جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تنگ چنار

مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ چنار

اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:١٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تنگ چنار (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر تنگ چنار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تنگ چنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تنگ چنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت محمد (ص)
مدارا كردن با مردم، صدقه است. (زیرا انسان مهربانی را به دیگران بذل می¬كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر تنگ چنار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تنگ چنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنگ چنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تنگ چنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تنگ چنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ چنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:١٣٠٠:١١:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٢:٢٣١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٠:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢١:٠٦١٢:٥١:٥٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٩:٥٩١٢:٥١:٤٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٤٤٠٠:٠٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٨:٥٣١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٩:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٧:٤٨١٢:٥١:١٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٦:٤٣١٢:٥١:٠٦١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٨:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٣٥٠٠:٠٨:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٧:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١١:٣٣١٢:٥٠:١٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٦:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٦:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٩:٤٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٦:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٥:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٦:٤٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٥١٠٠:٠٥:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٩:١٧١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٩:١٢١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٤:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ چنار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تنگ چنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تنگ چنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنگ چنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تنگ چنار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تنگ چنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنگ چنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تنگ چنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تنگ چنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنگ چنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تنگ چنار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تنگ چنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنگ چنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تنگ چنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تنگ چنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تنگ چنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تنگ چنار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٤:٢٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٠٥:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٤:٤١٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٠٦:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٤:٥٤٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٦:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٩:٢٢١٢:٥٥:٠٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٠٦:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٠٦:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٩:٥٨١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٧:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٥:٤٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٧:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥٥:٥٨٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٧:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٦:١٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٧:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥١:٢٣١٢:٥٦:٢١٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٨:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٦:٣٣٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٨:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٢:١١١٢:٥٦:٤٤٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٦:٥٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٠٨:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٠٩:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٧:١٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٩:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٨٠٠:٠٩:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥٧:٣٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٠٩:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٠:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٧:٥٣٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٠:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٨:٠٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٢١٠٠:١٠:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٨:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٠:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٨:١٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٣٠٠:١١:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٢٠٠:١١:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٨:٣١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:١١:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:١١:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١١:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤١٠٠:١٢:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:١٢٠٠:١٢:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤١٠٠:١٢:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٢:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تنگ چنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تنگ چنار شهر تنگ چنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تنگ چنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تنگ چنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تنگ چنار

تنگ چنار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان یزد ایران است

شهر تنگ چنار در ویکیپدیا

شهر تنگ چنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تنگ چنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تنگ چنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تنگ چنار بر روی نقشه

شهر تنگ چنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تنگ چنار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تنگ چنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تنگ چنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تنگ چنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ چنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ چنار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ چنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ چنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تنگ چنار
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ چنار
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ چنار
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ چنار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تنگ چنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو