جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ لا

بهمیی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ لا


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ لا (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای تنگ لا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تنگ لا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ لا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ لا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ لا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ لا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ لا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ لا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ لا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٣:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٦:١٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٥:٥١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢١:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢١:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٥:٣١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢١:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٩:١١١٣:٠٥:١٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٠:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٥:١٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٠:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٠:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٠:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٥:١٦١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٥:٠١١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٥:٠١١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٩:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١١:٥١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٩:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١١:١٥١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:١٢٠٠:١٩:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٥:١٣٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٥:١٧٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ لا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ لا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ لا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ لا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تنگ لا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ لا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ لا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تنگ لا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٤:٤١١٣:١٤:١٤١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣١٠٠:٣٣:٥٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٣:٢٦١٣:١٣:٥٦١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١١٠٠:٣٣:٢٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٢:١٠١٣:١٣:٣٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٠:٥٥١٣:١٣:٢٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٢٠٠:٣٢:٤٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:١٦٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٣:٠٢١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٢٠٠:٣٢:٢٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٨:٢٥١٣:١٢:٤٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٧:١٠١٣:١٢:٢٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٤٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٥:٥٥١٣:١٢:٠٩١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٣١:١٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٤:٤١١٣:١١:٥١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٠:٥٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٣:٢٧١٣:١١:٣٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٢:١٣١٣:١١:١٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٠:١٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٠:٥٩١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٩:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٠:٤٢١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٩:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٠:٢٦١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:١٦٠٠:٢٩:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٧:٢١١٣:١٠:٠٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٠:٥٧٠٠:٢٨:٤٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٦:١٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٨:٢٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٨:٠٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٤٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٧:٤٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٢:٣٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٧:٢١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٧:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٦:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٨:٢٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٦:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٨:٠٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٥:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٥:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٧:٣١١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٥:٠١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٧:١٨١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٤:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٤:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٤:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ لا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ لا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ لا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ لا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ لا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ لا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ لا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ لا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ لا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٢:١٥١٢:١٦:٠٢١٨:٢٠:١٨١٨:٣٧:٣٠٠٠:٠٥:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٠:٥٩١٣:١٥:٤٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:١٠٠٠:٣٥:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:٠٩:٤٤١٣:١٥:٢٦١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٥٠٠٠:٣٥:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٨٠٧:٠٨:٢٨١٣:١٥:٠٨١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٣١٠٠:٣٤:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٧٠٧:٠٧:١٣١٣:١٤:٥٠١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:١١٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٥:٥٧١٣:١٤:٣٢١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٥١٠٠:٣٤:١١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٤:٤١١٣:١٤:١٤١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣١٠٠:٣٣:٥٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٣:٢٦١٣:١٣:٥٦١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١١٠٠:٣٣:٢٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٢:١٠١٣:١٣:٣٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٠:٥٥١٣:١٣:٢٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٣٢٠٠:٣٢:٤٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٦٠٦:٥٩:٤٠١٣:١٣:٠٢١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٢٠٠:٣٢:٢٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٨:٢٥١٣:١٢:٤٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٧:١٠١٣:١٢:٢٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٤٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٥:٥٥١٣:١٢:٠٩١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٣١:١٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٤:٤١١٣:١١:٥١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٠:٥٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٣:٢٧١٣:١١:٣٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٢:١٣١٣:١١:١٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٠:١٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٠:٥٩١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٩:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٠:٤٢١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٩:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٠:٢٦١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:١٦٠٠:٢٩:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٧:٢١١٣:١٠:٠٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٠:٥٧٠٠:٢٨:٤٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٦:١٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٨:٢٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٤٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٧:٤٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٢:٣٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٧:٢١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٧:٠٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٦:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٨:٢٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٦:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٨:٠٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٥:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٥:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ لا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ لا روستای تنگ لا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ لا روستای تنگ لا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ لا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ لا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ لا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ لا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ لا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ لا

روستای تنگ لا بر روی نقشه

روستای تنگ لا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ لا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ لا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ لا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تنگ لا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تنگ لا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ لا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ لا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ لا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ لا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ لا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ لا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ لا
افق شرعی امروز فردا تنگ لا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ لا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ لا
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ لا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ لا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو