جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

میزدج سفلی | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ تاپو

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥٤

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای تنگ تاپو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تنگ تاپو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ تاپو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ تاپو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ تاپو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ تاپو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تنگ تاپو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ تاپو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ تاپو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:٢٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٧:١٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٤:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١١٠٠:٢٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٥٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٦:٣١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٠٠٠:٢٣:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٦:١٨١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٣:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٥:٤١١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٢:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٢:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٥:١٩١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢١:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢١:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢١:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٠:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٤:٣١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٠:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٠:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٤:١٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٩:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٩:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:١٠١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٨:١٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٣:٤٧١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:١١٠٠:١٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٤٣٠٠:١٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٨:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:١٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٤٠٠:١٨:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٧:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١١:٤١١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ تاپو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تنگ تاپو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ تاپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ تاپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تنگ تاپو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ تاپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنگ تاپو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تنگ تاپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ تاپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنگ تاپو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تنگ تاپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ تاپو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ تاپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ تاپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ تاپو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠١:١٣١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٥٥٠٠:١٩:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٩:١٧٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٠:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٠:٣١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٠:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢١:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٠:٢٠٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢١:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٣:١٥١٣:١٠:٣٣٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢١:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٠:٤٥٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢١:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٠:٥٧٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٢:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٤:٢٤١٣:١١:٠٨٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٢٢:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٢:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٥:١٥١٣:١١:٣٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٢:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٢١٣:١١:٤١٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٣:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٦:١٠١٣:١١:٥١٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٣:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٢:٠١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٣:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٢:١١٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٣:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٢:٢٠٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٤:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٢:٢٨٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٤:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٨:٤١١٣:١٢:٣٧٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٤:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٩:١٣١٣:١٢:٤٥٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٤:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٢:٥٢٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٠:٢٠١٣:١٢:٥٩٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٥:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٣:٠٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١١:٢٩١٣:١٣:١٢٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٥:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٢:٠٥١٣:١٣:١٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٥:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٢:٤١١٣:١٣:٢٣٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٣:١٧١٣:١٣:٢٧٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٦:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٥٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٦:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٣١١٣:١٣:٣٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٦:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٥:٠٩١٣:١٣:٣٨٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ تاپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ تاپو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ تاپو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ تاپو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ تاپو

روستای تنگ تاپو بر روی نقشه

روستای تنگ تاپو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ تاپو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تنگ تاپو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تنگ تاپو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تنگ تاپو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ تاپو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ تاپو دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ تاپو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تنگ تاپو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تنگ تاپو
افق شرعی امروز فردا تنگ تاپو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو