جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ مدول

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ مدول


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ مدول (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای تنگ مدول)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ مدول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ مدول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
بدبختانه، بیشتر مردم، تربیت را تنها در رفتن به مدرسه می دانند و همین كه فارغ التحصیل [ =دانش آموخته ] شدند، دست از پژوهش و آموختن می كشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ مدول

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ مدول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ مدول ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ مدول (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ مدول ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ مدول ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٢:٤٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠٩:١٦١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:١٠٠٠:٢٧:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٧:١٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٨:٢٣١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٦:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٨:١١١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٥:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٤:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٧:١٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٤:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٣:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٣:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٣:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٣:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٢:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٢:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٣:١١١٣:٠٦:٢١١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٢:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٦:١٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٢:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢١:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٩٠٠:٢١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٥٣٠٠:٢١:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٨:١٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢١:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢١:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٦:٤١١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٠:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ مدول

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ مدول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ مدول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ مدول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ مدول

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ مدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ مدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ مدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ مدول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ مدول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مدول

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ مدول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ مدول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مدول

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٦٠٠:١٩:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٩:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٩:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٩:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٩:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٩:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٩:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٩:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٩:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٩:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٩:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٩:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٠:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٠:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٠:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٠:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٨:١٥٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٢٦٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٠:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٠:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٠١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢١:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢١:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢١:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:١٣١٣:١٠:٠٣٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢١:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٢:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٢:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٢:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٥٥٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٢:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:١١:٠٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ مدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مدول روستای تنگ مدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مدول روستای تنگ مدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ مدول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ مدول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ مدول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ مدول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ مدول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ مدول

روستای تنگ مدول بر روی نقشه

روستای تنگ مدول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مدول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مدول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ مدول
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ مدول + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ مدول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ مدول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ مدول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مدول رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ مدول دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ مدول
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ مدول
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ مدول
افق شرعی امروز فردا تنگ مدول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ مدول
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ مدول دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ مدول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مدول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو