جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

میزدج سفلی | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ تاپو


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٤
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای تنگ تاپو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تنگ تاپو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ تاپو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
تا زنده هستید، دل خود را زنده و شاداب نگهدارید؛ فرصت برای دلتنگی و مرگ بسیار زیاد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ تاپو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ تاپو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ تاپو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ تاپو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ تاپو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ تاپو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٠:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٤:١٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:١٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٦:١٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٨:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٠٩٠٠:١٨:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٤٠٠:١٨:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٠١١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٧:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٢:١٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٠٠٠:١٧:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢١٠٦:١١:٣٠١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٧:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٧:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٧:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢١٠٠:١٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٦:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ تاپو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تنگ تاپو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ تاپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ تاپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تنگ تاپو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ تاپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ تاپو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ تاپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ تاپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ تاپو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤١:٥٣١١:٥٣:٠٩١٧:٠٤:١٠١٧:٢٢:٥٣٢٣:١١:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٥٣:٢٦١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٣٤٢٣:١١:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٣٩١١:٥٣:٤٢١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:١٨٢٣:١١:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٤:٣٢١١:٥٤:٠٠١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٢:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٤:١٩١٧:٠٢:٥٩١٧:٢١:٥٠٢٣:١٢:٢٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:١٦١١:٥٤:٣٨١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٣٨٢٣:١٢:٣٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٤:٥٨١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٢٩٢٣:١٢:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٥:١٨١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٢١٢٣:١٣:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٤٠١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:١٤٢٣:١٣:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٤١١١:٥٦:٠٢١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٠٢٣:١٣:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:٢٤١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٠٧٢٣:١٤:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥١:٢١١١:٥٦:٤٧١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٠٦٢٣:١٤:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٢:١٠١١:٥٧:١١١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٠٧٢٣:١٤:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٥٨١١:٥٧:٣٥١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٠٩٢٣:١٥:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٤٦١١:٥٨:٠٠١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:١٤٢٣:١٥:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٨:٢٦١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٢٠٢٣:١٥:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:١٨١١:٥٨:٥٢١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٢٧٢٣:١٦:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٦:٠٣١١:٥٩:١٨١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٣٦٢٣:١٦:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٩:٤٥١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٤٧٢٣:١٧:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٧:٣١١٢:٠٠:١٢١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٧:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٠:٤٠١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:١٤٢٣:١٧:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٨:٥٥١٢:٠١:٠٨١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٨:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠١:٣٦١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٤٨٢٣:١٨:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٧:٠٠:١٥١٢:٠٢:٠٤١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٩:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٩:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٣:٠٢١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٥٠٢٣:٢٠:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٠٦١٢:٠٣:٣٢١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٠:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٤:٠١١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٤٠٢٣:٢١:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٤:٣١١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢١:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٠١١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٢:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ تاپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ تاپو روستای تنگ تاپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ تاپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ تاپو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ تاپو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ تاپو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ تاپو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ تاپو

روستای تنگ تاپو بر روی نقشه

روستای تنگ تاپو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ تاپو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تنگ تاپو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ تاپو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ تاپو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تنگ تاپو
افق شرعی امروز فردا تنگ تاپو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ تاپو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ تاپو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تنگ تاپو
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ تاپو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ تاپو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ تاپو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ تاپو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو