جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ دزدان


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای تنگ دزدان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ دزدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ دزدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

رالف والدو امرسون
خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است كه صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ دزدان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ دزدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ دزدان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ دزدان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ دزدان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ دزدان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٥٠٠:٢٢:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣١٠٦:٣٥:٢٠١٣:٠٤:١٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٩٠٠:٢١:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢١:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣١:٥١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٣:١٥١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٩:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٢٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٢:١٦١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٨:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤١٠٠:١٨:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٥٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٨:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠١:٤٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١١٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٣٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:٢١١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٧:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:١٢١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٦:١٦١٣:٠١:٠٠١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٦:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٥:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠١٠٠:١٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٣١٠٠:١٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ دزدان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ دزدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ دزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ دزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تنگ دزدان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ دزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ دزدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ دزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ دزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ دزدان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٥٠٠:١٣:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٣:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٣:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠١:٢٧١٣:٠١:٠١٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٣:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠١:٠٠١٣:٠١:٠٧٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٣:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:١٤٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٣:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٢١٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٣:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٣:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٣:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٩:١٠١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٣:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٣:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٣:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٣:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٣:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٤:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٤:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٤:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٤:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٤:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٤:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٣:٥٢٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٤:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٥:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١٨٠٠:١٥:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٥:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٥:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٥:٢١٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:١١٠٠:١٦:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ دزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ دزدان روستای تنگ دزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ دزدان روستای تنگ دزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ دزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ دزدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ دزدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ دزدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ دزدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ دزدان

روستای تنگ دزدان بر روی نقشه

روستای تنگ دزدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ دزدان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تنگ دزدان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تنگ دزدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ دزدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ دزدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تنگ دزدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ دزدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تنگ دزدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ دزدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا تنگ دزدان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ دزدان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تنگ دزدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ دزدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ دزدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو