جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ دزدان


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای تنگ دزدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگ دزدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ دزدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ دزدان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ دزدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ دزدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ دزدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ دزدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ دزدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٨:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٥٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٨:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:٥٢١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٥١١٣:٠١:٣٦١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٢٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٠١:٠٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٥:١٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١١٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٢٠٠:١٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١١٠٠:١٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٥٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ دزدان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگ دزدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ دزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ دزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای تنگ دزدان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ دزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ دزدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ دزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ دزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ دزدان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٣:٠٤١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:١٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٢٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٤:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٤:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:٣٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٤:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:١٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:٥٦١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٣٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٥:٠٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:١٥١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٥:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٨:٥٥١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٥:١٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٩:٣٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٥:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٠:١٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٥:٢٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٥:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٥:٣٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:١٤١٣:١٠:٠٦١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٥:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٥:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٩:٥١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٥:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٥:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٩:١٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٥:٣١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٥:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٥:١٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٨:١٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٥:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٥:٠٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٥:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:٢٤:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٤:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ دزدان روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ دزدان روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ دزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تنگ دزدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ دزدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ دزدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ دزدان

روستای تنگ دزدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ دزدان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای تنگ دزدان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای تنگ دزدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ دزدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ دزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ دزدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ دزدان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ دزدان
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ دزدان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ دزدان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ دزدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ دزدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو