جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ گوله خران


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤١

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای تنگ گوله خران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگ گوله خران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله خران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ گوله خران

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله خران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله خران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله خران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله خران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٦:٤١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٦:١٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٦:١١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢١:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٠١٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٤٠٠:٢١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١١٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:١٩١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٤:١٤١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١١٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٢:٢١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٤٦١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١١:١٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٥١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:١١١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله خران

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله خران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ گوله خران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله خران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله خران

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ گوله خران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله خران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ گوله خران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله خران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله خران

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٧:٤٢١٢:٠١:٤٣١٨:٠٥:١٥١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢٢:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٨:١٧١٢:٠١:٢٢١٨:٠٣:٥٨١٨:٢١:٠٥٢٣:٢١:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٨:٥٣١٢:٠١:٠١١٨:٠٢:٤١١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٩:٢٨١٢:٠٠:٤٠١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٣١٢٣:٢١:١١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٠:٢٠١٨:٠٠:٠٧١٨:١٧:١٤٢٣:٢٠:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٨:٥١١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:١٧١١:٥٩:٤٠١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٤٢٢٣:٢٠:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠١:٥٣١١:٥٩:٢٠١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٢٦٢٣:١٩:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٩:٠٠١٧:٥٥:٠٣١٨:١٢:١١٢٣:١٩:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٣:٠٧١١:٥٨:٤١١٧:٥٣:٤٨١٨:١٠:٥٦٢٣:١٩:١٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٨:٢٢١٧:٥٢:٣٣١٨:٠٩:٤١٢٣:١٨:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٤:٢١١١:٥٨:٠٣١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٢٧٢٣:١٨:٤١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٤:٥٩١١:٥٧:٤٥١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٧:١٣٢٣:١٨:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٥:٣٧١١:٥٧:٢٧١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٠٠٢٣:١٨:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٦:١٥١١:٥٧:١٠١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٧:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٦:٥٢١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٣٥٢٣:١٧:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٣٢١١:٥٦:٣٦١٧:٤٥:١٢١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٧:١٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٨:١١١١:٥٦:١٩١٧:٤٤:٠٠١٨:٠١:١٣٢٣:١٦:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٨:٥١١١:٥٦:٠٣١٧:٤٢:٤٩١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٦:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٠٩:٣٠١١:٥٥:٤٨١٧:٤١:٣٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٦:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٠:١٠١١:٥٥:٣٣١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٧:٤٥٢٣:١٦:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٥١١١:٥٥:١٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٦:٣٦٢٣:١٥:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣٢١١:٥٥:٠٤١٧:٣٨:١١١٧:٥٥:٢٩٢٣:١٥:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٢:١٣١١:٥٤:٥١١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٥:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٢:٥٤١١:٥٤:٣٨١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٣:١٧٢٣:١٥:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٣٦١١:٥٤:٢٦١٧:٣٤:٥١١٧:٥٢:١٢٢٣:١٤:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٤:١٩١١:٥٤:١٥١٧:٣٣:٤٥١٧:٥١:٠٨٢٣:١٤:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٥:٠١١١:٥٤:٠٤١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٤:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٥:٤٥١١:٥٣:٥٤١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٤:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٢٨١١:٥٣:٤٤١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٨:٠٢٢٣:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله خران روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله خران روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ گوله خران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ گوله خران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ گوله خران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ گوله خران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ گوله خران

روستای تنگ گوله خران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ گوله خران
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگ گوله خران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تنگ گوله خران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله خران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ گوله خران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ گوله خران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ گوله خران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ گوله خران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ گوله خران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ گوله خران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ گوله خران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ گوله خران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو