جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ گوله انجیر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گوله انجیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقائی
وجدان بد، انسان را ترسو بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ گوله انجیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله انجیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ گوله انجیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گوله انجیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله انجیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤١:٤١١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٣٣١٣:٠٩:١٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٦:٠٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٨:١٤١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٥:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٤:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٤:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٤:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٧:١٠١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:٠١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٢:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٦:٣١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٦:١٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٦:١٣١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٣٠٠:٢١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٧٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٨:١٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گوله انجیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله انجیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گوله انجیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ گوله انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله انجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گوله انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گوله انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله انجیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٩:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٩:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٩:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٩:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١٩:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٩:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٩:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٩:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٩:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٩:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٠:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٠:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٠:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٠:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٠:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:١١١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٠:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢١:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:١٦٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٤١٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢١:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١١١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢١:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١٦١٣:١٠:٠٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢١:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٠:١٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٢:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٠:٥٩٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٢:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٠٠١٣:١١:١٢٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ گوله انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله انجیر روستای تنگ گوله انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گوله انجیر روستای تنگ گوله انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ گوله انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ گوله انجیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ گوله انجیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ گوله انجیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ گوله انجیر

روستای تنگ گوله انجیر بر روی نقشه

روستای تنگ گوله انجیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ گوله انجیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گوله انجیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ گوله انجیر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ گوله انجیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ گوله انجیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ گوله انجیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ گوله انجیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ گوله انجیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ گوله انجیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ گوله انجیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گوله انجیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو