥٦
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٥٦١٢:١٣:٤٤١٨:١٠:٠٥١٨:٢٨:٠٩٢٣:٣١:٣٨
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٦:٣٢١٢:١٣:٢٧١٨:١٠:٥٦١٨:٢٩:٠١٢٣:٣١:٢٠
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٠٧١٢:١٣:١٠١٨:١١:٤٧١٨:٢٩:٥٢٢٣:٣١:٠١
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٤٢١٢:١٢:٥٣١٨:١٢:٣٩١٨:٣٠:٤٣٢٣:٣٠:٤٢
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٢:١٦١٢:١٢:٣٦١٨:١٣:٢٩١٨:٣١:٣٤٢٣:٣٠:٢٣
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥١١٢:١٢:١٨١٨:١٤:٢٠١٨:٣٢:٢٥٢٣:٣٠:٠٣
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:١٢:٠١١٨:١٥:١١١٨:٣٣:١٥٢٣:٢٩:٤٣
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٧:٥٩١٢:١١:٤٣١٨:١٦:٠١١٨:٣٤:٠٦٢٣:٢٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٣٤١٢:١١:٢٥١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٥٧٢٣:٢٩:٠٢
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:٠٨١٢:١١:٠٧١٨:١٧:٤٢١٨:٣٥:٤٨٢٣:٢٨:٤١
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٣:٤٢١٢:١٠:٤٩١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٣٨٢٣:٢٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٢:١٦١٢:١٠:٣١١٨:١٩:٢٢١٨:٣٧:٢٩٢٣:٢٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٠١٢:١٠:١٣١٨:٢٠:١٢١٨:٣٨:١٩٢٣:٢٧:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٩:٢٤١٢:٠٩:٥٥١٨:٢١:٠٢١٨:٣٩:١٠٢٣:٢٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٠٩:٣٧١٨:٢١:٥١١٨:٤٠:٠١٢٣:٢٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٦:٣٢١٢:٠٩:١٩١٨:٢٢:٤١١٨:٤٠:٥١٢٣:٢٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٠٩:٠١١٨:٢٣:٣١١٨:٤١:٤٢٢٣:٢٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٣:٤١١٢:٠٨:٤٣١٨:٢٤:٢١١٨:٤٢:٣٣٢٣:٢٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ قمری شهر تهران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٥ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر تهران

ژوئن
می ٢٠٢٤ م
آوریل

دانلود اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی می ٢٠٢٤ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تهران

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:١٢٠٥:٢٤:٥٥١٢:٠٣:٠٩١٨:٤١:٥٨١٩:٠٠:٥٠٢٣:١٧:٤٩
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٢٣:٤٠١٢:٠٢:٥٧١٨:٤٢:٤٨١٩:٠١:٤٣٢٣:١٧:٢٨
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٢٢:٢٦١٢:٠٢:٤٥١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٢:٣٥٢٣:١٧:٠٨
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢١:١٣١٢:٠٢:٣٤١٨:٤٤:٢٩١٩:٠٣:٢٨٢٣:١٦:٤٨
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٢٠:٠١١٢:٠٢:٢٣١٨:٤٥:١٩١٩:٠٤:٢١٢٣:١٦:٢٨
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:٣٦٠٥:١٨:٥٠١٢:٠٢:١٣١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٥:١٤٢٣:١٦:٠٨
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٦:٠٧٠٥:١٧:٤٠١٢:٠٢:٠٣١٨:٤٧:٠٠١٩:٠٦:٠٨٢٣:١٥:٤٩
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣٨٠٥:١٦:٣١١٢:٠١:٥٤١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٧:٠١٢٣:١٥:٣٠
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:١٠٠٥:١٥:٢٢١٢:٠١:٤٥١٨:٤٨:٤١١٩:٠٧:٥٤٢٣:١٥:١٢
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٤٣٠٥:١٤:١٥١٢:٠١:٣٧١٨:٤٩:٣١١٩:٠٨:٤٧٢٣:١٤:٥٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:١٧٠٥:١٣:٠٩١٢:٠١:٢٩١٨:٥٠:٢١١٩:٠٩:٤١٢٣:١٤:٣٦
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٨:٥١٠٥:١٢:٠٤١٢:٠١:٢٢١٨:٥١:١٢١٩:١٠:٣٤٢٣:١٤:١٩
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٢٧٠٥:١١:٠٠١٢:٠١:١٥١٨:٥٢:٠٢١٩:١١:٢٨٢٣:١٤:٠٣
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٠٣٠٥:٠٩:٥٨١٢:٠١:٠٩١٨:٥٢:٥٣١٩:١٢:٢١٢٣:١٣:٤٧
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:٤١٠٥:٠٨:٥٦١٢:٠١:٠٤١٨:٥٣:٤٣١٩:١٣:١٤٢٣:١٣:٣١
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٣:١٩٠٥:٠٧:٥٦١٢:٠٠:٥٩١٨:٥٤:٣٣١٩:١٤:٠٨٢٣:١٣:١٦
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٥٩٠٥:٠٦:٥٧١٢:٠٠:٥٤١٨:٥٥:٢٣١٩:١٥:٠١٢٣:١٣:٠١
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٣٩٠٥:٠٥:٥٩١٢:٠٠:٥١١٨:٥٦:١٣١٩:١٥:٥٤٢٣:١٢:٤٧
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٢١٠٥:٠٥:٠٢١٢:٠٠:٤٧١٨:٥٧:٠٣١٩:١٦:٤٧٢٣:١٢:٣٤
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٠٤٠٥:٠٤:٠٧١٢:٠٠:٤٥١٨:٥٧:٥٣١٩:١٧:٤٠٢٣:١٢:٢١
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:٤٨٠٥:٠٣:١٣١٢:٠٠:٤٣١٨:٥٨:٤٢١٩:١٨:٣٢٢٣:١٢:٠٨
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:٣٤٠٥:٠٢:٢٠١٢:٠٠:٤١١٨:٥٩:٣٢١٩:١٩:٢٥٢٣:١١:٥٦
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:٢١٠٥:٠١:٢٩١٢:٠٠:٤٠١٩:٠٠:٢١١٩:٢٠:١٧٢٣:١١:٤٥
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:٠٩٠٥:٠٠:٣٩١٢:٠٠:٤٠١٩:٠١:٠٩١٩:٢١:٠٩٢٣:١١:٣٤
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢١:٥٩٠٤:٥٩:٥١١٢:٠٠:٤٠١٩:٠١:٥٨١٩:٢٢:٠٠٢٣:١١:٢٤
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٠:٥٠٠٤:٥٩:٠٣١٢:٠٠:٤١١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٢:٥١٢٣:١١:١٤
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٩:٤٢٠٤:٥٨:١٨١٢:٠٠:٤٢١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٣:٤٢٢٣:١١:٠٥
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٨:٣٧٠٤:٥٧:٣٤١٢:٠٠:٤٤١٩:٠٤:٢١١٩:٢٤:٣٢٢٣:١٠:٥٧
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٧:٣٢٠٤:٥٦:٥١١٢:٠٠:٤٦١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٥:٢٢٢٣:١٠:٤٩
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٦:٣٠٠٤:٥٦:١٠١٢:٠٠:٤٩١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٦:١٢٢٣:١٠:٤٢
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:١٥:٢٩٠٤:٥٥:٣٠١٢:٠٠:٥٣١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٧:٠١٢٣:١٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٥ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی می ٢٠٢٤ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ تهران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تهران ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ تهران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تهران
افق شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ تهران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهران
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهران
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٦ / ٤,٣
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو