جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ گور

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ گور


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ گور (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای تنگ گور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
چنانچه می خواهی منش كسی را بسنجی، به او قدرت بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ گور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ گور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ گور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ گور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٩:٤٦١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤١:٣٩١٣:٠٩:٣١١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٣١١٣:٠٩:١٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١١٠٠:٢٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:١١١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٧٠٠:٢٦:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٨:١٢١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٥:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٥:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٧:١٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٤:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٣:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٣:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٣:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٣:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٢:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:١١١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٢:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٦:١٦١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٢:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٦:١١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢١:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٠٠٠:٢١:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٢١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٨:١٢١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢١:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ گور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ گور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ گور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ گور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ گور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ گور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ گور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ گور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ گور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٠:٢١١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٧٠٠:١٩:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٩:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٩:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٩:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٩:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٩:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٩:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٩:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٩:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٩:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٠:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٠:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٠:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٠:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:١٥٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٠:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٠:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٠١٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٥١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:١٤١٣:١٠:٠٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢١:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:١٧٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:٣٠٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٢:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٥٦٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٢:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:١١:٠٩٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ گور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گور روستای تنگ گور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ گور روستای تنگ گور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ گور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ گور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ گور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ گور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ گور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ گور

روستای تنگ گور بر روی نقشه

روستای تنگ گور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ گور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ گور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ گور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ گور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ گور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تنگ گور
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ گور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ گور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ گور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ گور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ گور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ گور
افق شرعی امروز فردا تنگ گور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ گور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو