جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تهران

تهران | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز تهران

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٤٦

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تهران (شهرستان تهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

گای فینلی
حالت‌های خشمناك درونی هرگز در پی راه حل نیستند؛ آنها تنها در پی دلایلی هستند كه بر حق بودن خود را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تهران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تهران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تهران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣١:٤١١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:١٤٠٠:١٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٩:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٨:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٣:١٣١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٣:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٧:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:١٠١٣:٠٢:١٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:٥٠١٣:٠١:٥٧١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠١:٤٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٠١:٣٩١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٢٨١٣:٠١:٣٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠١:٢٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:١٨١٣:٠١:١٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٠:١٥١٣:٠١:١١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٩:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٨:١٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٢:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:١٨٠٠:١٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١١:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تهران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تهران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تهران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تهران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٨:٤٨١٣:٠٦:١٢٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٤٧٠٠:١٢:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٧٠٥:٤٩:٠٢١٣:٠٦:٢٥٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١٣:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٩:١٨١٣:٠٦:٣٨٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:٠٧٠٠:١٣:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤٩:٣٥١٣:٠٦:٥١٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٥:١٥٠٠:١٣:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٥٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٧:٠٤٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٥:٢١٠٠:١٣:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٥٠:١٣١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٤:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٥٠:٣٤١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٤:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٥٠:٥٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٢٨٠٠:١٤:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٥١:٢٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٤:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥١:٤٥١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٢٣٠٠:١٥:١٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٥٢:١١١٣:٠٨:١٦٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٥:١٨٠٠:١٥:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٥٢:٣٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٥:١١٠٠:١٥:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٥٣:٠٦١٣:٠٨:٣٨٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٥:٠٢٠٠:١٦:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٥٢٠٠:١٦:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٤:٠٦١٣:٠٨:٥٩٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٣٩٠٠:١٦:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٥٤:٣٧١٣:٠٩:٠٩٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٦:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٥:١٠١٣:٠٩:١٩٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٤:٠٩٠٠:١٧:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٥:٤٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٥١٠٠:١٧:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٣١٠٠:١٧:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٧:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٤٧٠٠:١٨:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٨:٠٦١٣:١٠:٠١٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٨:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٥٥٠٠:١٨:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٥٩:٢٢١٣:١٠:١٤٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٩:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٦:٠٠:٠٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٥٦٠٠:١٩:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٠:٤٢١٣:١٠:٢٦٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٩:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠١:٢٢١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٥٠٠٠:١٩:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٠:٣٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٠:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:٤٠٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٠:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٠:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٤:١١١٣:١٠:٤٦٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تهران شهر تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تهران شهر تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تهران

تِهْران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان به‌شمار می‌آید

شهر تهران در ویکیپدیا

شهر تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تهران بر روی نقشه

شهر تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تهران
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تهران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تهران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تهران
جدول اوقات شرعی امروز فردا تهران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تهران
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تهران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تهران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تهران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو