جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ گوله خران


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله خران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله خران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گوله خران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ گوله خران

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله خران ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ گوله خران (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله خران ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله خران ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤١٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٩:١٥١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٩:٠١١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٣٠٠:٢٦:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٧:٢١١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٧:١١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٧:٠١١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:٥١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٦:١٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:١٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٢:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢١:١٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢١:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٣٠٠:٢١:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٦٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٧:١٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله خران

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله خران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ گوله خران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله خران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله خران

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ گوله خران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله خران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله خران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله خران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله خران

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٥:٥١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٩:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٩:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:١١١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٩:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٩:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٩:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٩:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٩:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٩:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٩:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٩:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٩:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٩:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٩:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٩:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٠:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٠:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٠:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:١٠٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٠:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:١١٠٠:٢١:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢١:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢١:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٠:٠٠٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢١:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:١٧١٣:١٠:١٣٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٢:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٢:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٢:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٠:٥٣٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ گوله خران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله خران روستای تنگ گوله خران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله خران روستای تنگ گوله خران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ گوله خران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ گوله خران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ گوله خران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ گوله خران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ گوله خران

روستای تنگ گوله خران بر روی نقشه

روستای تنگ گوله خران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ گوله خران
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله خران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ گوله خران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گوله خران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تنگ گوله خران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ گوله خران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ گوله خران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ گوله خران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ گوله خران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ گوله خران دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ گوله خران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ گوله خران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله خران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو