جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ مخی

فتح آباد | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ مخی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١١:٢٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ مخی (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای تنگ مخی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ مخی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ مخی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ مخی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ مخی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ مخی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ مخی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ مخی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ مخی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٠٠٠٠:١٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٣:١٩١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٣٦٠٠:١٨:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٢:١٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:١٢٠٠:١٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣١:١٤١٢:٥٨:١٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٧:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٠١٠٠:١٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٧:٢١١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:١٤٠٠:١٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٥١٠٠:١٥:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٤:١٩١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٥:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٦:١٧١٩:٣١:٢٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٤:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:١٣٠٠:١٤:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٥:٥١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٥١٠٠:١٣:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٢٩٠٠:١٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:١٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٥:٣١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٣:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٢٤٠٠:١٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٥:١٥١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٣:١٨١٢:٥٥:١١١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٢:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:٥٢١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١١:١١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٧٠٠:١١:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:٣١١٢:٥٥:٠١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:١١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:١١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ مخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ مخی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ مخی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ مخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ مخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ مخی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ مخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ مخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ مخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ مخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ مخی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مخی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ مخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ مخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مخی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٠:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٥:٢١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٠:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٠:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٠:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٠:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٠:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٠:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٠:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٠:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٦:١٥١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١١:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠١:٣١١٢:٥٦:٢٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٤٠٠:١١:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠١:١٨١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٦٠٠:١١:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:١٨٠٠:١١:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٨٠٠:١١:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:١٨٠٠:١١:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٧:١٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:١١:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٥٠٠:١١:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٧:٣٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:١١:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:١١:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٢:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٨:١٠١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٢:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٢:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٢:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٢:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٢:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٩:١٣١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٣:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠١:١٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ مخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مخی روستای تنگ مخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ مخی روستای تنگ مخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ مخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ مخی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ مخی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ مخی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ مخی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ مخی

روستای تنگ مخی بر روی نقشه

روستای تنگ مخی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مخی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مخی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ مخی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ مخی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ مخی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ مخی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ مخی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مخی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ مخی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ مخی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ مخی
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ مخی
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ مخی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ مخی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ مخی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ مخی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ مخی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو