جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تنگ بهاالدینی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٧

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای تنگ بهاالدینی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنگ بهاالدینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ بهاالدینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تنگ بهاالدینی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ بهاالدینی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تنگ بهاالدینی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تنگ بهاالدینی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تنگ بهاالدینی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١١٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٨:٤٦١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٥:٣٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:١٦٠٠:٠٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٤:٤٧١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٣:٥٥١٢:٤٨:١٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٣:٠٤١٢:٤٨:١٠١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٢:١٤١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٤١٠٠:٠٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١١:٢٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٠:٣٧١٢:٤٧:٤٨١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٧:٣١١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٧:٢٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٧:١٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٧:١٧١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٧:١٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٤:١٢١٢:٤٧:١٣١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٧:١٢١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٤:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٧:١١١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٧:١١١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٤:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٧:١٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤٧:١٣١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٧:١٥١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٧:١٧١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ بهاالدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ بهاالدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تنگ بهاالدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تنگ بهاالدینی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگ بهاالدینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تنگ بهاالدینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ بهاالدینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تنگ بهاالدینی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تنگ بهاالدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ بهاالدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تنگ بهاالدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تنگ بهاالدینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ بهاالدینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تنگ بهاالدینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تنگ بهاالدینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ بهاالدینی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:١١١٢:٥٣:٣٤١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٣٨٠٠:١٣:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٣:١٨١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٣٥٠٠:١٣:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٣:٠٢١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٣:٠٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٢:٤٥١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:٢٨٠٠:١٢:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٢:٢٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٢٣٠٠:١٢:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٢:١١١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:١٨٠٠:١٢:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥١:٥٣١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:١٣٠٠:١٢:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥١:٣٥١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٠٧٠٠:١٢:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥١:١٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٠٠٠٠:١١:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٠:٥٨١٩:١٢:٠٣١٩:٢٨:٥٣٠٠:١١:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٠:٣٩١٩:١٠:٥٧١٩:٢٧:٤٦٠٠:١١:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٣٨٠٠:١١:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٠:٥١١٢:٥٠:٠٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٠:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:١٩١٢:٤٩:٤٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٢١٠٠:١٠:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣١:٤٦١٢:٤٩:٢٠١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:١٣٠٠:١٠:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٩:٠٠١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٠٣٠٠:١٠:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٢:٤١١٢:٤٨:٣٩١٩:٠٤:١٣١٩:٢٠:٥٤٠٠:٠٩:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٣:٠٨١٢:٤٨:١٨١٩:٠٣:٠٤١٩:١٩:٤٤٠٠:٠٩:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤٧:٥٨١٩:٠١:٥٥١٩:١٨:٣٥٠٠:٠٩:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٤:٠٢١٢:٤٧:٣٦١٩:٠٠:٤٦١٩:١٧:٢٤٠٠:٠٨:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:٢٩١٢:٤٧:١٥١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:١٤٠٠:٠٨:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٤:٥٦١٢:٤٦:٥٤١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٠٤٠٠:٠٨:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٦:٣٢١٨:٥٧:١٧١٩:١٣:٥٣٠٠:٠٨:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٥:٥٠١٢:٤٦:١١١٨:٥٦:٠٧١٩:١٢:٤٣٠٠:٠٧:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٦:١٧١٢:٤٥:٥٠١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٣٢٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٦:٤٤١٢:٤٥:٢٨١٨:٥٣:٤٧١٩:١٠:٢٢٠٠:٠٧:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٣٧:١١١٢:٤٥:٠٧١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:١١٠٠:٠٦:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٧:٣٨١٢:٤٤:٤٥١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:٠١٠٠:٠٦:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٨:٠٥١٢:٤٤:٢٤١٨:٥٠:١٧١٩:٠٦:٥٠٠٠:٠٦:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٣٨:٣٣١٢:٤٤:٠٢١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٥:٤٠٢٣:٣٥:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٣٩:٠٠١١:٤٣:٤١١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٤:٣٠٢٣:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تنگ بهاالدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ بهاالدینی روستای تنگ بهاالدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تنگ بهاالدینی روستای تنگ بهاالدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تنگ بهاالدینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تنگ بهاالدینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تنگ بهاالدینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تنگ بهاالدینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تنگ بهاالدینی

روستای تنگ بهاالدینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تنگ بهاالدینی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تنگ بهاالدینی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تنگ بهاالدینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تنگ بهاالدینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تنگ بهاالدینی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تنگ بهاالدینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تنگ بهاالدینی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تنگ بهاالدینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تنگ بهاالدینی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ بهاالدینی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تنگ بهاالدینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تنگ بهاالدینی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تنگ بهاالدینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو