جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تنگ چنار

مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ چنار


اذان صبح: ٠٥:١٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٠:١٣
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تنگ چنار (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر تنگ چنار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تنگ چنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تنگ چنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌شیطان با یك نفر و دو نفر كار دارد (زیرا یك نفر تنهاست و دو نفر هم ممكن است با هم اختلاف كنند) و زمانی كه سه نفر شدند،‌ نمی‌تواند قصد بدی نسبت به آنها داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تنگ چنار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تنگ چنار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنگ چنار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تنگ چنار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنگ چنار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ چنار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١١:٢٠١٢:٥٠:١٣١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٠:٢١١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٩:٤٨١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٤١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:١٩٠٠:٠٥:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٥:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٩:١٧١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٤:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٤:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١١٠٠:٠٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٣:٥٧١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١١٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٩:١٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٩:١٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٢:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٠٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ چنار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تنگ چنار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تنگ چنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنگ چنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تنگ چنار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٠:٥٢١١:٤٠:٢٣١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٨:٣٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٤٣١١:٤٠:٤٣١٦:٤٩:٣١١٧:٠٨:١٧٢٢:٥٨:٥٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٣٣١١:٤١:٠٤١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:١١٢٢:٥٩:١٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٣:٢٢١١:٤١:٢٦١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٠٨٢٢:٥٩:٣٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:١٢١١:٤١:٤٩١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٩:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٢:١٢١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٠٦٢٣:٠٠:١٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٤٨١١:٤٢:٣٦١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٠٧٢٣:٠٠:٣٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٣:٠٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:١٠٢٣:٠٠:٥٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٣:٢٥١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:١٥٢٣:٠١:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٠٩١١:٤٣:٥١١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٢٢٢٣:٠١:٤٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٨:٥٤١١:٤٤:١٦١٦:٤٩:٣١١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٢:٠٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٩:٣٩١١:٤٤:٤٣١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٤٠٢٣:٠٢:٣٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٢٢١١:٤٥:١٠١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٥١٢٣:٠٢:٥٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٠٥١١:٤٥:٣٧١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٣:٢١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤١:٤٧١١:٤٦:٠٤١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:١٩٢٣:٠٣:٤٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٢:٢٨١١:٤٦:٣٢١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:٣٥٢٣:٠٤:١٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٧:٠١١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:٥٣٢٣:٠٤:٤٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٧:٢٩١٦:٥١:٠٧١٧:١٠:١٣٢٣:٠٥:٠٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٤:٢٥١١:٤٧:٥٨١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٣٤٢٣:٠٥:٣٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٥:٠٢١١:٤٨:٢٧١٦:٥١:٥٠١٧:١٠:٥٦٢٣:٠٦:٠٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٣٧١١:٤٨:٥٧١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٢٠٢٣:٠٦:٣١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٦:١٢١١:٤٩:٢٦١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٤٦٢٣:٠٧:٠٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٤٥١١:٤٩:٥٦١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:١٣٢٣:٠٧:٢٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٧:١٧١١:٥٠:٢٦١٦:٥٣:٣٤١٧:١٢:٤١٢٣:٠٧:٥٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:٤٨١١:٥٠:٥٦١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:١١٢٣:٠٨:٢٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:١٧١١:٥١:٢٦١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٤٢٢٣:٠٨:٥٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٨:٤٥١١:٥١:٥٥١٦:٥٥:٠٧١٧:١٤:١٥٢٣:٠٩:٢٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:١١١١:٥٢:٢٥١٦:٥٥:٤١١٧:١٤:٤٨٢٣:٠٩:٥٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٢:٥٥١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:٢٣٢٣:١٠:٢٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٣:٢٥١٦:٥٦:٥٣١٧:١٥:٥٩٢٣:١٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تنگ چنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنگ چنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تنگ چنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تنگ چنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنگ چنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تنگ چنار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:٤٣١١:٣٨:٣٤١٦:٥١:١٠١٧:٠٩:٤٢٢٢:٥٧:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٦:٣٥١١:٣٨:٥٠١٦:٥٠:٥١١٧:٠٩:٢٥٢٢:٥٧:٢٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٧:٢٧١١:٣٩:٠٧١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٩:٠٩٢٢:٥٧:٣٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:١٩١١:٣٩:٢٥١٦:٥٠:١٧١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٧:٥١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٩:١٠١١:٣٩:٤٣١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٨:٤٣٢٢:٥٨:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٠١١١:٤٠:٠٣١٦:٤٩:٥١١٧:٠٨:٣٣٢٢:٥٨:٢٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٠:٥٢١١:٤٠:٢٣١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٨:٣٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٤٣١١:٤٠:٤٣١٦:٤٩:٣١١٧:٠٨:١٧٢٢:٥٨:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٣٣١١:٤١:٠٤١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:١١٢٢:٥٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٣:٢٢١١:٤١:٢٦١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٠٨٢٢:٥٩:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:١٢١١:٤١:٤٩١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٩:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٢:١٢١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٠٦٢٣:٠٠:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٤٨١١:٤٢:٣٦١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٠٧٢٣:٠٠:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٣:٠٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:١٠٢٣:٠٠:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٧:٢٣١١:٤٣:٢٥١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:١٥٢٣:٠١:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٠٩١١:٤٣:٥١١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٢٢٢٣:٠١:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٨:٥٤١١:٤٤:١٦١٦:٤٩:٣١١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٢:٠٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٩:٣٩١١:٤٤:٤٣١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٤٠٢٣:٠٢:٣٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٢٢١١:٤٥:١٠١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٥١٢٣:٠٢:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٠٥١١:٤٥:٣٧١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٣:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤١:٤٧١١:٤٦:٠٤١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:١٩٢٣:٠٣:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٢:٢٨١١:٤٦:٣٢١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:٣٥٢٣:٠٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٧:٠١١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:٥٣٢٣:٠٤:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٧:٢٩١٦:٥١:٠٧١٧:١٠:١٣٢٣:٠٥:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٤:٢٥١١:٤٧:٥٨١٦:٥١:٢٨١٧:١٠:٣٤٢٣:٠٥:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٥:٠٢١١:٤٨:٢٧١٦:٥١:٥٠١٧:١٠:٥٦٢٣:٠٦:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٣٧١١:٤٨:٥٧١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٢٠٢٣:٠٦:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٦:١٢١١:٤٩:٢٦١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٤٦٢٣:٠٧:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٤٥١١:٤٩:٥٦١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:١٣٢٣:٠٧:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٧:١٧١١:٥٠:٢٦١٦:٥٣:٣٤١٧:١٢:٤١٢٣:٠٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تنگ چنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنگ چنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تنگ چنار

تنگ چنار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان یزد ایران است

شهر تنگ چنار در ویکیپدیا

شهر تنگ چنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تنگ چنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تنگ چنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تنگ چنار بر روی نقشه

شهر تنگ چنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تنگ چنار
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تنگ چنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تنگ چنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ چنار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ چنار
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ چنار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ چنار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ چنار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تنگ چنار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ چنار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ چنار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو