جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ گوله انجیر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٥١:٢٥
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٩

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای تنگ گوله انجیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگ گوله انجیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ گوله انجیر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله انجیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله انجیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله انجیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٧:١٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٤:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٦:١٩١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٢:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:١٨١٣:٠٦:١٣١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٢١:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٥٠٠:٢١:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢١:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٥١٠٠:٢١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٧:١٨١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢١:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٥:٥١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٠:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٠:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:١١١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٠:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٠:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٩:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله انجیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله انجیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله انجیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ گوله انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله انجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله انجیر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٨٠٥:٥٨:٠١١٢:٠٢:٠٢١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٢:٤٢٢٣:٢٢:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٨:٣٦١٢:٠١:٤١١٨:٠٤:١٧١٨:٢١:٢٤٢٣:٢٢:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٥:٥٩:١٢١٢:٠١:٢٠١٨:٠٣:٠٠١٨:٢٠:٠٧٢٣:٢١:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٠٠:٥٩١٨:٠١:٤٣١٨:١٨:٥٠٢٣:٢١:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٠:٢٤١٢:٠٠:٣٩١٨:٠٠:٢٦١٨:١٧:٣٣٢٣:٢١:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٠٠:١٩١٧:٥٩:٠٩١٨:١٦:١٧٢٣:٢٠:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠١:٣٦١١:٥٩:٥٩١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٠١٢٣:٢٠:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٢:١٣١١:٥٩:٣٩١٧:٥٦:٣٧١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٠:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٢:٤٩١١:٥٩:١٩١٧:٥٥:٢١١٨:١٢:٢٩٢٣:١٩:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٣:٢٦١١:٥٩:٠٠١٧:٥٤:٠٦١٨:١١:١٤٢٣:١٩:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٤:٠٤١١:٥٨:٤١١٧:٥٢:٥١١٨:١٠:٠٠٢٣:١٩:١٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٤:٤١١١:٥٨:٢٢١٧:٥١:٣٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:١٨:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٥:١٩١١:٥٨:٠٤١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٧:٣٢٢٣:١٨:٤١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٥:٥٧١١:٥٧:٤٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:١٨٢٣:١٨:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٦:٣٥١١:٥٧:٢٨١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٥:٠٦٢٣:١٨:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٧:١٤١١:٥٧:١١١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٣:٥٣٢٣:١٧:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٦:٥٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٢:٤٢٢٣:١٧:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:٠٨:٣٢١١:٥٦:٣٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:٣١٢٣:١٧:١٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٩:١١١١:٥٦:٢٢١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٠:٢١٢٣:١٦:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٠٩:٥١١١:٥٦:٠٧١٧:٤١:٥٦١٧:٥٩:١١٢٣:١٦:٤١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٠:٣١١١:٥٥:٥٢١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٨:٠٢٢٣:١٦:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١١:١٢١١:٥٥:٣٧١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٦:٥٤٢٣:١٦:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١١:٥٢١١:٥٥:٢٣١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٥:٤٧٢٣:١٥:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٢:٣٤١١:٥٥:١٠١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٤:٤٠٢٣:١٥:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٣:١٥١١:٥٤:٥٧١٧:٣٦:١٣١٧:٥٣:٣٤٢٣:١٥:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٣:٥٧١١:٥٤:٤٥١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٢:٢٩٢٣:١٥:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٤:٤٠١١:٥٤:٣٤١٧:٣٤:٠٢١٧:٥١:٢٥٢٣:١٤:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٥:٢٣١١:٥٤:٢٣١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٠:٢٢٢٣:١٤:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٦:٠٦١١:٥٤:١٢١٧:٣١:٥٤١٧:٤٩:٢٠٢٣:١٤:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٦:٥٠١١:٥٤:٠٣١٧:٣٠:٥١١٧:٤٨:١٩٢٣:١٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله انجیر روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ گوله انجیر روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ گوله انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ گوله انجیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ گوله انجیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ گوله انجیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ گوله انجیر

روستای تنگ گوله انجیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ گوله انجیر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ گوله انجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ گوله انجیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ گوله انجیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ گوله انجیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ گوله انجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ گوله انجیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ گوله انجیر
افق شرعی امروز فردا تنگ گوله انجیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو